Browsing: Bilim ve Teknoloji

Kimya Çinko Kullanımı

Çinko Elementinin Özellikleri, Elde Edilmesi, Alaşımları ve Kullanım Alanları Nelerdir?

1

Çinko elementinin özellikleri, kullanım alanları, alaşımları, çinkonun elde edilmesi (indirgenme ve elektroliz), Çinko ile ilgili bilgi. Simgesi: Zn Atom numarası: 30 Atom ağırlığı: 65,409 gr/mol Ergime Noktası: 419,53 C Kaynama Noktası: 907 C Çinko, tabiatta bileşikler halinde bulunan, mavimtrak beyaz renkte bir metaldir. En önemli bileşikleri; Blend (çinko+sülfür), zinkit (çinko+oksijen), smitsonit (çinko+karbon+oksijen) Dünyadaki en zengin

Biyoloji

Bitkiler Besinlerini Nasıl Üretir? Fotosentez Sonrası Besin Üretimi ve Solunum

1

Bitkilerde fotosentez sonrasında besin üretimi nasıl meydana gelir? Bitkiler besinleri nasıl kullanır? Bitkilerde solunum ve solunumu etkileyen faktörler. Nişastanın depo edilmesi Fotosentez sonucu meydana gelmiş olan maddeler (şeker, nişasta vb.) kloroplastlarda (klorofil taşıyan taneciklerde) kısa bir müddet kalırlar. Son ürün nişasta olduğu takdirde, bir müddet için kloroplastlarda depo edilebilir. Nişasta suda erimediğinden, kloroplastlarda cereyan edecek

Matematik 12. Sınıf Uzay Nokta Doğru ve Düzlem İle İlgili Testler

Düzlem Nedir? Düzlemlerin Çeşitleri ve Özellikleri, Karmaşık Düzlem

0

Düzlem nedir? Düzlem nasıl oluşur, özellikleri ve çeşitleri nelerdir? Düzlem, karmaşık düzlem nedir, düzlem sözlük anlamı hakkında bilgi. DÜZLEM Geometride, üzerine bir doğrunun iki noktası dokundurulunca o doğrunun her noktasının dokunması gereken yüzeye «düzlem» denir. Bir düzlem üzerine konulunca her noktası o düzleme dokunan şekle de «düzlem şekil» denir. Düzlemlerin çeşitli durumları vardır. Başlıcaları şunlardır:

Matematik 12. Sınıf Uzay Nokta Doğru ve Düzlem İle İlgili Testler

Uzayda Doğru İle Düzlemin, İki veya Üç Düzlemin Birbirine Göre Durumu

0

Uzayda doğru ile düzlemin, iki veya üç düzlemin birbirlerine göre konumu nedir? Çizimlerle açıklamaları, yarı doğru, yarı uzay, yarı düzlem nedir? Uzayda iki Düzlemin Birbirine Göre Konumu Uzayda iki düzlem; çakışık, paralel veya bir doğru boyunca kesişir konumda bulunur. Uzayda farklı iki düzlemin bir ortak noktası varsa, bu noktadan geçen bir ortak doğrusu vardır. Uzayda

Kimya Bira Fermantasyonu

Fermantasyon Nedir? Nasıl Olur? Fermantasyonun Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir?

0

Fermantasyon nedir? Fermantasyon nasıl meydana gelir? Fermantasyon işleminin özellikleri, açıklaması, sonuçları hakkında bilgi. Fermentasyon, oksijen kullanılmadan, enerji verici besin maddelerinin kimyasal bağ enerjisinden yararlanarak ATP üretilmesine denir. Kimyasal bağ enerjisinin açığa çıkması, kimyasal bağların parçalanması ve yeni bağların yapılması ile olur. Enerji açığa çıktığına göre, yeni bağların enerjisi az olacaktır. Parçalanma tepkimelerini doğaldır ki, enzimler

Kimya Tartarik Asit

Tartarik Asit Nedir? Tartarik Asit Ne İşe Yarar? Kullanım Alanları Nelerdir?

