M ile Hayvan, M Harfiyle Başlayan Hayvanlar İsimleri ve Listesi

0
Advertisement

M ile hayvan. Baş harfi M olan hayvanların isimleri listesi ve özellikleri, resimleri. M harfi ile başlayan hayvanlar nelerdir, hakkında bilgi.

M ile Hayvan, M Harfiyle Başlayan Hayvanlar İsimleri ve Listesi

Arka resim kaynak: commons.wikimedia.org

İsim şehir hayvan oynayanların aradıkları M harfiyle hayvan isimleri, Baş harfi M olan hayvanların resimleri ve özellikleri. M harfiyle başlayan hayvanlar hakkında bilgiyi sayfamızda bulabilirsiniz.

M ile Hayvan Listesi

 1. Makak
 2. Mahkum Balığı
 3. Maki
 4. Mamut
 5. Manda
 6. Mangrov Monitör Kertenkelesi
 7. Mangust
 8. Marmoset
 9. Mayıs Böceği
 10. Maymun
 11. Merinos Koyunu
 12. Mersin Balığı
 13. Midilli Atı
 14. Midye
 15. Mirket
 16. Misk Kedisi
 17. Morina Balığı
 18. Mors
 19. Muhabbet Kuşu
 20. Mürekkep Balığı

1. MAKAK

makak

Kaynak: commons.wikimedia.org

Makak, Maymunlar takımının Uzunkuyruklu-maymungillerden bir düzine kadar primata verilen genel addır.Renkleri gri-siyahtan, kestane rengi, yeşil-kahverengi ve siyah renge kadar değişebilir. İyi yüzer ve tırmanırlar. Toplu halde yaşayan başlıca hayvanlardır. Besinlerini tohum, meyve, kök, yaprak, böcek, kabuklular ve yumuşakçalar oluşturur. DEVAMI


2. MAHKUM BALIĞI

mahkum balığı

Kaynak: commons.wikimedia.org

İnsan gibi dişleri olduğğu için oldukça ilginç bir hayvan olan ve dış görünümünden dolayı mahkuma benzetildiğinden adı mahkum balığı olarak kabul edilmiş olan bu canlı hakkında daha fazla bilgi almak içinDEVAMI


3. MAKİ

maki hayvanı

Kaynak: commons.wikimedia.org

Maymunlar takımının Makigiller familyasına giren tüm hayvanlara verilen genel addır. Madagaskar ve Komor Adaları’nda yaşayan 6 cins ve 16 türü vardır. En küçükleri bir fare kadar, en büyükleri küçük bir köpek kadardır. Küçük yapılı, uzun, ince tüylü kuyruklu ve uzun bacaklıdırlar. Arka bacakları ön bacaklarından daha uzundur. Uzun parmaklan birbirine yapışık değildir, tırnaklan üçgen biçiminde ve sivri uçludur. DEVAMI


4. MAMUT

mamut

Kaynak: pixabay.com

Mamut; Tarih öncesi çağlarda Avrupa’da, Asya’da, Kuzey Amerika’da yaşamış olduğu anlaşılan, bugün ancak taşılı (fosili) bulunan, fil cinsinden, iri, kıllı bir hayvandır. İlk mamutların Asya’da yaşadığı sanılıyor.Mamutlar hakkındaki en doğru bilgiler, bunların, Sibirya’da bulunan taşıllarından elde edilmiştir. Sibirya’da, bütün vücutları ile, olduğu gibi donarak taşlaşmış mamutlara rastlanmıştır. Amerika’da da, kayalara yapışarak taşıllaşmış mamut kalıntıları bulunmuştur. DEVAMI

Advertisement

5. MANDA

manda

Kaynak: pixabay.com

Boynuzlugiller familyasında öküze benzemeyen, siyah derili, gevişgetiren memeli hayvan. Afrika, Avrupa ve Güneydoğu Asya’da yaşayan birçok türü vardır. Çoğu yabanidir ve evcilleştirilemezler. Evcilleştirilmiş olan ter türü Hint mandası ya da arnidir. Hayvancılıkta önemli bir yeri olan manda, sığırdan daha iri ve güçlüdür. Koşum hayvanı olarak yararlanıldığı gibi etinden, sütünden ve derisinden de yararlanılır. DEVAMI

6. MANGROV MONİTÖR KERTENKELESİ

Mangrov Monitör Kertenkelesi (Altın Monitör)

Mangrov Monitör Kertenkelesi (Altın Monitör) (Kaynak : wikipedia.org)

