Browsing: Fizik

Fizik ayna

Aynadaki Görüntü Nasıl Oluşur? Ayna Nasıl Yansıtır? Bir Ayna Niçin Bir Görüntü Verir?

0

Aynadaki görüntü nasıl oluşur? Ayna görüntüyü nasıl yansıtır, aynadaki sihir nedir? Bir aynada neden ve niçin bir görüntü oluşur? Her yüzey, ışığı belli bir derecede yansıtır. Örneğin, bir beyaz kağıt, üzerine düşen ışığın yaklaşık olarak beşte birini soğurur, geriye kalan beşte dördünü yansıtır. Beyaz kağıttan yansıyan ışık bütün doğrultularda dağılmıştır. Oysa bir ayna, ışığı seçici

Fizik Cisimlerin Yüzmesi ve Batması

Cisimlerin Batma ve Yüzme Nedeni Nedir? Cisimler Suda Neden Batar Neden Yüzer?

2

Neden bazı cisimler yüzerken bazı cisimler batar? Hidrostatik, Arşimed prensibine göre suda batan ve yüzen cisimler hakkında bilgi. Bir cismin, yüzebilmek için kendi ağırlığı kadar suyu kenara itebilmesi gerekir. Herhangi bir su «blok» unun yüzdüğünü, çünkü, aşağıya doğru etkiyen ağırlığının yukarıya doğru yönelmiş bir basınçla dengelendiğini göstermektedir. Eğer, su blokunu çıkarırsanız, onu yukarıda tutmakta bulunan

Fizik Manyetizma

Manyetizma Tarafından Bir Akım Nasıl Üretilir? Manyetik Alan Nasıl Elektrik Üretir?

0

Manyetizma nedir? Manyetizma tarafından bir akım nasıl üretilebilir? Elektrik akımı üretmek için mekanik enerjiyi ve manyetik alanı nasıl kullanırız? Piller, aküler ve benzeri kaynaklar elektrik enerjisi için genellikle uygun kaynaklardır. Bazı amaçlar için, onları çok kullanırız. Ancak tamamen kimyasal etkiyle üretilen akıma güvenmek zorunda kalsaydık, yaygın elektrikli cihazlarımızın çoğunu çalıştırmayı göze alamazdık. Hücrelerde kullanılan metaller

Fizik

Işık Akısı Nedir? Formülü Nasıldır? Işık Akısı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

2

Işık akısı nedir? Işık akısı nasıl hesaplanır, kullanılan matematik modeller nelerdir? Fizikte ışık akısı hesaplama, formülü ve çizimi, hakkında bilgi. Işık Akısı; Birim yüzeye birim zamanda düşen ışık miktarına ışık akısı denir. Işık akısı, bir ışık kaynağından yayılan ışınların bir ortamda nasıl hareket ettiğini gösteren bir kavramdır. Işık, genellikle bir ortamdan diğerine geçerken, yayılma yolu üzerindeki

Fizik ateş

Isı Sığası Nedir? Neye Bağlıdır? Nasıl Hesaplanır? Formulü

0

Isı Sığası ne demektir, neye bağlıdır? Isı Sığasının özellikleri, Isı Sığası, ısı kapasitesi nasıl hesaplanır, formülü, hakkında bilgi. Isı Sığası ya da termik kapasite olarak da bilinir, bir cismin soğurduğu ısının, sıcaklık değişimine oranıdır. Yada daha basit bir anlatımla; bir maddenin sıcaklığını 1 °C değiştirmek için gerekli olan ısı miktarıdır. Formüldeki δQ ısı değişmesini,  δT sıcaklık değişmesidir. Isı

Fizik atom

Maddenin Ortak Özellikleri Nelerdir? Madde Hakkında Bilgi

0

Maddenin ortak özellikleri, ayırt edici olmayan, miktara bağlı, her maddede ortak olan özellikler, ağırlık, hacim ve eylemsizlik hakkında bilgi. Madde Kütlesi ve hacmi olan varlıklardır. Madde; insan bilincinden bağımsız, onun dışında varolan, duyumlarla algılanabilen ve bilinç tarafından imgeleştirilip yansıtılan nesnel gerçektir. Bir dış gerçek olan maddenin var olması için insan bilinci gerekli değildir, dış gerçek insanın

Fizik

Giroskop (Jiroskop) Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Çalışır?

