Milli Mücadele İle İlgili Cümleler, İçinde Milli Mücadele Olan Cümleler

0
Advertisement

Milli Mücadele ile ilgili cümleler. Milli Mücadele terimini içeren “Milli Mücadele” teriminin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Milli Mücadele İle İlgili Cümleler

“Milli Mücadele” Terimi İçeren Cümle Örnekleri
 1. *** Milli Mücadele Mustafa Kemal’in Samsun’a 19 Mayıs 1919 günü çıkmasıyla başlar.
 2. *** Milli Mücadeleye kadınların katkısı önemli bir yer tutar.
 3. *** Milli mücadelenin maksat ve gayesi tam istiklâlini ve kayıtsız-şartsız egemenliğini sağlamak ve sürdürmektir.
 4. *** Amasya Genelgesi’nde Milli mücadelenin amacının bağımsızlık, yönteminin ise halkın azim ve kararı olduğu belirtilmiştir
 5. *** Cumhuriyetin ilanından sonra, Millî Mücadele’yi başlatan beş kişilik kadronun Mustafa Kemal Paşa dışındaki dört üyesi muhalefete geçerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdular.
 6. *** Ankara milli mücadelenin merkezi haline geldi.
 7. *** Kuva-i Milliye’yi halka tanıtmak ve milli mücadelenin önemini anlatmak üzere İrade-i Milliye adında bir ga­zete çıkarıldı.
 8. *** Mondros’un uygulanmasına karşı çıkılarak, milli mücade­lenin eylem safhası başlatıldı.
 9. *** İstanbul’u işgal altında tutan İngilizler, Milli Mücadele hareketini yakından takip ediyor ve Londra’ya gelişmeler hakkında sık sık bilgi veriyorlardı.
 10. *** Milli mücadele ve değişik savaşlarda kahramanlıklar yapmış kadın kahramanlarımız vardır.
 11. *** Milli Mücadele kadın milislerinden birisi olan benim büyük büyükannem ile gurur duyarım.
 12. *** Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk’Ün yanında yer alan bir çok kişi Cumhuriyet döneminde de önemli rol ve görevlerde yer almıştır.
 13. *** Milli Mücadele dönemi kadın kahramanlarımız ile ilgili güzel bir belgesel bizzat TRT tarafından çekilmelidir.
 14. *** Lozan Antlaşması Milli Mücadele döneminin en önemli adımlarından birisidir. Bu antlaşma ile Milli Mücadelenin sahadaki başarısı masada da aynı şekilde tekrarlanmıştır.
 15. *** Milli Mücadele döneminde Yunanlıların kazanmasını isteyen vatan haini karaktersiz insanların aramızda yalıyor olmasından büyük üzüntü duyuyorum.
 16. *** Çocuklara Milli Mücadele ve yaşananların mümkün olan en küçük yaşta öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum.
 17. *** Milli Mücadelenin kadın, erkek, çocuk tüm kahramanlarına sonsuz şükranlarımı sunarım.
 18. *** Her ülke Türk milletinin Milli Mücadele bir mücadele verecek dirayete sahip değildir.
 19. *** Atatürk önderliğinde vermiş olduğumuz Milli Mücadele emperyalizmin pençelerinde kıvranan bir çok ulusa örnek olmuştur.
 20. *** Milli Mücadele demek Türk ulusunun br başkaldırışı bir şahlanışı demektir. Milli Mücadele Türk Mucizesidir.


Leave A Reply