Özbekistan Türk Edebiyatı Tarihçesi Özellikleri Temsilcileri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Özbekistan Türk Edebiyatının özellikleri nelerdir? Özbekistan Türk Edebiyatı temsilcileri, yazarları, eserleri hakkında kısa bilgi.

Özbekistan Türk Edebiyatı

Özbekistan Türk Edebiyatı

Özbekistan Türk edebiyatı, Çağatay Türkçesiyle meydana getirilen ortak Orta Asya Türk edebiyatının devamıdır. Ali Şîr Nevâî, Babür Şâh, Hüseyin Baykara, Sekakî, Lütfî, Ataî gibi Türk dünyasına mal olmuş ünlü şairler Çağatay Türkçesiyle eser vermişlerdir.

Batılı anlayışla modern Özbek edebiyatının kuruluşu XX. yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. Bu dönemin önemli temsilcileri Sadrettin Aynî, Hamza Hekimzâde Niyazı ve Abdurrauf Fıtrat’tır.

1910’da başlayan “yenilik” hareketini edebiyata yansıtan ve dönemin en büyük şairi olarak kabul edilen Abdülhamit Süleyman Çolpan’dır. Çolpan, daha çok hece ile yazdığı şiirlerinde Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul gibi Türk şairlerinden etkilenmiştir. Çolpan, Özbek edebiyatının en büyük temsilcisi sayılır. Daha sonra Elbek, Batu, Şakir Süleyman Aybek, Hamid Alimcan, Kâmil Yaşin gibi şairler Çolpan’ı takip etmişlerdir.

Roman, öykü, tiyatro türünde ilk eser verenler, Mirmuhsin Sermuhammed, Çolpan, Hamza Hekimzâde Niyazı, Abdullah Kadiri, Sadrettin Aynî, Mahmud Hoca Behbudî’dir.

Advertisement

Günümüzde Özbek edebiyatını temsil eden şairler olarak; Erkin Vahidov, Abdullah Aripov, Cemal Kemal, Muhammed Salih, Şevket Rahman, Muhammed Ali, Rauf Parfi sayılabilir. Günümüz Özbek öykü ve romancılarından Said Ahmed, Mirkerim Asım, Adil Yakubov, Pirimkul Kadirov, Saida Zunnunova, Ölmes Ömerbekov, Memedali Mahmudov, Nazar Eşankul, Selâmet Vefâ sayılabilir.


Leave A Reply