0

Giroskop (Jireskop) nedir? Giroskop nasıl çalışır ve ne işe yarar, çeşitleri nelerdir? Giroskop özellikleri hakkında bilgi. Jiroskop ya da giroskop, bir merkez çevresinde dönen, dönme ekseni her doğrultuyu alabilecek şekilde yerleştirilmiş bulunan cisimlere «giroskop» denir. Topaç bir giroskoptur. Sivri ucundan geçen bir eksenin çevresinde hızla döner. Bu dönmeden doğan bir kuvvetle topaç yerçekimini karşılar, düşmez.

Fizik su damlası

Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri Arasındaki Farklar ve Özellikleri Nelerdir?

0

Adezyon ve Kohezyon Kuvvetlerinin açıklamaları ve özellikleri nelerdir? Adezyon ve Kohezyon farkları, Yüzey gerilimi ve kılcal etki ile ilişkisi, hakkında bilgi. Adezyon ve Kohezyon Farkları Adezyon (yapışma) ve Kohezyon (uyum), atomlar ve moleküller arasındaki iki tür çekimdir. İki kelime kulağa benzer geliyor, ancak farklı şeyler ifade ediyorlar. Adezyon, farklı molekül türleri arasındaki çekimdir. Kohezyon, aynı

Fizik

Dairesel Su Dalgalarının Tümsek Engelden Yansıması

0

Su dalgalarında yansıma konusu, dairesel su dalgalarının tümsek engelden yansıması nasıl olur, konu anlatımı, hakkında bilgi. Su dalgaları engellere yansır. Düz dalgalar kavisli engeller tarafından yansıtıldığında, orijinal olarak paralel dalga ışınları, engelin eğriliğine bağlı olarak ya yakınsak ya da ıraksak yönlerde hareket eder. Bu süreçte, her bir dalga ışını, yansıma yasasına göre (açı açısı) engelin

Fizik ağırlık

Ağırlık Nedir? Ne İle Ölçülür? Ağırlık Merkezi Ne Demek?

6

Ağırlık ne demektir? Ağırlık birimleri nelerdir? Ağırlık ne ile ölçülür? Bilimsel anlamda ağırlık ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ağırlık nedir, ağırlık merkezi neden önemlidir? Bir cismi yere doğru çeken kuvvetin tutarına o cismin ağırlığı denir. Cisimlerin ağırlığı dünya yüzünde bulundukları yere göre değişir. Ancak, ağırlığı kütle ile karıştırmamak gerekmektedir. Ağırlık çeşitli yüksekliklerde, çeşitli yerlerde

Fizik Ağır Yaydan Hafif Yaya Gelen Atmalar

Ağır Yaydan Hafif Yaya Gelen Atmalar (Yay Dalgaları Konusu)

0

Ağır Yaydan Hafif Yaya Gelen Atmalar konusu, konu anlatımı. Yay dalgaları konusunun alt başlıklarından olan ağır yaydan hafif yaya atmalar hakkında bilgiler. Uç uca eklenmiş ağır ve hafif yaylardan, ağır olanından başyukarı bir atma gönderilirse gelen atma bağlantı noktasında iki kısma ayrılır. Bağlantı noktası gelen atma için serbest uç gibi davranır. Dolayısıyla serbest uçtan atma

Fizik Elektrolüminesans

Elektrolüminesans Nedir? Nasıl Oluşur? Özellikleri Nelerdir?

0

Elektrolüminesans nedir? Nasıl tanımlanır? İlk hangi bilim insanları bu etkiyi gözlemlemiştir? Elektrolüminesans özellikleri nedir? Nasıl oluşur? Elektrolüminesans, harici bir dc veya ac güç kaynağından sağlanan elektrik enerjisinin dönüştürülmesiyle belirli kristallerde üretilen ışıktır. Işık, ışığı yayan malzemenin herhangi bir önemli sıcaklık artışı olmadan oluşur. Elektrolüminesans oluşturmak için çeşitli teknikler kullanılmıştır. 1907’de İngiliz fizikçi H.J. Round, bir

