Zeus İle İlgili Bilgi

0

Zeus kimdir, özelliği nedir? Mitolojide Zeus’un hikayesi, gücü, özellikleri nelerdir? Zeus hakkında bilgi.

zeus

Olympia Zeus Heykeli

Zeus ile ilgili bilgi…

Eski Yunanlılar’da Tanrılar Tanrısı (Baş Tanrı)nın adıdır. Çok tanrılık sistemi ve baş tanrı kavramı Yunanlılar’dan Roma’ya da geçmiş, Zeus’un adı burada Jüpiter, ya da Jove olmuştur.

Advertisement

Eski Yunan inançlarına göre Zeus, Saturne ile Rhea’nın oğludur. Kronos, cinlerin başkanı bulunan kardeşi Titan ile anlaşması gereğince, bir oğlu doğduğu takdirde onu yiyecekti. Fakat Zeus doğunca annesi Rhea, onun yerine, kundakladığı bir taş parçasını kocasına yutturdu; çocuğu da Girid Dağları’nda sakladı. Zeus, burada Amalita adlı bir keçinin sütü ile besleniyordu. Fakat Titan, onun sağ olduğunu haber alınca Kronos’u tahtından indirdi. Zeus, henüz bir yaşında olduğu halde, babasının yardımına koştu; cinleri yendi; Titan’ı sürgün etti. Ama babası Kronos, oğlundan korkuyordu; onu pusuya düşürmek istedi. Başaramadı. Babasının kendisine bir türlü dost olamayacağını anlayan Zeus, onu da sürgüne yolladı. Kardeşlerine denizi ve cehennemi vererek kendisi de yerle göğün hakimi oldu.

Dünyayı idare etmeye başladı. Bütün diğer tanrılarla cinler ve devler ona düşmandılar. Zeus, bunlarla ayrı ayrı savaşarak hepsini sindirdi. Kendisi yerle göğü yönetirken, emri altında bulunan Poseidon’la Hades de denizleri ve cehennemi gözetiyorlardı. Artık onun baş tanrı olduğunu kabul etmeyen kimse kalmamıştı. Karargâhını Olimpus Dağı’nda kurmuştu, Hera (Juno) adlı bir tanrıça ile evlenmiş, onu da göklerin yönetimi ile görevlendirmişti. Hera’dan başka daha pek çok da gözdeleri vardı. Bunlarla olan münasebetinden de çeşitli tanrılar ve tanrıçalar doğdu. Zeus, Olimpus Dağı’nda elinde yıldırımdan bir asa olduğu halde, tahtında oturur; diğer tanrılar sık sık yanına gelip kendisiyle konuşurlar, insanların ve dünyanın idaresi için ondan direktifler, emirler alırlardı. Bazen, gene yıldırımdan yapılmış arabasına binerek, elinde kalkanı, tabiat kanunlarına hükmetmek üzere, kâinatta geziye çıkar, etrafa yıldırımlar fırlatırdı. Yüksek dağ tepeleri, ulu meşeler, kartallar onun sevdiği şeylerdi. Bu sebeple bunlar, Yunanlılarca, kutsal sayılırdı.


Leave A Reply