O – Ö Harfiyle Başlayan Eşyalar – Baş Harfi O – Ö Olan Eşyaların İsimleri Listesi

0

Hangi eşyalar O – Ö harfi ile başlar? O – Ö harfiyle başlayan eşyaların isimleri, eşya listesi. Baş harfi O – Ö olan eşyalar nelerdir?

O - Ö ile başlayan eşyalar

Advertisement

O – Ö Harfiyle Başlayan Eşyalar

O HARFİ

 • Obua: Orkestrada yer alan çift kamışlı, tahtadan yapılmış üflemeli çalgı.
 • Ocak: Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer
 • Odyometre: İşitme organı ve sisteminin niteliklerini değerlendiren, işitmeyi ölçen araç.
 • Odun: Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
 • Oje: Türlü renklerde tırnak cilası
 • Ok: Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk.
 • Oklava: Hamur açmakta kullanılan, silindir biçiminde, uzunca, ince değnek
 • Olta: Balık avlamada kullanılan, ucuna çengelli iğne takılı, çoğunlukla naylon tellerden veya at kuyruğu kılından yapılmış iplik
 • Omnibüs: Şehirlerde yolcu taşıyan atlı araba
 • Orak: Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı
 • Org: Klavyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı
 • Otağ: Büyük ve süslü çadır, çerge.
 • Otobüs: Yolcu taşıyan, motorlu büyük taşıt.
 • Otomobil: Motorlu, dört tekerlekli kara taşıtı
 • Oturak: Alçak iskemle
 • Oya: Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
 • Oyuncak: Oyun aracı

Ö HARFİ

 • Öreke: Eğrilmekte olan yün, keten vb. şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek.
 • Örs: Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
 • Örtü: Örtmek için kullanılan şey

Orak Nedir? Sözlük Anlamı

“Orak”
1. Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı
2. Ekin biçme zamanı
“Orakta köylünün işi çok olur.”
3. Ekin, ot vb. biçme işi
“Ot orağından dönen birkaç köylü, omuzlarında uzun tırpanlarıyla geçiyorlardı.” – M. Ş. Esendal

“orak hakkında bilgi ”
Genellikle hilal biçiminde metal bir bıçakla kısa, tahta bir saptan oluşur. Kısa saplı olduğu için kullananı hasat sırasında eğilmeye ya da çömelmeye zorlar. Uzun sapıyla eğilmeden kullanılabilen tırpan, orağın geliştirilmiş biçimidir. Hız açısından elverişsiz olmasına karşın, basit ve ucuz olması nedeniyle hâlâ dünyanın her yerinde, özellikle buğday ve pirinç gibi tahılların biçilmesinde kullanılmaktadır.

 • “orak ayı ”
  Temmuz
 • “çalgı orağı ”
  Tırpan
 • “orak böceği ”
  Ağustos böceği
 • “orak işi ”
  Orakla ekin, ot vb. biçme
  “Komşu kadınlardan birkaçı orak işinde bize yardıma gelmişlerdi.” – M. Kutlu
 • “beyinorağı ”
  Beynin iki lobu arasındaki zar

Advertisement


Yorum yapılmamış

  • Vallahi Çok yararlı bir şeymiş Vallaha çok güzel bir şeymiş çok yararlı Vallahi çok güzel bir şeymiş çok yararlı Vallahi çok güzel bir şeymiş

Leave A Reply