1

Tartarik Asit nedir? ne işe yarar? Neden kullanılır? Tartarik asitin gıdalarda ve ticari olarak kullanım alanları ve yerleri nereleridir? Tartarik asit, çeşitli bitkilerde, meyvelerde ve şarapta doğal olarak bulunan organik bir maddedir. İnsanlar bunu uzun yıllar farklı şekillerde kullandılar. Ticari olarak gıda endüstrisinde katkı ve aroma maddesi olarak kullanılır ve ayrıca seramik, tekstil baskı, tabaklama,

Kimya Alkali ve Toprak Alkali Metaller

Alkali Metaller ve Toprak Alkali Metallerin Özellikleri Nelerdir?

0

Alkali ne demektir? Alkali ve toprak alkali metaller hangileridir? Alkali ve toprak alkali metallerin özellikleri hakkında bilgi. Alkali Çözünen metal hidroksitleri ve özellikle alkali metallerin hidroksitleridir. Alkali terimi çoğu zaman çözeltisi baz özelliği gösteren (asitleri nötralleştiren, turnusolu maviye çeviren) maddeler için de kullanılır. Örneğin,sodyum karbonatın çözeltisi baz özelliği gösterdiğinden alkali olarak nitelendirilir. Amonyak da alkali

Kimya Hassiyum'un keşfedildiği ve kimyasının ilk kez gözlemlendiği GSI'nin UNILAC lineer parçacık hızlandırıcısı

Hassiyum Nedir? Hassiyum Elementinin Özellikleri Nelerdir?

0

Hassiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Hassiyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik cetvelin 8 B grubunda yer alan bir geçiş elementidir. 1984 yılında Peter Armbruster ve Gottfried Munzenber tarafından keşfedilmiştir. Sembolü: Hs Atom Numarası: 108 Atom Ağırlığı: 277 Elemet serisi: Geçiş elementi Maddenin Hali: Katı Görünümü: Bilinmiyor ancak yüksek ihtimalle

Uzay Bulutsu

Bulutsu Nedir? Bulutsular Nasıl Oluşur? Önemli Bulutsuların İsimleri ve Özellikleri

0

Bulutsu ne demektir? Bulutsu nasıl oluşur, genel özellikleri ve çeşitleri nelerdir? Bilinen önemli bulutsular hakkında bilgi. Bulutsu; yıldızlararası ortamda bulunan gaz ya da tozlardan oluşan bulutlar; nebula, nebuloz. Evrende milyarlarca yıldız olmasına karşın, dünya üzerindeki ölçülerle düşünülürse, yıldızlar dışında büyük bir boşluk olduğu akla gelir. Gerçekte bu boşlukta, yıldızlar dışında büyüklü küçüklü gaz ya da

Biyoloji epitel

Hayvansal Dokular Nelerdir? İsimleri ve Hayvansal Dokular Hakkında Bilgiler

0

Doku nedir? Hayvansal Dokular nelerdir? Hayvansal dokuların isimleri ve bu hayvansal dokuların kısa ve özet açıklamalarının yer aldığı sayfamız. Canlıların vücutlarında, aynı işlemi görmek üzere farklılaşmış bulunan hücrelerin meydana getirdikleri topluluklara doku denir. Dokuların kendi aralarında birleşmesiyle organlar meydana gelir. Hücreler dokuları, dokular organları, organlar da birleşerek sistemleri meydana getirirler. Bütün bu sistemlerin birleşmeleri sonucunda çokhücreli

Kimya Hidroklorik Asit

Hidroklorik Asit Nedir? Kimyasal Özellikleri, Kullanım Alanları ve Güvenlik Önlemleri

0

Hidroklorik Asit nedir? Hidroklorik Asit nasıl oluşur, özellikleri, zararları nelerdir? Hidroklorik asit ile çalışırken veya saklarken ne gibi tedbirler alınmalıdır? Hidroklorik asit, hidrojen klorür gazının suda çözünmesiyle elde edilir. Bu bileşik gaz halindeyken de sıvı haldeyken de renksizdir ve yakıcı, keskin bir kokusu vardır. Hidrojen klorür gazı bazı yanardağlardan ve sıcak su kaynaklarından çıktığı için