Fizik Işığın Kırılması

Işığın Kırılması Konu Anlatımı (Kırılma Kanunları, Derinlik, Kırılma İndisi ve Prizmalar)

0

Işığın kırılması konu anlatımı. Özellikle 12. sınıf fizik dersi ışığın kırılması konusu özeti. Kırılma kanunları, görünür derinlik, kırılma indisi, prizmalar konu anlatımı Işığın saydam bir ortamdan diğerine geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Işığın kırılmasının nedeni farklı ortamlarda farklı hıza sahip olmasındandır. Kırılma Kanunları Gelen ışın, normal ve kırılan ışın aynı düzlemdedir. Gelme açısının sinüsünün,

Fizik Kondansatör

Kondansatör ve Sığa Nedir? Kondansatörlerin Yapısı, Bağlantıları ve Davranışları

0

Kondansatör konu anlatımı. Özellikler 12. sınıf fizik dersi kondansatörler konusu özet konu anlatımı, formüller, kondansatörlerin paralel ve seri bağlanması. Kondansatör ya da sığaç, İki iletkenden ve aralarındaki yalıtkan bir ortamdan meydana gelen sisteme kondansatör ya da sığaç denir. Sığa Nedir? Bir kondansatörün yükünün, yükün kondansatöre kazandırdığı potansiyele oranı sabittir. Bu sabit değere kondansatörün sığası denir. Buna göre,

Fizik Mercek

Mercekler Konu Anlatımı (İnce ve Kalın Mercekler, Işınım Yolu ve Görüntü Çizimleri)

0

Mercekler konu anlatımı. Ağırlıklı olarak 12. sınıf fizik dersi mercekler konusu özeti. İnce ve kalın kenarlı mercekler, ışınım yolu, görüntü çizimleri, bağıntılar konu anlatımı İki küresel yüzey veya bir düzlemle bir küresel yüzey arasında kalan saydam ortamlara mercek denir. Merceğin uç kısmı orta kısmından ince olan merceklere ince kenarlı ya da yakınsak mercek denir. Uç

Fizik Barometre

Barometre Nasıl Çalışır? Barometre Neyi Ölçer? Çalışma Prensibi Nedir?

0

Barometre nedir? Barometre neyi ölçer, nasıl çalışır, Toriçelli kimdir? Hava basıncı birimleri, barometre çeşitleri hakkında bilgi. Barometre Nedir? Havanın, deniz düzecindeki normal basıncı santimetre kare başına 1 kg. kadardır. Bu basınç doğrudan doğruya, yerçekimi kuvvetleri tarafından çekilen atmosferin yeryüzüne doğru etkiyen ağırlığının bir sonucudur. Bu sebeple, farklı yüksekliklerde farklı hava basınçları vardır. Atmosfer basıncı keza

Fizik Elektromıknatıs

Elektromıknatıs Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Çalışır? Özellikleri Nelerdir?

0

Elektromıknatıs nedir? Ne işe yarar, nasıl kullanılır? Elektromıknatıs yapımı, çalışma prensibi ve elektromıknatıslar hakkında genel bilgiler. İçinden elektrik akımı geçen bir bobin her zaman bir mıknatıs gibi olur, fakat bobin bir demir göbek üzerine sarılmışsa magnetik etkisinin şiddeti çok daha büyüktür. Elektromıknatıs denen şey yumuşak demirden bir göbek üzerine sarılmış bir bobinden ibarettir. Bu bobinden

Fizik buz

Buz Nedir? Buz Nasıl Yapılır? Buz Nasıl Elde Edilir?

0

Buz nedir? Buz nasıl elde edilir? Buz makinelerinin çalışma prensibi. Eski çağlarda buz nasıl elde edilmiş ve kullanılmıştır? BUZ NEDİR? Suyun donarak katı hale gelmiş şeklidir. Doğada, çok soğuk havalarda, suyun donmasıyla kendiliğinden meydana gelir. Soğuk memleketlerde, bilhassa kutuplarda denizlerin üstleri kalın bir buz tabakasıyla kaplıdır. Bir kabın içindeki suyu soğutursak sıcaklığı 4 dereceye düşünceye

