Yol İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları – İçinde Yol Geçen

0
Advertisement

İçinde yol, yolculuk geçen atasözleri nelerdir? Bu yol ve yolculuk ile ilgili atasözlerinin anlamları ve açıklamaları.

Yol İle İlgili Atasözleri

Yol İle İlgili Atasözleri

*** abdalın karnı doyunca gözü pabucundadır (yolda olur)
çıkarına düşkün kimselerin arkadaşlığı işi bitinceye kadardır.

*** acele ile yürüyen yolda kalır
iş yaparken acele eden şaşırır, işini bitiremez.

*** aç at yol almaz, aç it av almaz
iş gördürdüğünüz kimselerin haklarını tam olarak vermezseniz kendilerinden yararlanamazsınız.

Advertisement

*** ağır git ki yol alasın
bir işte başarılı olmak isteyen kimse, ağır ağır ama güvenilir adımlarla yürümelidir.

*** akıl için yol (tarik) birdir
doğruyu bulmak için aklın izleyeceği bir tek yol vardır, bu yoldan gidenlerin hepsi aynı sonuca varır.

*** akılsız köpeği (ahmak iti) yol kocatır
iyice düşünülmeden, tasarlanmadan yapılmaya çalışılan iş sırasında birçok sorun ortaya çıkar ve kolay bir iş bile zorlaşır.

*** aklın yolu birdir
iyi düşünüldüğünde ayrı ayrı kimselerce varılacak sonuç hep aynıdır.

Advertisement

*** araba devrilince (kırıldıktan sonra, kırılınca) yol gösteren çok olur
iş işten geçtikten sonra verilen öğüdün değeri yoktur.

*** at yiğidin yoldaşıdır
bir insanın atı daima onun yanındadır ve zor anlarında ona yardım eder.

*** atın varken yol tanı, ağan varken el tanı
elde imkân varken gezip dolaşmak, dost edinmek gerekir.

*** avcı ne kadar hile (al) bilse ayı o kadar yol bilir
bir kişi başkasını alt etmek için çeşit çeşit ustalık kullanır ama karşısındaki de yenilmemek için türlü önlemler alır.

*** azıksız yola çıkanın gözü el torbasında kalır
ileride gereksinim duyacağı şeyleri zamanında hazırlamayan kişi, hazırlık yapan diğer insanlardan yardım bekler.

Advertisement

*** borç ödemekle (vermekle), yol yürümekle tükenir
birden ödenemeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir.

*** can canın yoldaşıdır
insan tek başına yaşayamaz, konuşup görüşmek için arkadaş arar.

*** çiftçiye yağmur, yolcuya kurak; cümlenin muradını verecek Hak
kullar Tanrı’dan kendilerine gerekli olan şeyleri dilerler, bu dilekleri kabul edecek olan Tanrı’dır.

*** dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar
yenilmesi imkânsız gibi görünen zorlukların da üstesinden gelinir.

Advertisement

*** danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış
bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.

*** danışan dağı aşmış, danışmayanın yolu şaşmış
bilmediği şeyi bir bilene soran, en zor işlerin bile üstesinden gelir; sormayan ise güçlükler içinde yuvarlanır gider.

*** deli ile çıkma yola, başına getirir bela
deli, kendisiyle arkadaşlık edenin başına çeşit çeşit dert açar.

*** elmanın dibi göl, armudun dibi yol
dıştan birbirine benzeyen her şeye aynı işlem uygulanamaz, her biri özelliğine göre ayrı bir davranış ister.

Advertisement

*** erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer
kendini bir erkeğe beğendirmek isteyen kadın, ona güzel yemekler hazırlamalıdır.

*** erken kalkan (çıkan) yol alır, er evlenen döl alır
yapacakları işe erken başlayanlar kazançlı olurlar.

*** eşeği yoldan çıkaran sıpanın oynaması
çocuklarının düzensiz davranışı, anne babayı rahatsız eder.

*** eşek (eşkin) eve gelmiş, yorga yolda kalmış
düzenli ve sürekli çalışan güçsüz kimse, düzensiz ve süreksiz çalışan güçlü kimseden daha başarılı olur.

Advertisement
*** gönülden gönle yol vardır
sevgi karşılıklıdır.

*** hâl hâlin yoldaşıdır
aynı durumdaki kimseler, birbirlerinin hâlini daha iyi anlarlar.

*** hancı sarhoş yolcu sarhoş
kimin ne yaptığı ne ettiği belli değil.

*** herkesin ettiği yoluna gelir
bir kimse başkasına ne yaparsa kendisi de aynı şeyle karşılaşır.

*** kalbin yolu mideden geçer
bir kimsenin sevgisi kazanılmak istendiğinde ona güzel yiyecekler ikram edilmelidir.

Advertisement

*** kalpten kalbe yol vardır
sevgi karşılıklıdır.

*** paran varsa cümle âlem kulun, paran yoksa tımarhane yolun
zengin olana herkes hizmet eder, fakir olana ise kimse yüz vermez.

*** pulsuz iş, yolsuz iş
karanlık işler çeviren, yasal olmayan yollara sapar.

*** sıçan geçer yol olur
bir iş için kötü bir yol açılırsa artık herkes o yolu tutar.

Advertisement

*** su testisi su yolunda kırılır
bir kişi amaç edindiği işte kazaya uğrar.

*** tekerlek kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur
sonucu kötü çıktıktan sonra bir davranış üzerine akıl öğreten çok bulunur.

*** varsa (var mı) pulun herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun dardır yolun
zengin olana herkes hizmet eder, fakir olana ise kimse yüz vermez.

*** yedi adım yolun, bir yudum suyun hakkı vardır
iki insanın tanışıp kaynaşması ve aralarında bir dostluk bağı oluşması için özel bir kurala, yola, yönteme gerek yoktur, kısa bir yolculuk, küçük bir ikram bile bu yakınlığı sağlayabilir.

Advertisement
*** yol bilen kervana katılmaz
bir işi kendi başına yapabilecek olan başkalarının yardımına gerek duymaz.

*** yol bilenle yürüyen, yorulmaz
bir işi yoluyla, yöntemiyle yapan kolay yapar.

*** yol ile giden yorulmaz
bir işi yoluyla, yöntemiyle yapan kolay yapar.

*** yol sormakla bulunur
bir işte izlenecek doğru yol, bilenlerden sorularak öğrenilmelidir.

*** yol yürümekle, borç ödemekle (vermekle) (tükenir) (biter)
birden ödenemeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir.

Advertisement

*** yolcu yolunda gerek
1) vakit geçirmeden yola devam edilmeli;

*** yoldan giden yorulmaz
bir işi yoluyla, yöntemiyle yapan kolay yapar.

*** yoldan kal, yoldaştan kalma
yolculukta arkadaş çok önemli olduğundan insan, iyi bir arkadaşla yolculuk yapmak için gerekirse yolculuğunu ileri bir tarihe bırakmalıdır.

*** zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır
zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.

Advertisement

*** zengin arabasını dağdan aşırır, züğürt ovada yolunu şaşırır
zengin, para gücüyle güçlükleri yenerken yoksul, parasızlık yüzünden en kolay işi bile başaramaz.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?