Jeoloji Dünyanın Katmanlarını Gösteren Şemalar

Dünyanın İç Yapısı Hakkında Bilgi – Dünyanın Katmanlarını Gösteren Şemalar

0

Dünyanın iç yapısı ile ilgili bilgiler. Dünyanın iç yapısının şekli ve bu yapıların açıklamaları, yerkabuğunun malzemeleri ile yeraltı kaynakları hakkında da bilgiler. Dünyanın iç yapısı ve derinlikleriyle ilgili bilgiler, deprem dalgalarının yerküre içindeki hareket özelliklerinden yararlanılarak elde edilmektedir. Deprem dalgalarının farklı yoğunluktaki katmanlar içerisindeki farklı dalga boyu hareketleri, dünyanın iç yapısının özelliklerini belirler. Dünya, kalınlıkları

Bilim ve Teknoloji Zaman

Zamanın Ölçülmesi İçin Tarih Boyunca Ne Tür Saatler Kullanılmıştır? Zaman Ölçme Araçlarının Tarihi Gelişimi

0

Zaman nedir? Zaman nasıl ölçülür? Zamanı ölçme araçlarının tarihsel gelişimi. Zaman içerisinde zaman ölçme aletlerinin yani saatin gelişimi hakkında bilgiler. Zamanın Ölçülmesi İçin Tarih Boyunca Ne Tür Saatler Kullanılmıştır? Zaman, olaylar arasındaki bağlantılar yardımıyla ölçülebilir. Örneğin, eğer, güneş olmasaydı, günümüz ya da yılımız olmayacaktı. Eğer, gökyüzündeki ay olmasaydı, yılın 1/12’si olan ay da olmayacaktı. Zamanı,

Kimya Ateş Külü

Kül Nedir? Külün İçerisinde Bulunan Maddeler ve Gıdalardaki Kül Analizi

0

Kül nedir ne demektir? Kül içerisinde hangi maddeler yer alır? Külün özelliği nedir? Gıdalarda yapılan kül analizi ile Türkçe kül sözlük anlamı. Yanan şeylerden artakalan tuzdur. Kimyada, daha çok, örgensel (organik) maddelerin, bazen de organik olmayan (anorganik) maddelerin yanmasından geri kalan, yanamayan artıklara «kül» denir. Külün içinde silis metal tuzları (daha çok metal oksitleri) bulunur. Eskiden

Teknoloji Saat

Saatin Tarihsel Gelişimi ve Tarih Boyunca Saat Çeşitleri Nelerdir? Özellikleri Nedir?

0

Saatin tarih boyunca kullanımı, tarihteki gelişimi, tarihçesi. Eski zamanlardan günümüze saatlerin çeşitleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgiler. Saatin tarihi; İlk insanların kullandığı en tabii, en doğru zaman ölçme aracı «güneş saati» idi. Bugün bile, bu ölçme sistemini en iyi ve en doğru saat sayanlar vardır. Güneş Saati Antik Mısır‘da, Mezopotamya‘da yaşayan insanlar, bir gölgenin boyunu

Biyoloji Kordaitaller Grubuna Ait Bir Fosil

Kordaitaller Hakkında Bilgiler – Soyu Tükenmiş Büyük Bir Ağaç Grubu

0

Soyu tükenmiş bir ağaç topluluğuna verilen isim olan Kordaitaller hakkında genel bilgiler. Kordaitallerin özellikleri nelerdir? Neye benzer? Kordaitaller; birçok yönden modern kozalaklı ağaçlara benzeyen soyu tükenmiş büyük bir ağaç düzeni ve ya grubudur. Genellikle geniş dallanma sistemlerine ve büyük miktarda oduna sahip büyük ağaçlardı. Yaprakları basit (bölünmemiş) ve sapsız (sapsız) idi ve polen ve tohum

Fizik

Basınç Ölçme Yöntemleri Nelerdir? Basınç Nasıl Ölçülür?