Fizik

Vektörel İşlemler (Toplama, Çıkarma, Skalerle Çarpma)10. Sınıf Konu Anlatımı

0

Vektörel işlemler fizik 10. sınıf konusu, vektörlerin toplanması, çıkarılması, skalerle çarpılması konu anlatımı, örnekler. VEKTÖREL İŞLEMLER Vektörlerin Toplanması (Bileşke vektör) a) Paralelkenar yöntemi Başlangıç noktaları birleştirilen iki vektör paralel kenara tamamlanırsa paralel kenarın “O” başlangıç noktasından geçen köşegeni toplam vektördür. b) Çokgen (uç uca ekleme) yöntemi Vektörlerin birinin bitim noktası ile diğerinin başlangıç noktası çakıştırılır.

Fizik Thomas Edison Ampulu Nasıl Buldu

Thomas Edison Ampulü Nasıl Buldu? Ampulün Tarihçesi, İcadı

13

Büyük Mucit Thomas Edison ampulü nasıl buldu? Ampül nasıl icat edildi? Ampulün icadının kısa hikayesinin yer aldığı yazımız Thomas Edison Ampulu Nasıl Buldu Her şey aslında 1789 yılının bir Kasım gecesi başladı. O gece Thomas Edison kendi yazı masasının başında oturuyordu. Oldukça dalgındı ve ne yapacağını düşünüyordu düşünme esnasında hani bir şeyler ile farkında olmadan

Fizik Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanan Olaylar

Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanan Olaylar Nelerdir? Açıklama ve Konu Anlatımı

0

Işığın tanecik modeli ile açıklanan olaylar nelerdir? Bu olayların maddeler halinde açıklaması, şekiller, formüller, konu anlatımı. Işığın Tanecik Modeli İle Açıklanan Olaylar 1. Işığın Doğru Boyunca Yayılması Bir cisim yatay olarak atılınca parabolik yörünge izler. Cismin kütlesi azaltılıp atış hızı artırılırsa yörüngesi doğruya yaklaşır. Bu atış hızı ışık hızına yaklaştığında yörünge düz bir doğru halini

Fizik

Serbest Düşme Deneyi Nasıl Yapılır? Formülleri ve Teorik Olarak Açıklama ve Hesapları

2

Serbest düşme deneyi örneği, serbest düşme deneyi nasıl yapılır, analizi, yapılışı, hesaplanması. Deneyin sonuç ve yorumları DENEYİN ADI: Serbest Düşme DENEYİN AMACI: Serbest düşme hareketi incelenerek, g yerçekimi ivmesinin bulunması TEORİK BİLGİ: Yerçekimi alanında, belli bir yükseklikten ilk hızsız serbest bırakılan cisimlerin yaptığı harekete serbest düşme denir. Serbest düşen cismin başlangıçtaki hareketi ne olursa olsun,

Fizik Maddenin Halleri

Madde Neden Yapılmıştır? Maddenin Halleri ve Maddenin Hal Değişimleri Nelerdir?

6

Madde nedir? Madde neden yapılmıştır? Maddenin halleri ve hal değişimleri nasıl gerçekleşir ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. MADDE NEDEN YAPILMIŞTIR? Her maddenin temel birimi atomdur, mikroskop altında bile görülemeyecek derecede çok küçük bir zerredir. Atomun kendisi de daha küçük zerrelerden yapılmıştır, ve bunların en önemlileri elektronlar, protonlar ve nötronlardır. Bir atom içindeki elektronlar tarzda

Fizik Yankı

Yankı Nasıl Oluşur? Yankı Nedir? Sesin Yankılanmasının Bilimde Kullanımı

1

Yankı nedir? Yankı nasıl oluşur, sesin yankılanması, ses yankısının bilimde kullanım alanları, özellikleri. Bazen, bağırdığınızda, az ya da çok bir müddet sonra, sanki biri sizi taklit ediyormuş gibi, bir yankı duyarsınız. Normal olarak, bağırdığınız vakit, ses dalgaları ağzınızı terk ederler ve uzaklara giderler. Bu halde hiç bir yankı duyulmaz. Fakat bazen, herhangi bir engel ses

Fizik Isı İletim Deneyi

Isı İletimi Nedir? Isı İletimi Nasıl Olur? Isı İletimi Deneyi Hakkında Bilgiler

2

Isı iletimi nedir? Isıyı ileten ve az ileten maddeler, ısının iletim yoluyla yayılması, ısı iletimi deneyi, ısı iletimi hakkında bilgi. Isı enerjisi bir yerden başka bir yere üç yoldan götürülebilir. Bilginler bunlara, iletim, konveksiyon ve radyasyon adlarını verirler. Bu yazı bunların sadece birincisi, iletim yoluyla yayılmasıyla ilgilidir. Isının iletilmesinin her günkü bir örneğiyle, bir soba

Fizik Bolometre

Bolometre Nedir? Ne İşe Yarar? Neyi Ölçer?

