Oruç Reis Hakkında Bilgi

0

Oruç reis ile ilgili bilgiler. Oruç Reis kimdir, hayatı, savaşları ve başarıları ile ilgili bilgi.

Oruç Reis bir resimde canlandırılmış.Oruç Reis, Osmanlı denizcisi (? 1474 – Cezayir 1518). Küçük yaşta Yunanca, İtalyanca ve Arapça öğrendi. Kardeşi İlyas ile birlikte denizciliğe başladı. Rodos şövalyeleriyle yapılan bir deniz savaşında kardeşi İlyas öldü, kendisi de tutsak edildi. Uzun süre zindanlarda ve gemilerde kaldıktan soma, 1502’de II. Beyazit’in oğlu Şehzade Korkut tarafından kurtarıldı. İçinde bulunduğu gemiyi ele geçirerek İskenderiye’ye gitti.

Advertisement

İskenderun Körfezi’nde, kereste sağlamak için çalışırken Rodos şövalyelerinin saldırısına uğradı, donanması dağıldı. Bu zor durum karşısında Antalya’ya kadar çekildi. Bir süre Rodos Adası’nın çevresinde korsanlık yaparak ün kazandı. Bu sırada Şehzade Korkut’un komutanlarından Piyele Bey’in donattığı 22 oturaklı bir geminin kaptanlığına getirildi. Bu gemiyle Ege Denizi’nde korsanlık hareketlerine girişti, İtalya kıyılarında dolaştı. 1512’den sonra Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmaya başladı, Cerbe Adası’nı merkez yaptı. Çok sayıda tutsak ve ganimet elde etti. İlerki yıllarda kardeşi Hızır Reis (sonraları Barbaros Hayrettin Paşa) kendisine katıldı. İki kardeş Kuzey Afrika kıyılarına saldıran Avrupalı korsanlara karşı harekete geçtiler. Bicaye Kalesi önünde İspanyollarla yapılan savaşta Oruç Reis yaralanıp bir kolunu yitirdiyse de Minorka Adası önünde İspanyollarla savaşı sürdürdü. Sonraki yıllarda Oruç Reis, Cezayir kıyılarında dolaştı, Cicelli Kalesi’ni ele geçirdikten sonra Berberi kabileleri arasındaki anlaşmazlıklarda arabuluculuk yaptı. Berberilerin gözünde saygınlık kazandı, 20’den fazla gemi ve 500 kadar askeriyle Cezayir Kalesi’ni İspanyollardan kurtardı ve kaleye yerleşti.

Oruç Reis, Cezayir’in iç kesimlerindeki kabileler arasındaki anlaşmazlıkları çözümlemek için çaba harcadı. Tlemsen ile çevresindeki kaleleri ele geçirmeye başladı. Kalatü’l-Kıla önünde İspanyol Komutanı Don Martin ile Oruç Reis arasında kanlı çarpışmalar oldu, Kalatü’l-Kıla İspanyolların eline geçti. Marki de Comeres de Tlemsen’i kuşattı. Oruç Reis yerli kabilelerin desteklediği İspanyollara karşı kaleyi altı ay süreyle savundu. Yanında kalan 40 kadar adamıyla İspanyol kuşatmasını yarmak isterken Garcia de Tineo komutasındaki bir İspanyol birliğiyle yaptığı savaşta öldü.


Leave A Reply