Toplumsal İlişkiler

0

Toplumsal ilişki nedir? Toplumsal ilişkilerin özellikleri, işlevleri, davranış kalıbı hakkında bilgi.

Toplumsal İlişki

Toplumsal İlişkiler Hakkında Bilgi

Toplumsal ilişki, bir bireyin ya da grubun kendi dışındaki çeşitli davranış şekillerini ve beklentilerini hesaba katarak sürdürdüğü etkileşimdir. Bu ilişkiler insanların, diğerlerinin tepkilerini dikkate alarak gerçekleştirdikleri davranışları içerir. Buna göre bir ilişkinin toplumsal bir nitelik taşıması için ortaya konulan davranışın da toplumsal olması gerekir. Toplumsal davranış, başkalarına yönelmiş davranıştır. Örneğin; kendimiz için bahçeden çiçek koparmamız bireysel bir davranıştır, ancak bu çiçeği anneler gününde annemize sunmamız annemizin varlığını hesaba kattığımız toplumsal bir davranıştır. Bu şekilde bireyin veya grubun başkalarının varlığını hesaba katarak kurduğu ilişkiler birer toplumsal ilişkidir.

Toplumsal ilişkiler, çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. Sokakta karşılaştığımız bir tanıdığımıza selam verişimiz gibi yüzeysel bir ilişkiden, anne babamızla ilişkilerimizde olduğu gibi yakın ve samimi ilişkilere kadar geniş bir alana sahiptir. Annemizle, babamızla, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle, iş arkadaşlarımızla, alışveriş ettiğimiz esnafla olan ilişkilerimiz birer toplumsal ilişkidir.

Toplumsal İlişkilerin Özellikleri

Toplumsal İlişkilerin İşlevleri

Toplumsal İlişkilerin Türleri

Davranış Kalıbı

Bir davranış, toplumun diğer üyeleri hesaba katılarak yapıldığında toplumsal davranış adını alır. Toplumsal davranışlar toplumun diğer üyeleri tarafından onaylanıp anlamlı bulunduğunda tekrarlanır. Bu tekrarlar sonucu toplumun üyeleri arasında süreklilik kazanan davranış formlarına davranış kalıbı denir. Örneğin; selamlaşmak, tokalaşmak, bayramlarda büyükleri ziyaret etmek, nişan ve düğün törenleri toplum üyeleri arasında süreklilik kazanmış olan davranış kalıplarındandır. Bu davranış kalıplarının kazanılması sürecinde kültürel yapı etkilidir. Çünkü, her toplumun benimseyip davranış kalıbı oluşturacağı davranışlar birbirinden farklıdır.

Davranış kalıpları, toplumsal ilişkilerden kaynaklanır. Kültür içinde yer alarak toplumsallaşma yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır. Bunlara uygun davranış toplumca onaylanır, ödüllendirilir, uygun olmayan davranışlarsa cezalandırılır. Davranış kalıpları, değer ve normların temelinde yer alır. Resmi ya da resmi olmayan yollardan insanların onlara uymaları sağlanır.


Leave A Reply