Osmanlıların Anadolu’ya Gelişi (Ne Zaman Geldiler ve İlk Nereye Yerleştiler?)

0
Advertisement

Osmanlılar Anadolu’ya ne zaman gelmişler, ilk nereye yerleşmişlerdir? Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu, kısa sürede büyümesi nedenleri hakkında bilgi.

Osmanlı Beyliği Haritası

Osmanlıların Anadolu’ya Gelişi

Osmanlı Devleti adını 1299’da devleti beylik haline getiren ve kurucusu olan Osman Bey’den almıştır. En büyük Türk devletlerinden biri olan Osmanlı Devleti; 623 yıllık bir ömre sahip olup ve tek hanedan tarafından yönetilen tek devlettir. Osmanlı Devleti; Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. 13. yüzyılda Moğol istilası sonucu Anadolu’ya gelen birçok Türkmen boylarından biridir.

1230 Türkiye Selçukluların Harzemşahlarla yaptıkları Yassı Çemen Savaşı’nda Türkiye Selçuklularını destekledikleri için Alaaddin Keykubat tarafından Ankara’ nın Karacadağ mevkine yurtluk olarak yerleştirildiler. Daha sonra Bizans sınırına yakın Söğüt ve Domaniç’e uç beyliği olarak yerleştirildiler.

1243 Kösedağ Savaşı‘ndan sonra Türkiye Selçuklularının Anadolu’daki siyasi otoritesi zayıflayınca Uç Beylikleri daha rahat ve bağımsız hareket etmeye başladılar. 1281’de Ertuğrul Gazi ölünce Kayı Aşireti’ nin başına Osman Bey geçti. Osman Bey 1299’da beylik olarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Osmanlı Beyliği’nin Kısa Sürede Büyümesinde Etkili Olan Faktörler

 • ► Bir uç beyliği olarak zayıf Bizans sınırında kurulmuş olması.
  Bu durum Osman Bey’in Bizans üzerine sistemli bir fetih politikası izlemesinde etkili olmuştur. Bizans tekfur (vali)larından alınan kale ve şehirlerle sürekli güçlenmiştir.
 • ► Anadolu’da Beyliklere karşı temkinli ve fırsatçı bir politika izlemesi
  Osmanlı Devleti, Anadolu Beyliklerden satın alma, çeyiz ve miras yoluyla toprak almışlardır. Ancak iç karışıklık ve taht kavgalarını fırsat bilerek bazı beyliklere son vermişlerdir (Karesi Beyliği’nin alınması gibi).
 • ► Fethedilen yerlerde iskan politikasının uygulanması.
  Uygulanan iskan politikası ile Orta Asya’dan gelen konar göçerler yeni yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Bu politika ile fethedilen bölgerde kalıcı olmak amaçlanmıştır.

Osmanlılar fethettikleri yerlerde kendi kültürel özelliklerini gösteren eserlerin yanında o yerin eski tarihi ve kültürel mirasına dokunmamışlardır. Örneğin; İznik, Bursa ve İstanbul gibi.

Advertisement

İznik şehri Hristiyanlarca kutsal bir şehirdir. 1075’de Türklerin eline geçen İznik, I. Haçlı seferi sonucunda 2 yeniden Bizans şehri olmuştur. 1331’de Orhan Gazi tarafından yeniden fethedildi. Bugün İznikte, cami, kilise, türbe, hamam, vaftizhane, senatüs sarayı, Roma tiyatrosu ve Osmanlıların yaptırdığı medrese, imaret-haneler bulunmaktadır.

Osmanlı Devleti, Balkanlardaki iskan politikasıyla Türk kültürünün buralarda kalıcı olmasını sağlamıştır. Türk mutfağına ait pide, börek, kebap, dolma, kahve, şerbet ve kadayıf gibi birçok yemek kültürü bölgede hala yaşatılmaktadır.

Bulgaristan’da; cami, medrese, tekke, zaviye, imaret, han, hamam, köprü, çeşme ve kervansaray gibi birçok eser mevcuttur.

