Tanzimat Edebiyatında İlkler

0
Advertisement

Tanzimat edebiyatında ilkler. Tanzimat edebiyatındaki ilk çalışmalar (gazete, roman, tiyatro ve diğerleri) ile ilgili bilgiler.

1. Gazeteler:

a) Takvim-i Vakayı (1831) II. Mahmut zamanında çıkartılan resmi bir gazetedir.

b) Ceride-i Havadis (1840) William Churchil adlı bir İngiliz tarafından kurulan Osmanlı hükümetinin desteği ile yayınını sürdüren yarı resmi bir gazetedir.

c) Tercüman-ı Ahvâl (1860) Şinasi ile Agâh Efendinin birlikte çıkardıkları ilk özel Türkçe gazetedir.

Advertisement

d) Tasvir-i Efkâr (1862) Şinasi’nin çıkardığı ikinci özel gazetedir. 1864’te Namık Kemal‘e devredilmiştir.

e) Hürriyet (1868) Namık Kemal ve Ziya Paşa‘nın yurt dışında çıkardıkları ilk Türk gazetesidir.

2. Roman, tiyatro ve diğerleri:

a) İlk çeviri roman: Fransız yazarı Fenelon’un “Telemak” adlı romanını 1859’da Yusuf Kamil Paşa dilimize çevirmiştir. (Tercüme-i Telemak)

Advertisement

b) İlk yerli roman: Taaşuk-ı Talat ve Fıtnat, Şemsettin Sami tarafından 1872’de yazılmıştır.

c) Batı tekniği etkisinde yazılan ilk roman: İntibah, Romantizm akınımın ilkelerine uygun olarak Namık Kemal tarafından 1876’da yazılmıştır.

e) İlk realist romanlar: Sami Paşazade Sezai tarafından 1889’da yazılan Sergüzeşt romanıdır.

Araba Sevdası: Recaizade Mahmut Ekrem tarafından 1896’da yazılmıştır.

Advertisement

f) İlk köy romanı: Nabizade Nazım tarafından 1890’da yazılan Karabibik adlı eserdir

g) İlk öyküler: Kıssadan Hisse, Letaif-i Rivayet (Ahmet Mithat) Küçük Şeyler, (Sami Paşazade Sezai)

h) İlk makale: Şinasi’nin Mukaddime’sidir.

Advertisement

Leave A Reply