Osmanlı Valide Sultanları Listesi (Oğlu, Eşi ve Asıl Adının Olduğu Liste)

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Valide sultanların listesi, annesi oldukları padişahlar ve eşleri, gerçek isimler. Osmanlı Valide sultanları

Hürrem Sultan

Kaynak: commons.wikimedia.org

Adı Oğlu olan Padişah Eşi olan Padişah Asıl Adı Uyruğu
Hayme Hatun I. Osman Ertuğrul Gazi Hayme Türk
Malhun Hatun I. Orhan I. Osman Mala Türk
Nilüfer Hatun I. Murat I. Orhan Horofira Rum
Gülçiçek Hatun I. Bayezid I. Murat Mariya Bulgar
Devlet Hatun I. Mehmet I. Bayezid Devlet Türk – Kütahya, Germiyanoğulları Beyliği
Emine Hatun II. Murat I. Mehmet Emine Elbistan – Kahramanmaraş, Dulkadiroğulları Beyliği
Hüma Hatun II. Mehmed II. Murat Hatice Âlime Devrekani – Kastamonu, Candaroğulları Beyliği
Sitti Mükrime Hatun II. Bayezid II. Mehmed Mû’kerime Elbistan – Kahramanmaraş, Dulkadiroğulları Beyliği
Emine Gül-Bahar Vâlide Hatûn (Not 2) II. Bayezid II. Mehmet Kornelya Arnavut – Kosova
II. Gülbahar Hatun I. Selim II. Bayezid Külbahar Rum – Kolhis / Laz – Laziǩa
Ayşe Hatun I. Selim II. Bayezid A’işa Elbistan – Kahramanmaraş, Dulkadiroğulları Beyliği
Ayşe Hafsa (A’işa Hâfize) Vâlide Sultân I. Süleyman I. Selim A’işa / Helga Trabzon / Lehistan Krallığı / Tatar – Kırım Hanlığı
Haseki Hürrem Sultan II. Selim I. Süleyman Alexandra / Rokselena Ukrain / Leh – Lehistan Krallığı
Afife Nûr-Bânu Vâlide Sultân III. Murat II. Selim Cecilia / Raşel Páros, Kiklad Adaları, Venedik Cumhuriyeti
Sâfiye Vâlide Sultân III. Mehmed III. Murat Sofya Baffo Venedikli – Korfu, İyonya Adaları, Venedik Cumhuriyeti
Handan Vâlide Sultân I. AhmetI. Mustafa III. Mehmed Helena Rum
Mâh-Firûze Hadice Vâlide Sultân II. Osman I. Ahmet Mariya Rum
Meh-Peyker Kösem Vâlide Sultân IV. MuratI. İbrahim I. Ahmet Anastasya  Bosnalı Yunan – Tinos, Kiklad Adaları, Venedik Cumhuriyeti
Turhan Hadice Vâlide Sultân IV. Mehmet I. İbrahim Nadya Ukrain
Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultân II. Süleyman I. İbrahim Katerina Sırp
Hadice Mû’azzez İkinci Haseki Sultân II. Ahmet I. İbrahim Eva Leh – Lehistan Krallığı
Mâh-Pâre Ümmetullah (Emetullah) Râbi’a Gül-Nûş Vâlide Sultân II. MustafaIII. Ahmet  IV. Mehmet Evmanya Vorya  Resmo (Retimnon) – Girit, Venedik Cumhuriyeti
Salihâ Sebkati Vâlide Sultân I. Mahmut II. Mustafa Aleksandra Yunan / Rus
Şâh-Süvar Vâlide Sultân III. Osman II. Mustafa Mariya Sırp
Emine Mihr-î-Şâh İkinci Kadın Efendi III. Mustafa III. Ahmet Janet Fransız
Râbi’a Şermi Kadın Efendi I. Abdülhamit III. Ahmet Ida Macar – Macaristan
Mihr-î-Şah Vâlide Sultân III. Selim III. Mustafa Agnes Cenevizli
Ayşe Seniyeperver (Sina-Pervar) Vâlide Sultân IV. Mustafa I. Abdülhamit Sonya Bulgar
Nakş-î-Dil Haseki Vâlide Sultân II. Mahmut I. Abdülhamit Aimée du Buc Fransız
Bezm-î-Alem Vâlide Sultân Abdülmecit II. Mahmut Rus Yahudisi Suzi Gürcü Yahudiler
Pertav-Nihâl (Pertevniyal) Vâlide Sultân Abdülaziz II. Mahmut Besîme Romen
Şevk-Efzâ Vâlide Sultân V. Murat Abdülmecit Vilma Laz / Megrel – Megrelya, Gürcistan
Tîr-î-Müjgan Üçüncü Kadın Efendi II. Abdülhamit Abdülmecit Müjgân Ermeni
Rahîme Piristû Vâlide Sultân II. Abdülhamit Abdülmecit Râhime Osmanlı Çerkes – Ubuhlar Kabilesi
Gül-Cemâl Dördüncü Kadın Efendi V. Mehmet Abdülmecit Sofya Arnavut
Gül-İstü (Gülistan Münire) Dördüncü Kadın Efendi VI. Mehmet Abdülmecit Münire Adığe


Leave A Reply