0

Basınç ölçme yöntemleri ve aygıtları nelerdir? Basıncın ölçülmesi nasıl olur, basınç ölçme aygıtları hakkında bilgi. Basınç Ölçme Yöntemleri Basınç Ölçme Yöntemleri; denge halindeki bir akışkanın (sıvı ya da gaz), birim alana uyguladığı kuvveti ölçmeye yarayan yöntemlerdir. Birim alana etki yapan kuvvet inç kare başına pound (psi) ya da santimetre kare başına newton (N/cm2) gibi birimlerle

Kimya Deniz Suyundan Tatlı Su Elde Etmek

Deniz Suyundan Tatlı Su Nasıl Elde Edilir? Desalinasyon Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Deniz suyundan tatlı su elde etmek mümkün müdür, nasıl elde edilir? Deniz suyundan içme suyu nasıl elde edilir? Desalinasyon ve yöntemleri nelerdir? Deniz Suyundan Tatlı Su Nasıl Elde Edilir? Dünya yüzeyinin büyük kısmını kaplayan deniz ve okyanus suları direkt olarak içilemez ve endüstride kullanılamaz. İnsan vücudunun tuzlu suya dayanıklılığı çok daha azdır. Sürekli deniz suyu

Uzay Takım Yıldızları

Takım Yıldızları Hakkında Bilgi – Şekilleri ve Özellikleri Nelerdir?

8

Takımyıldızı nedir? Takım yıldızları nelerdir? Nasıl bulunur? Takımyıldızlarının şekilleri, özellikleri nelerdir? Takım Yıldızlarının isimleri. Takım Yıldızları Hakkında Bilgi Takımyıldız, gökyüzünün (veya gök küresinin) bölündüğü 44 güney yarımkürede 44 kuzey yarımkürede olmak üzere toplam 88 alandan her birine verilen isimdir. Terim genellikle, yanlış bir biçimde, görünüşte birbiriyle ilgili gözüken yıldız gruplarını tanımlamak için kullanılır. Bazı ünlü

Uzay

Takım Yıldızları Nelerdir? Zodyak Burçlar Kuşağı Hakkında Bilgi

0

Takım yıldızı nedir, gökyüzünde görülebilen takım yıldızları hangileridir? Takım yıldızlarının özellikleri, zodyak burçlar kuşağı hakkında bilgi. Takımyıldızları Gece gökyüzüne baktığınızda parlak yıldızların oluşturduğu şekilleri seçebilirsiniz. Binlerce yıldır insanlar bu şekilleri oluşturan yıldız gruplarına isimler vermektedirler. Bu yıldızlardan bazıları 2000 yıl önce Yunanlar tarafından isimlendirilmişti. Arap ve Çinli astronomların verdikleri isimler ise farklıydı. 88 takımyıldız vardır

Jeoloji Dünya

Dünyanın Yüzeyi Nasıldır? Dünyanın Yüzeysel Özellikleri Nelerdir?

0

Dünyanın yüzeyi nasıldır? Dünyanın yüzeysel özellikleri, en yüksek ve en alçak noktası neresidir? Dünyanın yüzeyi hakkında bilgi. Dünyanın yüzeysel özellikleri. Dünya yüzeyinin yaklaşık % 71’i su kütlesiyle kaplıdır. Yakın zamana kadar Dünya’nın iç yapısı konusundaki tüm çalışmalar yüzeyin yaklaşık % 28’ini kaplayan kar kütleleri üzerinde yapılmaktaydı. Ancak son yıllarda sağlanan teknolojik gelişmeler Dünya’nın su kütlesi

Teknoloji Bilgisayar Dosyası

alg.exe ve alcmtr.exe Nedir? Bu Dosya Ne İşe Yarar? Zararlı mıdır?

0

alg.exe, alcmtr.exe nedir? alg.exe ve alcmtr.exe dosyası hakkında ayrıntı bilgi. alg.exe, alcmtr.exe dosya virüs, trojan yada spyware midir? Zararlı mıdır? Silinmesi gereken bir dosya mı? alg.exe nedir? alg.exe sisteminiz için kesinlikle bulunması gereken bir uygulamadır. RTSP, BitTorrent,SIP ve FTP gibi şstemci işlemlerinde UDP bağlantı noktaları ile iletişim kurmaya olanak sağlar. alg.exe dosyasının yokluğunda güvenlik protokolleri