0

Bolometre ne demektir? Nasıl bir aygıttır? Bolometre ne işe yarar, nasıl çalışır? Bolometre hakkında bilgi. Bolometre aygıtı neyi ölçer? Bolometre; metallerin elektrik akımına karşı gösterdikleri direncin, ısı etkisiyle değişmesinden yararlanarak ışık şiddetlerini ölçen aygıttır. Gözün duyarlılık alanı dışında kalan zayıf ışınımların ayırt edilmesinde ve ölçülmesinde, kızılötesi ışınların araştırılmasında kullanılır. Metallerin dirençleri sıcaklıkla çok yavaş değiştiğinden,

Fizik Elektrot

Elektrot Nedir? Ne İşe Yarar? Özellikleri ve Kullanım Amaçları Nelerdir?

0

Elektrot nedir? Ne demektir? Elektrotlar ne işe yarar? Elektrotların genel özellikleri, kullanım amaçları nelerdir? Elektrot; elektrik akımının iletiminde kullanılan çoğunlukla bir elektrolit içinde daldırılmış ya da gazlı bir elektrik boşalma tüpüne yerleştirilmiş metal (iletken) parçalardır. Kullanış amacına göre yassı levha biçiminde olabildikleri gibi küre, halka ya da çok ince silindir (iğne) biçiminde de yapılmaktadırlar. Bulundukları

Fizik Elektroskop Çalışması

Elektroskobun Çalışma Prensibi Nasıldır? Yaprakları Ne Zaman ve Nasıl Açılır?

0

Elektroskop nasıl çalışır, yaprakları ne zaman, nasıl açılır? Elektroskobun çalışma prensibi, şekilleri ile hangi durumda nasıl davrandığının konu anlatımı. ELEKTROSKOP Bir cismin yük durumunu, yüklü ise ne tür bir yüke sahip olduğunu ve yük miktarını belirlemek için kullanılan alete elektroskop denir. Nötr elektroskobun yaprakları kapalıdır. Yüklü elektroskobun yaprakları açıktır. Aşağıda elektroskop kullanarak farklı durumlardaki cisimlerin

Fizik Elektroskop

Elektroskop Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Çalışır? Ne Zaman Nasıl Davranır?

3

Elektroskop ne demektir? Elektroskop nasıl çalışır, ne işe yarar, özellikleri hakkında bilgi. Hangi yük altında nasıl davranır? Elektroskop neyi gösterir? Elektroskop; bir elektrik yükünün varlığını ve cinsini belirten araçtır. Genellikle metal bir şişenin üzerine monte edilmiş iletken bir küreden oluşur. Küre, şişenin ağzından geçerek altın ya da alüminyumdan yapılmış yapraklara ulaşan bir iletkene bağlanmıştır. Metalle iletken

Fizik Alternatör

Alternatör Nedir, Nasıl Çalışır? Alternatörün Kullanım Alanı, Özellikleri

0

Alternatör ne demektir, ne işe yarar? Alternatör nedir, nasıl çalışır, kullanım alanları ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Alternatör Nedir? Alternatör, alternatif akım üreteci (jeneratör). Bir doğru akım kaynağından uyarılan birden çok elektromıknatıs yardımla oluşur; manyetik alanlar içinde döndürülen bir ya da birden çok bakır tel sargıdan (bobinden) oluşan ve alternatif akım üretmekte kullanılan üreteçlere alternatör