7. MANGUST

mangust

Kaynak: commons.wikimedia.org

Miskedisigiller familyasından bir memeli hayvandır. Afrika ve Asya’nın tropikal bölgelerinde yaşar. Küçük boylu, kısa bacaklı, zehirli yılanları avlamakla ünlü bir etçildir. Kuyruğu uzun, burnu sivridir. Çevik ve kurnaz bir hayvandır. Özellikle sürüngenleri ve kurbağaları avlayarak beslenir. Yumurta yemeyi de sever. İnsanlara kolay alıştığı için evcilleştirmek kolaydır. DEVAMI


8. MARMOSET

marmoset

Kaynak: pixabay.com

Yeni Dünya maymunlarıdır. En küçük maymunlardır. Gerçek marmosetler ve gerçek tamarinler bu gruba girer. Marmosetler küçük bir fareden iri bir sincap kadar çeşitli boylardadırlar. Kuyruk dışında boyları 15-70 cm, kuyruklarıyla 18-42 cm arasında değişir. Yuvarlak kafaları, büyük kulakları vardır. Kafaları genelde çıplaktır, ancak bazılarında tüy ya da dik saçlar bulunur. DEVAMI


9. MAYIS BÖCEĞİ

mayıs böceği

Kaynak: commons.wikimedia.org

Eklembacaklı hayvanlardan Böcekler sınıfının Kırıkanatlılar takımının Mayısböceğigiller familyasından eklembacaklı bir böcektir. Değişik türlerinin boyları 6 mm ile 10 cm arasında değişir. Çoğu parlak renklidir. Hem larvaları, hem de erginleri bitkilere büyük zarar verir. En çok görülen türün rengi kestanedir ve boyu yaklaşık 2 cm’dir. Büyük kanatları ve kısa duyargaları vardır. DEVAMI


10. MAYMUN

jibon maymunu

Kaynak: pixabay.com

Maymun; insandan başka tüm primatlara verilen genel addır. Eski Dünya maymunları familyası Habeş maymunu, Batı Afrika’da yaşayan ve sürü halinde gezen bir cins iri ve yırtıcı maymun, Hindistan’a özgü kısa kuyruklu bir çeşit maymun, hortumlu maymun, Selebes Adalarının siyah maymunu ve Bahbar maymun adı verilen türleri içine alır. Afrika’dan Arabistan’a, Güney Asya’dan Endonezya’ya, Filipinler’e, Formoza ve Japonya’ya kadar yayılmış, 16 cins ve 60 tür vardır. DEVAMI


11. MERİNOS KOYUNU

merinos koyunu

Kaynak: commons.wikimedia.org

Merinos;bir koyun ırkı ve bu koyundan elde edilen yündür. Merinosun yünü sık bol, ince beyazdır. Yapağısının bolluğu ve özellikle yününün inceliği nedeniyle zamanla yün üretimi için kullanılan tek koyun tipi durumuna geldi ve tüm dünyaya yayıldı. Anayurdunun Kuzey Afrika olduğu ve buradan İspanya’ya geçtiği sanılır. Merinos yüzyıllarca İspanya’nın tekelinde kaldı ve ülkenin doğal kaynaklarından biri oldu. DEVAMI

Advertisement

12. MERSİN BALIĞI

mersin balığı

Kaynak: commons.wikimedia.org

Mersinbalıkları takımının Mersinbalığıgiller familyasından bir balıktır. İskeleti köpekbalığındaki gibi daha çok kıkırdaktır. Kafası, gövdesinin yanları boyunca beş sıra halinde devam eden kemiksi plakalarca korunur. Burun kısmı küçük, dişsiz ağzından ileriye uzanır. Kuyruk bölümünün üst lobu alttakinden çok daha uzundur. DEVAMI


13. MİDİLLİ

midilli

Kaynak: pixabay.com

Midilli; küçük boylu at türüdür. Belirgin özellikleri boylarının küçük (ortalama 1-1.50 m arasındadır, bazı midillilerde 1 m’den az da olabilir), kalın yeleli başlarının ufak ama güçlü olmasıdır. Cesur olan bu hayvanların dayanıklı yapıları vardır. Boylarına göre değişik işler yaparlar. Soylu ailelerde çocukların ata binmeyi öğrenmelerinde kullanılır. DEVAMI


14. MİDYE

midye

Kaynak: pixabay.com

Yassısolungaçlılar sınıfının Midyegiller familyasına giren bir yumuşakça türüdür. Kuzey yarımkürenin kuzeyinde, Akdeniz’den Kuzey Carolina, Kaliforniya ve Japonya’ya kadar yayılmıştır. İki kapaklı bu yumuşakçalarda oval kapakların her ikisi de aynı büyüklük ve biçimde olup sivri uçta yumru gibi bir kabarıklık vardır. Kapakları bir ön ve bir arka yaklaştırıcı kas aracılığıyla çaprazlamasına ve çok sıkı bir biçimde birbirlerine bağlanmışlardır. DEVAMI


15. MİRKET

mirket

Kaynak: pixabay.com

Mirket, 30 cm boylarında, koloni hâlinde yaşayan, Afrika’ya özgü etobur memeli bir hayvan. 14 yıl kadar yaşarlar. Kolonileri yaklaşık 20 kadar hayvandan oluşur, aralarında iş bölümü yaparlar ve yuvalarının güvenliğini sağlamak için etrafı gözetleme, düşmanlarını kollama görevlerini paylaşırlar.