Kimya Sodyum

Sodyum Elementinin Özellikleri, Atom Numarası, Bileşikleri ve Elde Edilmesi

5

Sodyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Sodyum elementi ile ilgili bilgi. Sodyum Nedir? Sodyum Elementinin Özellikleri Periyodik çizelgenin I A grubunda yer alır. 1 değerlikli bir elementtir. Metal nitelikli alkali elementlerle birlikte yer alır. Doğada çok bol bulunur. Sembolü: Na Atom Numarası: 11 Atom Ağırlığı: 22,9898 Element serisi: Alkali Metal

Biyoloji dalak

Dalak Nerededir? Ne İşe Yarar? – Dalağın Vücudumuzdaki Yeri ve Görevi

0

Dalak nedir? Dalağın insan vücudundaki yeri neresidir? Dalak ne işe yarar, vücudumuzdaki görevleri nelerdir? Hakkında kısaca bilgi. Dalak Nerededir? Ne İşe Yarar? Dalak; diyaframın altında, karın boşluğunun sol üst bölümünde yer alan, mide, pankreas ve böbrekle komşuluğu olan yarımay biçiminde organdır. Ortalama 12 cm boyunda, 8 cm eninde olup dış kapsülü sert esnek bağdokusundan yapılıdır.

Fizik Bileşke Fonksiyon

Bileşke Kuvvet Nasıl Hesaplanır? Paralelkenar ve Çokgen Kuralı Nasıl Kullanılır?

1

Bileşke kuvvet nedir? Bileşke kuvvetin paralelkenar kuralı ve çokgen ve uç uca ekleme yöntemi ile hesaplanması, örnekler. BİLEŞKENİN BULUNMASI Bileşkenin bulunması deyince yön ve doğrultusunun belirlenmesini anlayacağız. Bileşkenin bulunması için başlıca iki yöntem vardır : Paralelkenar kuralı ve çokgen kuralı I. Paralelkenar kuralı : Bu kural, iki kuvvetin bileşkesini bulmak için bulunmuş bir kuraldır. İkiden fazla

Biyoloji Su İçme

Suyun Beslenmedeki Yeri ve Önemi Nedir? Su Neden Önemlidir?

0

Su canlılar için neden önemlidir? Günlük su ihtiyacımız ne kadardır? Suyun besin değeri, beslenmedeki önemi, vücudumuzdaki görevleri nelerdir? Suyun Beslenmedeki Yeri İnsan için su, hayatı devam ettirme, “fizyolojik” gereksinimi yanı sıra, sağlıklı normal yaşam, toplumsal ve ekonomik gereksinim konusu olarak da ortaya çıkar. Belli sayıdaki insanların fizyolojik gereksinimi için gerekli olan su miktarı gözden geçirilecek

Fizik Fiziksel Değişim

Fiziksel ve Kimyasal Olaylar Arasındaki Farklar Nelerdir?

1

Fiziksel olaylar ile kimyasal olaylar arasında ne gibi farklar bulunmaktadır konusu hakkında genel bilgiler. Örnekleri ile kısa konu anlatımı. Fizik maddede ki değişimleri inceler. Kimya da maddelerdeki değişikliklerle uğraşır, öyleyse, fiziksel olaylar’la kimyasal olaylar arasındaki fark nedir, önce onu öğrenelim. Bu işe bir örnekle başlayalım: Bir bardak suyun içine bir kaşık şeker atıp karıştıralım. Şeker

Biyoloji sindirim kanalı

Besinler Nasıl Sindirilir? Ağızda, Midede ve Bağırsakta Sindirim Nasıl Olur?

0

Besinler nasıl sindirilir? Ağızda sindirim, midede sindirim, bağırsakta sindirim nasıl olur? Besinlerin sindirimi hakkında bilgi. Besinler Nasıl Sindirilir? Besinlerin sindirilmesini ikiye ayırabiliriz: 1) Mekanik Sindirim; 2) Kimyasal Sindirim. Mekanik Sindirim. — Çiğneme, yutma, midenin, bağırsakların hareketleri, sindirim artıklarının dışarıya atılmasıdır. Kimyasal Sindirim. — Sindirim borusunun çeşitli bölümlerinden salgılanan tükürük, mide özsuyu, öt, pankreas, barsak özsuları

