Rönesans’ın Yayılması, Rönesans’ın Avrupa Ülkeleri Arasında Yayılması

0
Advertisement

Rönesans’ın yayılması ile ilgili bilgiler. Rönesans diğer Avrupa ülkelerine nasıl yayıldı? Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya’da rönesans

Rönesans

Rönesans’ın Yayılması

Rönesans Diğer Avrupa Ülkelerinde Nasıl Yayıldı?

Rönesans hareketleri İtalya’dan sonra, önce Fransa ve Almanya’da ve daha sonra da öteki Avrupa memleketlerinde görüldü. Bu hareketin Avrupa memleketlerine yayılmasıda da gene İtalya büyük bir rol oynadı.

İtalya, Rönesans devrinde Avrupa’nın bilim, edebiyat ve sanat merkezi haline gelmişti. Bu memlekete her yandan birçok öğrenci geliyordu. İtalya aynı zamanda Hıristiyanlığın da merkezi olduğu için birçok Hıristiyan, sırf sevap kazanmak için, akın akın Roma’ya geliyorlardı. Gerek öğrenciler, gerek ziyaret için gelenler burada gördükleri yenilikleri memleketlerine götürüyorlardı. Öte yandan Rönesans devrinde Fransa ile Almanya ve İspanya arasındaki İtalya savaşları denilen ve çok uzun süren (1494 -1559) bir seri savaşlar da Rönesans hareketlerinin İtalya’nın dışına yayılmasının başlıca bir nedeni olmuştur. Fransa kralı I. Fransuva ile Almanya İmparatoru Şarlken, İtalya savaşları sırasında birkaç kez İtalya’ya gelmişler ve vatanlarına dönerlerken İtalyan sanatçılarının bir kısmını yanlarında götürmüşlerdi. (Örneğin I. Fransuva, Leonardo da Vinci’yi Fransa’ya götürmüştü). Bütün bu nedenler Rönesans hareketlerinin İtalya dışında yayılmasını kolaylaştırmıştır.

Fransada Rönesans

Fransada Rönesans

Fransa’da Rönesans:

Fransa’da Rönesans hareketleri kralların etkisiyle başladı. Özellikle Kral I. Fransuva, bu hareketlerin öncüsü oldu. Sanatçıları, şairleri ve yazarları korudu ve gözetti.

Fransız hümanistleri içinde en tanınmışı Montaigne (1533-1592) dir. Denemeler adlı eseri çok ünlüdür.

Advertisement

Rönesans devrinde Fransa’da çok büyük mimarlar yetişmiştir. Bunlar içinde Mimar Pierre Lescot, Paris’teki Louvre Sarayını yapmıştır. (Bu saray bugün müze olarak kullanılan ünlü Louvre Müzesidir).

Almanya’da Rönesans:

Almanya’da Rönesans, hümanizma hareketleriyle başladı. Özellikle XVI. yüzyılda çok büyük hümanistler yetişti. Alman hümanistleri daha çok dinsel sorunları incelemekle uğraştılar ve bu alanda birçok yazılar yazdılar. Alman hümanistleri içinde Erasmus (1467 – 1538) ve Martin Luther (1483-1546) en ünlüleridir.

Almanya’da sanatta Rönesans; İtalya’dan ayrı bir yolda yürüdü. Bu devirde yetişen büyük Alman ressamı, dinsel tablolarıyle ün kazanmış olan Albrecht Dürer‘dir. Bununla birlikte mimarlık XVI. yüzyıla kadar İtalyan mimarîsinin etkisi altında kaldı. Bu üslûpla yeni binalar ve güzel kiliseler yapıldı. Köln Belediye dairesi ile Heydelberg şatosu bunların en güzellerindendir.

rönesans

İngiltere’de Rönesans:

İngiltere’de Rönesans daha çok edebiyat alanında gelişti. İngiliz hümanistlerinin en büyüğü olan Shakespeare (1564- 1616) İngiltere’de büyük bir edebi hareket yarattı. Tarihsel olayları örnek alarak birçok dramalar yazdı.

İspanya ve Öteki Avrupa Ülkelerinde Rönesans:

Rönesans İspanya’da da edebiyat ve resim alanında üstünlük gösterdi. Büyük İspanyol yazar Cervantes (1547 – 1616) yazmış olduğu Don Kişot adlı eseriyle büyük ün kazandı. Ressam Diego Velázquez ise Meryem (Madonna) tabloları ile tanındı.

Advertisement

Rönesans hareketleri zamanla öteki Avrupa memleketlerine de geçti. Felemenk’te ve Kuzey Avrupa memleketlerinde ancak XVII. yüzyılda görüldü.


Leave A Reply