Oba Nedir? Oba Kültürünün Öne Çıkan Yönleri, Obalama ve Oba Çadırları Hakkında Bilgi

0

Oba ne anlama gelir? Oba kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Oba” kelimesi Türk kültüründe, özellikle Orta Asya ve Türk bozkırlarında kullanılan bir terimdir. Oba, göçebe hayatı yaşayan Türk topluluklarının geçici konaklama yeridir.

Obalar genellikle sürülerin otlatılması için zengin otlakların bulunduğu yerlere kurulurlar. Obalar genellikle çadırlardan oluşur ve hareket halinde oldukları için taşınabilir niteliktedirler. Göçebe Türk toplulukları, özellikle at yetiştiriciliği yapan bozkır toplulukları, obalarda yaşarlar ve sürülerini burada otlatırlar.

Obalar aynı zamanda Türk kültüründe bir sosyal yapıyı da ifade eder. Obalar, Türk toplumunda akrabalık bağlarına dayalı bir yapıya sahiptir. Genellikle aynı aileye mensup olanlar bir arada yaşarlar ve bir liderleri vardır. Obalarda yaşayan insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma çok önemlidir.

Oba Kültürünün Öne Çıkan Noktaları Nelerdir?

Oba kültürü, Türk bozkır kültürünün temelini oluşturan göçebe yaşam tarzına dayanan bir kültürdür. Bu kültürde öne çıkan bazı noktalar şunlardır:

 1. Aile yapısı: Oba kültüründe aile yapısı büyük önem taşır. Aile, toplumun temel yapı taşıdır. Genellikle geniş aileler olarak yaşayan oba halkı, dayanışma ve birlik içinde hareket ederler.
 2. Göçebe yaşam tarzı: Oba kültürü, göçebe yaşam tarzı üzerine kuruludur. Obalar, genellikle belli bir bölgede belli bir süre kalmak ve daha sonra yeni bir bölgeye göç etmek suretiyle yaşamlarını sürdürürler. Bu yaşam tarzı, insanların doğal kaynaklarla olan ilişkisini güçlendirir ve doğanın korunması konusunda bilinçli bir yaklaşımı teşvik eder.
 3. Ata kültü: Oba kültüründe, atlar büyük bir öneme sahiptir. At, oba halkının temel ulaşım aracıdır ve savaşlarda da kullanılır. Atın yanı sıra, oba halkı atlarına büyük saygı gösterirler ve onları kültürlerinin bir parçası olarak görürler.
 4. Misafirperverlik: Oba kültüründe misafirperverlik çok önemlidir. Oba halkı, gelen misafirleri büyük bir saygıyla ağırlar ve onlara tüm imkanlarını sunarlar. Misafirperverliğin önemli bir değer olduğu oba kültüründe, bu değerin gereği olarak misafirlerin korunması ve onlara zarar veren kişilerin cezalandırılması da önemlidir.
 5. El sanatları: Oba kültüründe, el sanatları ve el işleri büyük bir öneme sahiptir. El dokuması halılar, kilimler, çadırlar, kıyafetler ve süs eşyaları gibi ürünler, oba halkının hayatında önemli bir yer tutar. Bu sanatlar, geleneksel yöntemlerle ve doğal malzemeler kullanılarak üretilir.
 6. Şamanizm: Oba kültüründe, şamanizm önemli bir yer tutar. Şamanizm, doğaüstü varlıklarla olan ilişkileri ve ruhani dünyaya olan inançları kapsar. Bu inançlar, toplumun yaşamında önemli bir rol oynar ve oba halkının kültürüne derin bir şekilde işlenir.

Bu özellikler, oba kültürünün öne çıkan noktalarıdır. Obalar, göçebe yaşam tarzı, ata kültü, misafirperverlik, el sanatları ve şamanizm gibi özelliklerle kendine özgü bir kültür oluşturmuştur. Bu kültür, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir ve günümüzde de hala yaşatılmaktadır. Obaların göçebe yaşam tarzı, doğayla iç içe olmalarını sağlar ve doğal kaynakların korunmasına önem verir. Ata kültü, oba halkının atlarına büyük saygı göstermesini ve onları kültürlerinin bir parçası olarak görmesini sağlar. Misafirperverlik, oba halkının insanları kabul etme ve onlara tüm imkanlarını sunma konusundaki yüksek düzeyde saygı ve hoşgörüsünü ifade eder. El sanatları, oba kültürünün estetik yönünü yansıtır ve el dokuması ürünler, geleneksel yöntemlerle üretilir. Şamanizm, oba halkının doğaüstü güçlere olan inancını ve ruhani dünyaya olan bağlılığını ifade eder.

