Osmanlı Devletinin Yükselme Döneminde Anadolu’daki İlerlemeler Siyasi Gelişmeler

0
Advertisement

Osmanlı Devleti’nin yükselme döneminde Anadolu’da ve Doğu’daki Siyasi faaliyetler, gelişmeler, ilerlemeler nelerdir? Yükselme dönemi konu özeti

Yükselme Döneminde Anadolu’daki İlerlemeler

Yükselme Döneminde Anadolu ve Doğu’daki Siyasi Faaliyetler

Osmanlı Devleti Yükselme Döneminde, Anadolu’da Karamanoğulları‘na son verildi. Bizans hanedanının devamı olan Trabzon Rum imparatorluğu ortadan kaldırıldı.

Trabzon Rum İmparatorluğu ile akrabalık kuran ve aynı zamanda Venediklilerle ittifak yapan Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan ile Otlukbeli Savaşı yapıldı (1473). Bu savaş sonucu Osmanlı Devleti’nin sınırları Fırat nehrine kadar ulaştı Memlûk Devleti’yle sınır komşuluğu başladı.

İpek Ticaret Yolu’nun önemli bir kavşak noktası olan Kırım ve Sudak limanı Gedik Ahmet Paşa komutasındaki bir ordu ile fethedildi.

Amasra ve Sinop alınarak, Cenevizlilerin Karadeniz’ deki varlığına son verildi. Karadeniz Türk Gölü haline geldi.

Advertisement
Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim, Trabzon’da şehzade iken Doğu Anadolu ile yakından ilgilenmeye başladı. İran hükümdarının Doğu Anadolu’daki mezhep ayrımcılığına yönelik faaliyetlerini durdurmak için hükümdarlığı devraldı.
iran seferine çıkan Yavuz Sultan Selim, Çaldıran Savaşı‘yla Şah İsmail’i büyük bir yenilgiye uğrattı. Osmanlı sınırlarını Tebriz’e kadar genişletti.

Mısır’da hüküm süren Memlûk Devleti üzerine yapılan seferde Mercidabık Savaşı‘yla (1516) Suriye, Filistin, ardından Ridaniye Savaşı’yla (1517) da Mısır fethedildi.

Mısır’ın fethi, Baharat Ticaret Yolu’nun Osmanlıların eline geçmesiyle sonuçlandı. Mısır’ın zengin arazisi ve Baharat Ticaret Yolu Osmanlılara ekonomik olarak büyük bir kazanç sağladı.

Halifeliğin ve kutsal toprakların Memlüklerden Osmanlıların eline geçmesi sonucu Osmanlı Devleti’ni İslam dünyasının dini lideri konumuna getirdi.

Kanuni devrinde Rodos Adası’nda yaşayan ve Papa’ ya bağlı Sen Jan Şövalyeleri Akdeniz’de Müslüman gemileri yağmalıyordu.

Bunun üzerine Gedik Ahmet Paşa komutasındaki bir ordu Rodos Adası’nı kuşattı. Uzun bir mücadeleden sonra Rodos Adası alındı. Bu fetih Osmanlı Devleti’ni Akdeniz’de güçlendirdi.

Advertisement

Kanuni Sultan Süleyman, Hızır Reis‘i istanbul’a çağırarak hediyelerle donattı. Barbaros Hayrettin Paşa adıyla Kaptan-ı Derya‘lığa getirildi.

Preveze Deniz Savaşı

Barbaros Hayrettin Paşa, Preveze Deniz Savaşı‘yla, Andre Dorya komutasındaki Haçlı donanmasını büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu zaferle Akdeniz Türk Gölü haline geldi.

Bu dönemde İspanyolların öncülüğündeki Haçlı donanmasıyla Akdeniz’de mücadeleler devam etmiştir. Portekizlilerin Hint Ticaret Yolu’nu keşfederek Baharat Ticaret Yolu’nu işlemez hale getirmeleri Kanuni’ yi Hint Deniz Seferlerini düzenlemeye şevketti. Bu seferler 1538’de başlayıp ve 1699’a kadar sürmüştür. Sonuçta Portekizliler bölgeden çıkartılamadı. Bu durum Osmanlı Devleti’nin ve diğer doğudaki Müslüman devletleri ekonomik yönden büyük bir kayba uğratmıştır. Osmanlı Devleti Kızıldeniz’i, Yemen, Aden ve Habeşistan’ı egemenliği altına aldı. iran’da hüküm süren Safevi Devleti üzerine düzenlenen Irakeyn Seferi (1535) ile Bağdat dahil Irak toprakları Osmanlı hakimiyetine girdi.

İran Savaşları 1555’teki Amasya Antlaşması ile sona erdi. Antlaşma sonucunda Azerbaycan ile merkezi Tebriz, bir kısım Doğu Anadolu toprakları ve Irak Osmanlı Devleti’ne geçti. Bu barış 1576 yılına kadar sürdü.


Leave A Reply