Biyoloji Buğday

Tahıl Tanesinin Yapısı ve Besin Değeri Nedir? Tahıl Tanesinin İncelenmesi

0

Tahıl tanesinin yapısı nasıldır? Tahıl, buğday tanesinin beslenme değeri ve bulunduğu yerler. Tahıl tanesi hakkında bilgi. Tahıl Tanesinin Yapısı ve Besin Değeri; Tahıl grubu bitkilerin tohumlarından yararlanılır. Bu tip yiyecekler genel olarak tohumlardan oluşurlar. Örnek olarak bir tahıl tanesi incelenirse diğer canlılarda olduğu gibi hücrelerden meydana geldiği görülür. Bir buğday taneciğinde; a. Dış kabuk: Oluşma

Ekoloji kar

Kar Nedir? Karın Özellikleri Nelerdir? Kar ve Dolu Arasındaki Fark

0

Kar nedir, kar tanesi, dolu nedir? Karın önemi, özellikleri, insanlara olan etkileri, kar ve dolu arasındaki fark nedir, hakkında bilgi. Kar Kar; kışın örtüsüdür. Bu örtü soğukla yoğrulmuş, pamuk gibi beyaz ve yumuşak, üstü soğuk, içi sıcak bir yorgana benzer. Karın hem yağışı, hem de evleri, ağaçları, sokakları göz kamaştırıcı beyazlığıyla örtüşü, küçük, büyük herkesin

Fizik Paraşüt

Hava Direnci ve Limit Hız Nedir? Serbest Düşmede Hava Direncinin Etkisi

0

Hava direnci ve limit hız nedir, nelere bağlıdır? Hava direnci ve limit hız formülleri, grafikleri, konu anlatımı. HAVA DİRENCİ Hava içinde serbest düşen bir cisim devamlı hızlanamaz. Hava, cismin hareketine karşı bir direnç kuvveti gösterir. Bu kuvvet, Cismin hareket dpoğrultusuna dik en büyük kesit alanı ile doğru orantılıdır. Cismin hızının karesi ile doğru orantılıdır. Ancak

Biyoloji Sineğin Yaşam Döngüsü

Sineğin Yaşam Döngüsü Nasıldır? (Yumurta, Larva, Pupa, Erişkin)

0

Bir sineğin yaşam döngüsü nasıldır? Yumurta, larva, pupa ve ergin sineklerin evreleri, anatomisi ve özellikleri. Yetişkin sineklerin duyuları ve davranışları. Bir Sineğin Yaşam Döngüsü Sinekler tam bir metamorfoz geçirir; yani yaşam döngüleri dört aşamadan oluşur: yumurta, larva, pupa ve yetişkin. Yılda birkaç nesil olabilir ve böcek kışı yumurta, larva, pupa veya yetişkin olarak geçirebilir. Yumurta.

Teknoloji

Mikrometre Nedir, Nasıl Okunur? Mikrometrenin Kullanılışı Resimli Anlatım

0

Mikrometre ile ölçüm nasıl yapılır? Mikrometrenin okunmasının resimlerle anlatımı, mikrometre okuma uygulaması, açıklaması BİR MİKROMETRENİN KULLANILIŞI Bu alet genel olarak, bir milimetrenin yüzde bir kaçı ile bir kaç milimetre arasındaki uzunlukları ölçmek için kullanılır. Özenle kullanılırsa, milimetrenin yüzde birinden daha iyi bir doğruluk sağlar. Burada gösterilen mikrometre İngiliz birimleri sistemine göre dizaynlanan ve küçük kalınlıkları

Kimya karbon monoksit

Karbonmonoksit Gazı Nedir? Kimyasal Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Karbonmonoksit nedir? Kullanım alanları nelerdir? Oldukça zehirli ve tehlikeli bir gaz olan karbonmonoksit gazı ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Karbonmonoksit; CO, renksiz, kokusuz, çok zehirli bir gazdır. Suda sadece az çözünür. Kaynama noktası – 191.5° C ( – 312.7° F) ve donma noktası – 199° C ( – 326.2° F). Karbon monoksit,

Teknoloji Duman Dedektörü

Duman Dedektörünün Tarihçesi – Kim Bulmuştur ve Nasıl Çalışır?