Tüm bu özellikler, oba kültürünün güçlü bir kimlik ve benzersiz bir özellikler dizisi kazanmasına yardımcı olmuştur. Oba kültürü, Türk tarihinde ve kültüründe önemli bir yer tutar ve günümüzde de hala yaşayan bir kültür olarak değerini korur.

Obalama Noktaları Nasıl Seçilirdi?

Obalama noktaları, göçebe Türk topluluklarının geçici konaklama yerlerini belirlemek için seçtikleri noktalardır. Bu noktaların belirlenmesi, göçebe yaşam tarzında hayati bir öneme sahiptir. Obalama noktalarının seçiminde çeşitli faktörler dikkate alınır. İşte bu faktörlerden bazıları:

 1. Su kaynakları: Obalama noktaları genellikle su kaynaklarına yakın yerlerde seçilir. Göçebe Türk toplulukları, hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak için her zaman temiz ve güvenli su kaynaklarına yakın kalmak isterler.
 2. Otlaklar: Obalama noktaları, hayvanların otlatılacağı alanların yakınlarında seçilir. Göçebe Türk toplulukları, hayvanlarının beslenmesi için zengin otlaklar ararlar ve bu nedenle obalama noktaları da bu otlakların yakınlarında belirlenir.
 3. İklim: Göçebe Türk toplulukları, iklim koşullarına uygun obalama noktaları seçerler. Örneğin, yazın sıcak bölgelerde, göl veya nehir kenarlarında oba kurulurken, kışın soğuk bölgelerde yüksek rakımlı alanlar tercih edilir.
 4. Güvenlik: Obalama noktaları, güvenliği sağlamak için stratejik bir şekilde seçilir. Göçebe Türk toplulukları, düşman saldırılarından korunmak için dağlık alanları veya nehir kıyılarını tercih ederler.
 5. Ticaret: Bazı obalama noktaları, ticaret yolları üzerinde yer alır. Göçebe Türk toplulukları, ticaret yapmak için stratejik bir konumda olacak şekilde oba kurarlar.

Bu faktörlerin hepsi, göçebe Türk topluluklarının hayatta kalma şanslarını artırmak için obalama noktalarının seçiminde önemlidir.

Obalarda Kullanılan Çadırların Özellikleri Nelerdir?

Obalarda kullanılan çadırlar genellikle taşınabilir, basit yapıları olan ve sıcak, rüzgarsız hava koşullarında rahat bir yaşam sunan yapılar olarak tasarlanmıştır. Göçebe Türk toplulukları, çadırlarını taşıyabilme kolaylığı nedeniyle obalarda kullanmayı tercih etmişlerdir. İşte obalarda kullanılan çadırların bazı özellikleri:

 1. Yapısı: Obalarda kullanılan çadırlar, genellikle yuvarlak veya oval şekilli, bir merkez direği etrafında oluşturulan basit yapılardır. Çadırların duvarları genellikle yünden, koyun yününden veya keçi postundan yapılmıştır.
 2. Taşınabilirlik: Obalarda kullanılan çadırlar, taşınabilir ve kolayca kurulup sökülebilir yapıdadır. Bu nedenle, göçebe Türk toplulukları çadırlarını rahatça taşıyarak, sık sık oba değiştirme ihtiyacını karşılamışlardır.
 3. Isı ve rüzgar direnci: Obalarda kullanılan çadırlar, soğuk hava koşullarına karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Çadırların duvarları yün, koyun yünü veya keçi postu gibi doğal malzemelerle kaplanarak, iç mekanda sıcaklık korunur. Çadırların üst kısımları genellikle açıktır ve sıcak havanın çıkmasını sağlar.
 4. Pratiklik: Obalarda kullanılan çadırlar, pratik bir yapıya sahiptir. Çadırın açık bırakılan üst kısmı, havalandırmayı sağlarken, çadırın içinde ateş yakma imkanı da sunar. Ayrıca çadırlar, hayvanların sığınması için de kullanılabilir.
 5. Süsleme: Göçebe Türk toplulukları, çadırlarını süslemek için farklı teknikler kullanmışlardır. El dokuması halılar, kilimler, etnik desenler, nakışlar ve motifler gibi geleneksel Türk sanatı öğeleri, çadırları renklendirir ve güzelleştirir.

Bu özellikler, obalarda kullanılan çadırların pratik, taşınabilir ve doğal malzemelerle yapılmış bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.


Leave A Reply