Nitrobenzen Nedir? Özellikleri

0
Advertisement

Nitrobenzen nedir, özellikleri nelerdir? Nitrobenzen yapısı, formülü, kullanım alanları, elde edilmesi hakkında bilgi.

Nitrobenzen

Nitrobenzen; \displaystyle ({{C}_{6}}{{H}_{5}}N{{O}_{2}}) aromatik nitro bileşiklerinin en basit üyesidir. Acıbadem kokusunda, açık sarı renkli, yağlı görünümlü ve çok zehirli bir sıvıdır. Başta anilin ve benzidin olmak üzere çeşitli bileşiklerin üretiminde ve parfümeri sanayisinde kullanılır.

Nitrobenzeni ilk olarak 1834’te Alman kimyacı Eilhardt Mitscherlich benzen ve dumanlı nitrik asitten elde etti. Sanayide ise bu amaçla benzenin yanı sıra nitrik asit ve sülfürik asit karışımı kullanılır.

Nitrobenzen başlıca nitrolanma, halojenlenme ve sülfonlanma tepkimelerine girer, ayrıca çok çeşitli bileşiklere indirgenebilir. Sanayide üretilen nitrobenzenin büyük bir bölümü aniline, az bir miktarı da azobenzene, hidrazobenzene (benzidinin aramaddesi) ve fenilhidroksilamine indirgenerek değerlendirilir. Hem nitro grubunun, hem de benzen halkasının indirgenmesiyle sikloheksilamin elde edilir. Nitrobenzen kinolin ve fuksin bireşiminde yükseltgeyici olarak da kullanılır.

Advertisement

Leave A Reply