0

Duman dedektörünün tarihçesi nasıldır? İlk nasıl ortaya çıkmıştır? İlk kim bulup geliştirmiştir? Duman dedektörünün çalışma prensibi ve yararları hakkında bilgiler. Dur, bırak ve yuvarlanma, ateş yakanlara verilen yaygın talimatlardır. Ancak, bu talimatlar yalnızca insanlar bir yangından haberdar olduğunda faydalıdır. 100 yıldan daha uzun bir süre önce oluşturulan yangın dedektörleri, insanları yakındaki bir yangın konusunda uyarmaktan

Bilim ve Teknoloji 20. yüzyılın başında dünyanın en büyük çelik fabrikası

Çeliğin Üretimi – Çelik Nasıl Yapılır, Alaşımları ve Çeliğin Tarihçesi

0

Çelik ne demektir? Çeliğin içeriği, tarihte çeliğin bulunması ve yapımının gelişmesi, çeliğin tarihçesi hakkında bilgi. Çelik; Bir çeşit demir alaşımıdır. Modern endüstrinin en önemi maddelerinden biridir. Çelik, elde edilmesi ve içinde bulunan maddelerin orantısı bakımından çeşitli adlar alır. Bütün çelik çeşitlerinin genel özelliği, içinde beli, bir ölçüde karbon, biraz da manganez bulunmasıdır. Çeliğin demire göre

Kimya Bazı ölçümler eklenmiş stereo, metanın iskelet formülü

Metan Gazı Nedir? Kimyasal Özellikleri ile Metan Gazının Sağlığa Zararları

0

Metan gazı nedir? Metan gazının özellikleri nelerdir? Metan gazı nerede bulunur, nerelerde kullanılır ve metan gazının sağlığa zararları nelerdir? Gaz halinde bir bileşiktir. Bataklıklarda bitkilerin çürümesi, bozulması sırasında doğar. Hazar Denizi kıyılarında, Çin’de Amerika Birleşik Devletleri’nin bazı bataklık kesimlerinde toprağın içinden sızan gazların bileşiminde %90 oranında metan gazı bulunur. Bu yüzden «bataklık gazı» da denir.

Matematik küre

Kürenin Alanı ve Hacmi Nasıl Hesaplanır? Formülleri, Örnekler, Hesaplaması

0

Kürenin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Kürenin alanı ve hacmi hesabı formülü, hacim ve alan soruları ve cevapları örnekleri. Kürenin Alanı Kürenin alanı bir büyük dairesinin alanının dört katına eşittir. Yarıçapı r olan bir kürenin alanı, dir. Kürenin Hacmi Yarıçapı r olan bir kürenin hacmi, Örnek: Yarıçapı 5 cm olan bir kürenin alanını ve hacmini bulalım.

Matematik

Küre Parçası Alan ve Hacim Hesaplaması, Örnekler, Küre Kapağı Nedir?

0

Küre parçası nedir, küre parçasının yüzey alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? Küre parçası alan ve hacim formülü, örnek soru ve çözümleri. Küre Parçası Bir küre kapağı ile bu kapağın taban dairesi tarafından sınırlanan cisme küre parçası denir. Küre parçası, içi boş küre kapağının içi dolu halidir. Küre parçasının yüzey alanı, küre kapağıdır. Küre Kapağı Bir

Matematik

Küre Yüzeyinin Özellikleri, Küre Yüzeyi İle Doğrunun ve Düzlemin Konumu

0

Küre yüzeyi nedir, özellikleri nelerdir? Küre yüzeyi ile ilgili doğrunun ve düzlemin konumu nasıl hesaplanır, örnekler ve formülleri hakkında bilgi. Küre Yüzeyi Bir küre yüzeyi ile kürenin merkezinden geçen düzlemin arakesitine küre yüzeyinin doğruları denir. Kürenin merkezinden geçmeyen ve küre ile birden fazla noktada kesişen düzlem ile ara kesitine küre yüzeyinin çemberleri denir. Küre yüzeyi

1 2 3 4 5 43