16. MİSK KEDİSİ

misk kedisi

Kaynak: commons.wikimedia.org

Birçok yönüyle, özellikle kafa yapısı ve vücudunun yumuşak bölümleriyle kediye çok benzer. Yüzü ve vücudu kedininkinden daha uzun, bacakları daha kısadır, pençeleri bazen içeri çekilebilir. Diş sayısı kedinin diş sayısından daha fazladır. Afrika miskkedisinin boyu kuyruğu dışında yaklaşık 76 cm, kuyruğu ise 50 cm’dir. Tüyleri kahverengimsi gri olup siyah çizgiler ve beneklerle kuyruğunda halkalar vardır. Kuyruğuna yakın bir yerdeki bezlerden çıkan güzel kokusuyla ünlüdür. DEVAMI


17. MORİNA BALIĞI

morina baligi

Kaynak: commons.wikimedia.org

Uzun bir üst çenesi, biri çene bıyığı, üç sırt yüzgeci ve iki anüs yüzgeci vardır. Sırtı ve göğsü değişik renktedir, genellikle sırtı koyu yeşil üzerine koyu renk benekli ve karnı beyazdır. Yumurtalarını döktüğü zamanlarda soğuk kuzey denizlerinde, kıyıya yakın sığ yerlerde yüzer. Daha çok 15-150 m derinlikte bulunur. Kumbalığı ve ringa gibi balıklarla ve yumuşakçalarla beslenir. Şubat-nisan ayları arasında yumurtalarını döker (bazen 10 milyon ya da daha fazla) ancak, bunlardan çok azı döllenir. DEVAMI


18. MORS

mors

Kaynak: pixabay.com

Soğuk denizlerde yaşayan büyük bir memeli hayvandır. Yüzgeç ayaklı memelilerden olan bu hayvanın boyu çoğunlukla 4-5 metre kadardır, 7 metre olanları da görülür. Morsun yüzgeç biçimindeki kolları, bacakları çok kısadır. Erkeklerinin üst köpek dişleri kalın ve çok uzundur, ağızlarından aşağıya doğru sarkar. Hayvan bunları silah olarak kullanır. Morslar deniz hayvanlarını yiyerek beslenirler. DEVAMI


19. MUHABBET KUŞU

muhabbet kuşu

Kaynak: pixabay.com

Kuşlar sınıfının, Guguksular takımının, Papağangiller familyasından bir kuştur. Avustralya’da aşk kuşu, et papağanı ya da kabuk papağanı olarak da bilinir. Küçük papağanların en iyi bilinen ve en sevimli olanlarındandır. Vücut uzunluğu yaklaşık 18 -20 cm, kuyruk uzunluğuysa 10 cm’ dir. Yabani olanların genel rengi çimen yeşilidir. Başın önü çuha rengi, kuyruk mavidir. Boyun, sırt ve kanatlarda gri ve sarı bantlar bulunur. Yanağında mavi bir leke, bunun altında da üç siyah, yuvarlak nokta vardır. DEVAMI


20. MÜREKKEP BALIĞI

mürekkep balığı

Kaynak: commons.wikimedia.org

Boyları 7.5 cm’ den 1.5 m’ye kadar değişen yaklaşık 80 türü tanınır. Vücutları oval ya da kalkan biçimindedir. Dar yüzgeçleri ve çevrelerinde beş çift kol ağzı vardır. Bunlardan ikisine kavrama organları denir. Ötekilerden daha uzundurlar. Başın kenarındaki özel keselerin içine çekilebilirler. Bunları avlanmak için kullanır ve küreğe benzer uçlarla tutunurlar. Geriye kalan sekiz kolun iç yüzünde düzgün sıralar biçiminde dizilmiş emici organlar vardır. DEVAMI


Yorum yapılmamış

 1. Teşekkürler ! Oynadığım oyunlar da çok yardımcı oluyor , ismini bile ilk kez duyduğum hayvanlar öğrenmiş oldum sayenizde.

Leave A Reply