Aşure Günü Nedir? Ne Zamandır? Aşure Gününde Neler Oldu? Önemi

0
Advertisement

Aşure günü nedir ve ne zamandır? Aşure gününün özelliği nedir, tarihte ne olmuştur, inançlar nasıldır? Aşure günü hakkında bilgi.

Aşure

Kaynak: pixabay.com

Aşure Günü

Aşure Günü; Hicri takvimin ilk ayı olan muharremin 10. gününe verilen addır.

İslamdan önce Yahudiler de kendi kameri yıllarının başladığı tişri ayının 10. günü Yom Kippur (Kefaret Günü) bayramını kutlar, bu günü oruçla geçirirlerdi. Hz. Muhammed de hicretin (622) ilk yılında Müslümanları muharremin 10. gününde iki günbatımı arasında oruç tutmakla yükümlü kıldı. Hicretin 2. yılında ramazan orucu farz kılındıktan sonra, aşure orucu ancak isteyenin uyguladığı bir ibadet olarak kaldı.

Bu günde aşure adıyla özel bir tatlı pişirilmesi gelenek olarak günümüze değin gelmiştir. Aşure Günü’nün birçok eski inançlarla birlikte Yahudi ve Müslüman inançlarının da katılmasıyla çok değişik yorumları ortaya çıkmıştır. O gün, Âdem peygamberin tövbesinin kabul edildiği; Nuh peygamberin gemisinin tufandan sonra Cudi Dağına oturduğu; İbrahim peygamberin atıldığı ateşten kurtulduğu; Yakub peygamberin oğlu Yusuf a kavuştuğu; Hz. Muhammed’in doğduğu vb ileri sürülür. Aşure Günü, Şiiler, özellikle de Anadolu Alevi ve Bektaşileri arasında daha değişik boyutlar kazanmıştır. Hz. Muhammed’in torunu ve Hz. Ali‘nin oğlu Hz. Hüseyin‘in Hicri 10 Muharrem 61’de (680) Kerbela‘da şehit edilmesiyle ilgili olarak düzenlenen muharrem ve taziye törenleri de Aşure Günü ile ilgili inançlara katılmıştır.

Aşure Gününde Neler Oldu?
Aşure Günü İslam alemi için oldukça önemli bir gündür. Müslümanlar için bu gün, hem yakınlarına, hem komşularına hem de akrabalarına aşure dağıttıkları ve insanların aynı bayram günlerinde olduğu gibi kaynaştığı ve yeniden görüştüğü bir gündür. İslam değerleri açısında Müslümanları bir arada tutan önemli bir gündür Aşure günü. O halde aklımıza şu soru gelebilir “Aşure Gününde Ne Oldu?” Aşure Günü neden İslam alemi için önemli bir gündür. Bu sorunun yanıtını hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Öncelikle Aşure Günü Hicri takvime göre 3 aylardan olan Muharrem Ayının 10. gününe isabet etmektedir. Bu sebeple miladi takvime göre günü her yıl değişmektedir. Allah(c.c)’ın ayı olarak bilinen önemli bir ay olan Muharrem ayı ve Muharrem ayının 10. günü Yüce Yaradan 10 farklı peygamberine bir çok nimetler bahşetmiştir. Arapça bilenlerin de bileceği üzere Aşure Arapça’da onuncu anlamına gelen bir kelimedir. Aşağıda İslam inancına göre Aşure Gününde tecelli etmiş gerçekleşmiş olayların kısa bir listesi yer almaktadır.

Advertisement

Aşure Günü Gerçekleşmiş Olaylar

  • Hz. Adem cennetten kovulduktan sonra çok üzülmüş ve büyük bir pişmanlık duymuştur. Bu sebeple Hz. Adem her gün tövbe ederek affedilmek için işlemiş olduğu günahtan kurtulmak için tövbe etmiştir. Hz. Adem’in tövbesi işte bugün yani Aşure Günü kabul edilmiştir.
  • Hz. Nuh büyük tufan sonrası kendisne inanıp gemisine binenler ile toprağa (Cudi Dağı olduğuna inanılır) Aşure Günü ayak basmıştır.
  • Hz. İbrahim firavun tarafından ateşe atılıp ateşten kurtulması mucizesi yine Aşure Günü meydana gelmiştir.
  • Hz. Yakup’un kör olan gözleri yine bir Aşure Günü açılmıştır.
  • Hz. Yusuf kıskançlık sebebi ile kardeşleri tarafından atıldığı kör kuyudan yine bir Aşure Günü kurtulmuştur.
  • Hz. Musa’nın Nil nehrini ikiye böldüğü gün Aşure Günüdür.
  • Hz. Yunus kendisini yutan balığın içinden bir Aşure günü çıkmış ve kurtulmuştur.
  • Hz. İsa’nın bir Aşure Günü doğduğuna inanılır.


Leave A Reply