Sırat Köprüsü Nedir?

0
Advertisement

Sırat köprüsü nedir? Sırat köprüsü nerededir, nasıl geçilir, kimler geçebilir? Sırat köprüsünün özelliği, hakkında bilgi.

sirat-koprusuSırat Köprüsü; Ahiret günü cehennem üzerine kurulacak olan köprüdür. Buna inanmak imanın bir gereğidir. Sırat haktır, lügatta “yol” manâsına gelen sırat ahirette insanların elle tutabilecekleri, gözleriyle görebilecekleri bir haldedir. Herkes oradan amellerine göre hızlı veya yavaş geçecektir. Yüce Allah “Sizden her biriniz oraya muhakkak uğrayacaksınız” buyurmuştur. Peygamberimiz de:

“Müminler sıratı göz açıp yumuncaya kadar (kısa bir zamanda) şimşek gibi, rüzgar gibi, ata veya (diğer) binitlere binmiş gibi geçerler” buyurmuştur. (Buhari)

Sırat köprüsünün tam keyfiyeti bizce mâlum değildir. Kafirler ve münafıklar onu geçmek isterlerken cehenneme yuvarlanırlar.

Sırattan ilk olarak Peygamberimiz Hz. Muhammed, diğer Peygamberler ve öbür mü’minler geçerler. Bu yolun öbür tarafında cennet vardır. Sıratı kolaylıkla geçmek için dünyada iken iyi işler, salih ameller yapmak gerekmektedir.

Advertisement

Leave A Reply