24 Kasım Öğretmenler Günü İle İlgili Yazı, Resimli Şiirler ve Sözler

18
Advertisement

24 Kasım Öğretmenler günü ile ilgili kısa bir yazı. Öğretmenler günü resimli şiirleri, sözleri. Öğretmenler Günü neden kutlanmaktadır?

24 Kasım Öğretmenler Günü İle İlgili Yazı

24 Kasım Öğretmenler Günü İle İlgili Yazı

Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabul buyurdukları 24 Kasım günü ÖĞRETMENLER GÜNÜ olarak kutlanmaktadır.

1981 yılından beri kutlamakta olduğumuz her Öğretmenler Günü‘nde, düşünce varlığımızın mimarları olan öğretmenlerimizi sevgi ve saygı ile anıyor, onların yüceliğini topluma bir kez daha duyuruyoruz.

Öğretmenler İle İlgili Resimli Şiirler

İnsanlar, tarihin ilk çağlarından beri eğitim ve öğretime ihtiyaç duymuşlardır. Bu eğitim ve öğretimi yerine getirenler ise öğretmenlerdir.

Advertisement

Toplum bireylerinin yetişip yücelmesi, o toplumun ve o ülkenin yükselmesini, ilerlemesini sağlar. İşte böyle önemli bir görev öğretmenlerin omuzundadır.

Öğretmenler, öğrencilerine yalnız bilgi vermekle kalmaz, onlara sıcak bir dost, sevgi pınarı ve her konuda örnek ve destek olurlar.

Öğretmenlik mesleği özveri ister. Ulusal varlığın devamını sağlayan insan öğesini yoğuran, ona şekil veren öğretmendir. Tarihi yazar, insanı eğitir. Bu nedenle kutsaldır öğretmenlik. İnsan sevgisi ister, vatan, memleket sevgisi ister. Bütün bunlar öğretmenin vasıflarındandır. Çünkü en değerli varlıklar olan çocuklarımızı onlara emanet ederiz.

GÜNÜN AMAÇLARI

 1. Öğretmenler arasındaki sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını güçlendirmek.
 2. Öğretmen ve öğretmenlik mesleğini halka daha iyi tanıtmak.
 3. Emekli olmuş öğretmenleri şükranla anmak.
 4. Yeni girmiş öğretmenlere mesleğin önemini benimsemelerini sağlamak.
 5. Mesleki dayanışma içinde olmalarını sağlamak.

Atatürk: “Bir kitle millet olabilmek için mutlaka öğretmenlere muhtaçtır. Çünkü toplumu hakiki bir millet haline getiren onlardır“.

Diyerek öğretmenlerin toplum için ne kadar önemli ve saygın kişiler olduğunu ortaya koymuştur.

Advertisement

Öğretmenler İle İlgili Resimli Şiirler

ATASÖZLERİ VE VECİZELER

 • Bana bir hart öğretenin kölesi olurum. – Hz. Ali
 • Hocanın vurduğu yerde gül biter.
 • Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. – Atatürk.
 • Milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. – Atatürk
 • Dünyanın her tarafında öğretmenler, toplumun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır.
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Okuluma sevinçle koşarım,
Defterimi, kitabımı açarım,
Gelmeni heyecanla beklerim,
Sevgili öğretmenim.

Hürmetim çoktur sana,
Işık saldın cihana
Engin saygılar sana,
Sevgili öğretmenim.

Bir güneşsin yurduma,
Koştun nice yardıma,
Işıksın sen yoluma,
Sevgili öğretmenim.

FEYZA ÜNLÜ

Öğretmenler İle İlgili Resimli Şiirler

Öğretmen İle İlgili Cümleler

 • *** İlkokul öğretmenimi bulup elini öpmek istiyorum.
 • *** Öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir.
 • *** Atina‘dan gelen Konstant, Vergilius’un Yunanca öğretmeni oldu.
 • *** Eğitim ve araştırma kurumlarının başında öğretmen, politeknik, mühendislik ve tarım enstitüleri, bir rasathane ve çeşitli sınai araştırma kuruluşları gelir.
 • *** 1859’dan ölümüne değin Basel’de lise öğretmenliği yaptı, ayrıca 1865-90 arasında Basel Üniversitesi’nde geometri dersleri verdi.

