Türkiye Selçuklu Devleti Özet

0
Advertisement

Türkiye Selçuklu Devleti ne zaman ve nerede, kim tarafından kurulmuştur? Türkiye Selçuklu Devleti tarihi, özellikleri hakkında bilgi.

Süleyman Şah

Türkiye Selçuklu Devleti

Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından 1075 yılında İznik’te kuruldu. Anadulu Selçuklu veya Türkiye Selçuklu Devleti olarak adlandırılan bu devlet Malazgirt Savaşı‘ndan sonra Anadolu’nun fethiyle görevlendirilen Süleyman Şah tarafından kurulmuştur.

Oğuzların Kınık boyuna ait olan bu devlet, Büyük Selçuklu Devleti’nin devamı niteliğindedir.

Türkiye Selçuklu Devleti, Bizanslılarla yaptıkları mücadeleler sonucunda kısa sürede Anadolu’nun büyük bir kısmına hakim olmuşlardır.

Türklerin Anadolu’da ilerlemesinden rahatsız olan Bizanslılar Haçlılardan yardım istemişlerdir. Selçuklular, I.Haçlı ordusuna karşı mücadele ederek Anadolu’ da Türk egemenliğinin sürmesini sağlamıştır.

Advertisement

Haçlılar, Batı Anadolu’yu ele geçirerek Bizans’a bırakmışlardı. Bu durum, Bizans’ı, Türkleri Anadolu’dan atmak için ümitlendirmişti. Bu amaçla Bizans, Selçukluların üzerine sefere çıktılar. Eğirdir gölü yakınlarında Miryokefalon denilen yerde iki ordu karşı karşıya geldi. II.Kılıçarslan komutasındaki Selçuklu ordusu büyük bir zafer kazandı (1176).

Miryokefalon Zaferi ile Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir. Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümidi sona ermiştir. Haçlı Seferleri ile Bizans’a geçen üstünlük tekrar Türkiye Selçuklu Devleti’ne geçmiştir. Miryokefalon Savaşı ile Selçuklular Anadolu’da daha hızlı ilermeye başladılar. Kısa süre içinde Türk beyliklerini hakimiyet altına alarak Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağladılar.

Anadolu’nun hem kara hem de deniz ticareti bakımından uluslararası önemini gören Türkiye Selçukluları, bu amaçla Antalya, Alanya, Sinop ve Kırım’ın Suğdak limanlarını fethetmişlerdir.

II. Kılıçarslan daha sonra ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırdı. Ancak daha o hayattayken taht kavgaları başladı. Bir süre sonra devlet tekrar eski gücüne kavuştu. Ancak Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın batıya yapmış olduğu seferler Anadolu’yu etkiledi ve Selçuklu sultanı I. Alaaddin Keykubat, Moğol tehlikesine karşı bazı tedbirler aldı, Alaaddin Keykubat’ın almış olduğu tedbirler;

► Harzemşah hükümdarına Moğallarla iyi geçinmesini tavsiye eden bir mektup yazdı.

► Ülkenin doğusundaki kaleleri tamir ettirdi.

Advertisement

► Moğollarla dost geçinmeye çalıştı.

Tüm bu tedbirlere rağmen 1243 yılında Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı‘nı Türkiye Selçuklu Devleti kaybetti. Anadolu, Moğollar tarafından istila edilmeye başlandı. Gücü iyice azalan Türkiye Selçuklu Devleti’ nde hükümdarları Moğollar atamaya başladı.

Türkiye Selçukluları, Kösedağ Savaşı ile yıkılış sürecine girmiş ve zayıflamıştır. Bu dönemde Anadolu’da Türk varlığını Türk beylikleri temsil etmiştir. Bunlar Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Osmanoğulları, Menteşeoğulları, Hamitoğulları, Aydınoğulları, Karesioğulları vb.


Leave A Reply