 • ► Osmanlı padişahlarının ve devlet adamlarının yetenekli, güçlü ve iyi eğitimli olmaları
 • ► Kuruldukları bölgedeki halk ve ahilerin desteğini almaları.
 • ► Balkanlarda siyasi birliğin olmaması
 • ► Merkezi otoriteye önem verilmesi
 • ► Hoşgörülü ve adil bir politika izlenmesi

Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki Siyasi Faaliyetleri

Bizans Devleti’ne Karşı İzlenen Sistemli Fetih Politikası

1281’de Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle aşiretin başına geçen Osman Bey, Bizans Devleti’ne karşı planlı bir fetih politikası takip etti. Osman Bey, Bizans üzerine yapılan akınlarla Yenişehir, Yarhisar, İnegöl, Karacahisar ve Bilecik gibi yerleri fethetti. Bu durum Bizans Devleti’yle ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’na (1302) neden oldu. Bizans tek-furlarıyla yapılan bu savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Bu savaşın kazanılması ile Bursa, İznik ve İzmit’in a-t lınması da kolaylaşdı.

Orhan Bey döneminde Bizans’ın Anadolu’daki en güçlü şehri olan Bursa feth edildi (1326). Ayrıca İznik kuşatıldı. Kuşatmadan dolayı telaşlanan Bizans İmparatoru büyük bir ordu ile Orhan Bey’in üzerine yürüdü. Yapılan Maltepe (Palekenon) Savaşı’ nı (1329) Orhan Bey kazandı. Savaşın kazanılmasıyla İznik ve İzmit alındı. Osmanlı sınırları Marmara Denizi’ne kadar ulaştı.

Bizans Devleti’ne karşı bu başarıların kazanılmasında; Osman Bey’in silah arkadaşlarının gayreti ile beraber, Bizans tekfurlarının halktan ağır vergiler almaları ve merkezi yönetimi dinlemeleri etkili olmuştur.

Advertisement

Anadolu’da Türk Siyasi Birliğinin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetler

Çanakkale ve Balıkesir civarında kurulan Karesi Beyliği’ne son verildi. Bu durum Osmanlıların Rumeli’ye geçişini kolaylaştırdı. Rumeli’yi iyi bilen Karesi komutanları ve donanma gücü Osmanlıların gücünü artırdı. Ayrıca Anadolu Türk birliğinin sağlanmasında ilk adım atılmış oldu.

I. Murat döneminde Germiyen Beyi Süleyman Şah’ın kızı I. (Yıldırım) Bayezid’le evlendirildi. Çeyiz olarak Kütahya, Tavşanlı ve Simav çevresi alındı. Ayrıca; Hamitoğullarından 80 bin altın karşılığı Isparta, Akşehir ve Yalvaç civarı satın alındı (1374).

Bu dönemde Konya civarında hüküm süren ve kendilerini Türkiye Selçuklularının mirasçısı gören Karamanoğulları’yla mücadeleler başladı. Bu mücadele Yıldırım Bayezid döneminde beyliğin Osmanlı hakimiyetine geçmesi ile sona erdi (1397). Ayrıca Batı Anadolu’da yer alan Aydın, Saruhan, Germiyan ve Menteşeoğulları beyliklerine de son verildi.

Osmanlıların Anadolu’da kısa sürede büyümesi doğudaki Timur Devleti’ni endişelendirdi. Çin üzerine sefere çıkmak isteyen Timur, Anadolu’da Osmanlıların güçlenmesini tehdit olarak algıladı. Çeşitli bahanelerle Sivas’ı yağmalayarak Ankara’nın Çubuk ovasına kadar geldi.

İstanbul kuşatmasını kaldıran Yıldırım Bayezid, Timur’ la Çubuk Ovası’nda yaptığı Ankara Savaşı‘nı kaybetti (1402). Savaşın kaybedilmesinde Timur’un ordusunda kullandığı filler ve Yıldırım Bayezid’in meydan savaşı yapma ısrarı etkili olmuştur. Savaş sonucunda Yıldırım Bayezid, Timur’a esir düştü. Anadolu Türk Beylikleri (Karesioğulları hariç) yeniden kuruldu. Osmanlı Devleti yıkılma tehlikesi geçirdi.

Timur, Osmanlı Devleti’ni Yıldırım Bayezit’in oğulları arasında paylaştırıldı. Bu durum Osmanlılarda taht kavgasına neden oldu. 11 yıl süren bu karışıklık dönemine Fetret devri denir. Çelebi Mehmet‘in hükümdar olmasıyla bu dönem sona erdi. Çelebi Mehmet, Fetret dönemine son vererek otoriteyi tekrar sağladığı için devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilmektedir.


Leave A Reply