XVII. ve XVIII. Yüzyıl Avrupa Uygarlığı

0
Advertisement

XVII. ve XVIII: yüzyıllarda Avrupa kültür ve uygarlığı ile ilgili olarak genel ve özet bilgilerin yer aldığı sayfamız. Ünlü sanatçı ve bilim insanları.

XVII. Yüzyılda Avrupa Uygarlığı:

XVII. yüzyılda Avrupa’da bilim, sanat, kültür ve edebiyat çok ilerlemişti. XVI. yüzyılda, Avrupa’da başladığını gördüğümüz Rönesans hareketleri, bu yüzyılda Bilimde Ronesansı meydana getirmiştir. Bu yüzyılda İngiliz Francis Bacon bilimde Rönesans yaratanların başı olmuştur. Gene bu yüzyılda İngiltere’de Sir Isaac Newton, Fransa’da Denis Papin, İtalya’da Toriçelli ve Galileo fizikte yeni buluşlar yapmışlardır.

Galileo Galilei

Galileo Galilei

XVII. yüzyılda özellikle edebiyat çok gelişmiştir. Bu yüzyılın en büyük edip ve şairleri Fransa’da yetişmiştir. Bunların içinde Molier, Pierre Corneille tiyatro eserleri, La Fontaine ise çocuk şiirleri ile büyük ün kazanmışlardır.

XVII. yüzyılda resim alanmda da büyük ilerlemeler olmuştur. XVI. yüzyılda italya’da çok gelişen resim ve öteki güzel sanatlar bu yüzyılda İspanya, Felemenk ve Fransa’da da büyük bir gelişme göstermiştir. Bu yüzyılın ressamları içinde İspanyalı Diego Velázquez ile Felemenkli Peter Paul Rubens ve Rembrandt çok ünlüdürler.


XVIII. Yüzyılda Avrupa Uygarlığı:

Daha önceki yüzyılda başlayan Bilim Rönesansı XVIII. yüzyılda daha verimli olmuş ve pozitif bir yola girmişti. Bu yüzyılda özellikle kimya, fizik, matematik, tabiat bilgisi ve felsefede büyük bir gelişme olmuştur.

Antoine Lavoisier

Antoine Lavoisier

Bu yüzyılda daha çok fizik ve kimya gelişmiştir. Ünlü Fransız Antoine Lavoisier ile bugünkü modern kimyanın temelleri atılmıştır. Fizikte İngiliz Fahrenhayt, İsveçli Celsius bugün kullanmakta olduğumuz üç çeşit termometreyi, Fransız Montgolfier Kardeşler de balonu bulmuşlardır. XVIII. yüzyılda edebiyat alanında da gene başta Fransa olmak üzere, birçok yazarlar yetişmiştir. Bunlardan hepinizin zevkle okuduğunuz Robinson Crusoe romanını yazan İngiliz Daniel Defoe ile Manon Lescaut adlı romanın yazarı Fransız Abbé Prévost ünlüdürler.

Advertisement

XVIII. yüzyılda güzel sanatlardan müzik büyük bir gelişme göstermiştir. Bu yüzyılın en büyük müzisyenleri Almanya ve Avusturya’da yetişmiştir. Bunlar içinde Mozart ile Bach ve Handel başta gelirler.


Leave A Reply