Mevlana Müzesi Hakkında Bilgi

0

Konya’da yer alan ve tüm dünyadan binlerce insanın gelip ziyaret ettiği Mevlana Müzesi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Mevlana Müzesi

Advertisement

Konya’da, şehrin geçirdiği çeşitli devirlerden kalma birçok tarih, sanat ve kültür eserleri vardır. Bunların başında Mevlana Müzesi gelir. Her yıl yerli, yabancı on binlerce kişinin gezdiği Mevlânâ Celâlettin Rumi‘nin türbesi, aynı zamanda, tarihî eserlerin teşhir edildiği bir müzedir.

Eski Eserler Müzesi halinde bulunan Mevlânâ Dergâhı ile Türbesi’nin batıdaki cümle kapısından Dergâh avlusuna, oradan da önü mermer döşeli türbe kapısına geçilir. Kapının iki kanadına Sultan Veled’e ait Farsça bir beyit yazılmıştır. Bu kapıdan «Tilâvet = Okuma Odası» denilen üzeri kubbeli bir odaya girilir.

Dergâh binası üç bölüme ayrılır. 1 — Türbe; 2 — Semahane; 3 — Mescit.

Türbe: Gümüş kapıdan girildikten sonra solda, bir (L) harfi şeklinde olup üzeri 5 kubbe ile örtülüdür ve 65 mezar bulunur.

Advertisement

Dış tarafı yeşil çinilerle kaplanmış olan «Kubbe-i Hadrâ» altında Mevlânâ ile oğlu Sultan Veled’e ait sandukalar bulunur.

Semahane: Türbe ile birleşik halde geniş kubbeli bir salondan ibarettir. Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılmıştır.

Mescit: Dergâh’ın camisi olarak inşa edilmiştir. Bir minaresi vardır.


Leave A Reply