Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kimdir? (Kısaca)

0

Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey’in dedesi olan Kutalmışoğlu Süleyman Şah kimdir? Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın hayatı ile ilgili kısa bilgilerin yer aldığı yazımız.

Osmanlı devletinin kurucusu Osman Bey’in büyükbabası, Ertuğrul Bey’in babasıdır. Kızılbuğa Bey’in torunu, Kayaalp’ın oğludur. Kayıhan Kabilesi’ne mensup olduğu ve Cengiz korkusu ile ailesini Altay’dan alarak Horasan ve Mahan taraflarına göç ettiği söylenir.

Advertisement

Oralarda da kalmamış, Ahlat’a, Erzincan’a gelmiştir. Yurduna dönmek için kabilesiyle birlikte Halep yakınlarından geçerken Caber Kalesi yanında atıyla Fırat ırmağına düşerek boğulmuştur.

Rivayete göre bu olaydan sonra oğullarından Gündoğdu ve Sungurtekin Orta Asya’ya dönmüşler, Dündar’la Ertuğrul ise 400-500 kişilik aile halkı ile birlikte Anadolu’ya gelmişlerdir.

Mezarı bugün «Türk Mezarı» diye anılır. Suriye topraklarında yer alan mezarı Türk toprağı kabul edilmiş ve 2015 yılında yapılan bir oparasyon ile Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın türbesi güvenlik gerekçesi ile Türkiye topraklarına daha yakın bir yere nakledilmiştir.

Advertisement


Leave A Reply