Öğretmenler İle İlgili Resimli Şiirler

 • Yarıyıl tatili için öğretmenimiz hepimize değişik kitaplar dağıttı.
 • Öğretmenler Günü için çok güzel bir hediye organizasyonu yapıyoruz.
 • Atina’da Epikurosçu filozof Elealı Zenon‘un öğrencisi olduktan sonra İÖ y. 75’te Roma’ya giderek, Romalı soylu Lucius Calpurnius Piso’nun öğretmeni oldu ve Piso’nun Napoli yakınlarındaki Herculaneum’da bulunan villasına taşındı.

Öğretmenler İle İlgili Resimli Şiirler

 • 1882-94 arasında Cannes ve Nice’te matematik öğretmenliği yaptı.
 • Öğretmen kavga eden öğrencilerin velileri ile görüşmek istedi.
 • Çocukluğundan beri en büyük istediği öğretmen olmaktı.
 • Öğretmenlerimizin değerini her zaman bilmeli sadece 24 Kasımlarda hatırlamamalıyız.
 • 1915’te çıkarılan Hususi Mektepler Talimatnamesi’yle Türkçenin ve Türk kültürü derslerinin Türk öğretmenlerce okutulması zorunluluğu getirildi.

Öğretmenler İle İlgili Resimli Şiirler

 • Geleceğimizi öğretmenlerimiz aydınlatır.
 • Öğretmen olduktan sonra gönüllü olarak doğuda bir köy okulunda göreve başladı.
 • Öğretmen atamalarını dört gözle bekliyor.
 • Derse geç kalan öğrenciyi öğretmen sınıfa almadı.

Öğretmenler İle İlgili Resimli Şiirler

 • Öğretmenini seven öğrenci dersi de seviyor.
 • Müzik öğretmeninin sınıfta sürekli bağırmaları ve kaba konuşmalarından öğrenciler çok şikayetçi.
 • İyi bir öğretmen hayat boyu bir öğrenci olarak kalmalıdır.

YAZI – 2

Öğretmenler toplumlara önderlik eden kişileri yetiştiren toplumun gerçek önderleri olan ancak genelde arka planda yer alan kişilerdir. İlköğretimden üniversiteye kadar tüm öğretmenlerimizin emekleri sayesinde sadece ülkemizde değil tüm dünyada insanoğlunun uygarlığı devam edebilmektedir. Çünkü öğretmenler bilgi akışını sağlayan araçlardan birisidir. Yani öğretmenlerin varlığının olmadığı bir dünya medeniyetini kaybetmeye mahkum bir dünya olarak karşımıza çıkacaktır.

Advertisement

Atatürk‘ün Millet Mekteplerinde bizzat tahta başında ders vermesinden sonra kendisine 11 Kasım 1928 yılında Başöğretmen ünvanı verilmesine karar verilmiş ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’te Başöğretmenlik sıfatını 24 Kasım 1928 tarihinde kabul etmiştir. İşte bu sebepten dolayıdır ki 1981 yılında beri 24 Kasım günü diğer dünya ülkelerinden farklı olarak Öğretmenler Günü olarak ülkemizde kutlanmaktadır.

Öğretmenlerin Kurtuluş Savaşı sırasında nasıl canlarını dişlerine taktıklarını Atatürk bizzat gözlemlemiştir. Özellikle kurulmuş bulunan Öğüt Kurulları sayesinde Ulusal Kurtuluş Savaşına öğretmenlerimizin büyük katkıları olmuştur. Atatürk hemen hemen yurt içerisinde gittiği her noktada mutlaka bir okul ziyaret eder hem eğitim öğretime hem de öğretmenlere vermiş olduğu değeri sık sık belirtirdi.

Öğretmenler! Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır” sözü ile ülkenin geleceğini gençlere emanet ederken anahtarını da öğretmenlere vermiştir. Kutsal bir meslek olan öğretmenlerimize şükranlarımızı ne kadar sunsak azdır. Bu sebepledir ki öğretmenlik mesleği sadece yurdumuzda değil tüm dünyada en değerli ve en saygın mesleklerden birisidir.

Türkiye gibi cumhuriyete ve bilimsel ağırlıklı modern bir yaşama geçmesi ancak geçtiğimiz yüzyıl gerçekleşmiş bir ülkenin aynı coğrafya içerisindeki diğer ülkelerden farklı ve huzurlu bir şekilde yaşamasının yegane sebeplerinden birisi de öğretmenlerimizin Atatürk İlke ve İnkılaplarına sahip çıkmasıdır.


18 yorum

Leave A Reply