Fizik

Yoğunlaşma Ekzotermik Midir? Neden? Yoğunlaşma Hakkında Bilgi

0

Yoğunlaşma, yoğuşma nasıl bir hal değişimidir? Ekzotermik midir, çevreye ısı verir mi, nedenleri nelerdir, sürecin açıklanması. Yoğunlaşma Ekzotermik Midir? Neden? Günlük yaşamın sayısız faaliyetleri, enerjinin hareketi ve dönüşümü tarafından yönetilmektedir. Bir elektrikli fırın bir enerji santralinden enerji alır ve bir somun ekmek verir. Bir çekiç, kol kaslarından bir çiviye enerji aktarır ve düşen bir nesne,

Fizik

Yüklü Parçacıkların Yörüngeleri, Yüklü Parçacıklara Elektrik Alanda Etki Eden Kuvvet

0

Yüklü parçacıkların yörüngeleri, özellikleri, formülleri, açıklaması, Yüklü parçacıklara elektrik alanda etki eden kuvvet konu anlatımı. YÜKLÜ PARÇACIKLARIN YÖRÜNGELERİ Yüklü bir parçacık, hızıyla hareket ederken, hareket yönünü değiştirmek istersek, bunu yapmanın bir yolu Şekil: 6-16 daki gibi bir elektrik alan içine göndermektir. Şekil: 6-16 daki elektron, elektrik alan doğrultusunda elektrik kuvveti etkisinde kalır. Elektrik alan büyüklüğü

Fizik Parçacık Fiziği

Parçacık Fiziği Ne Demek? Neyi İnceler? Parçacık Nedir? Özellikleri

0

Parçacık fiziği nedir? Parçacık fiziği denilince ne anlamalıyız? Parçacık fiziği ile ilgili bilgi, parçacık nedir, özellikleri nelerdir? parçacık fiziği, yüksek enerji fiziği olarak da bilinir, maddeyi oluşturan temel (atom-altı) parçacıklann yapılarının ve davranışlarının incelenmesini konu edinen fizik dalı. Nükleer fizik ve kozmik ışınlar fiziği alanlarındaki deneysel çalışmaların sonucunda 1930’larda geliştirilmiştir. Son yıllarda bulunan üç temel

Fizik

Renkler Konu Anlatımı (12. Sınıf), Cisimlerin Renkli Görünmesi

0

12. sınıf fizik dersi renkler konusu özeti. Cisimlerin renkli görünmesi, ışığın filtrelerden geçişi, boya renkleri konu anlatımı. Renkler Konu Anlatımı (12. Sınıf) Cisimlerin Renkli Görünmesi ♦Güneş ışığı ile aydınlatılan cisimler farklı renklerde görünür. Bir cisim beyaz ışıkla aydınlatıldığında ışığın hepsini yansıtıyorsa beyaz, ışığı hiç yansıtmıyorsa siyah görünür. ♦Renkli bir cisim üzerine beyaz ışık düşürüldüğünde cisim,

Fizik Higrometre

Higrometre Nedir? İlk Higrometreyi Kim İcat Etti? Ne İşe Yarar?

0

Higrometre nedir? Nasıl çalışır ve ne işe yarar? İlk higrometreyi kim buldu? Daha sonra hangi bilim insanları geliştirdi? Bir higrometre, havanın veya başka herhangi bir gazın nem içeriğini, yani nemini ölçmek için kullanılan bir araçtır. Higrometre, birçok enkarnasyonu olan bir cihazdır. Leonardo da Vinci, 15. yüzyılda ilk yağ higrometresini yaptı. Francesco Folli, 1664’te daha pratik

Fizik Aerodinamik

Aerodinamik Nedir? Aerodinamiğin Temel İlkeleri, Uçuş Yasaları Nelerdir?

0

Aerodinamik nedir? Aerodinamiğin temel ilkeleri, yasaları nelerdir? Bernoulli kuramı, uçuş ilkeleri, havanın akışkanlığı hakkında bilgi. Aerodinamik; havanın ya da öteki gazların hareketini ve bu hareket sırasında katılar üzerinde oluşturduğu etkilerle ilgilenen dinamik koludur. Yunanca aero (hava) ve dinamik (güç) sözcüklerinden oluşur. Havanın rölatif (görece) hareketi yalnızca uçak yapımcılarını ilgilendirmez. Örneğin otomobil yapımcıları, havanın direncinin bir

Fizik Mıknatıs

Mıknatısın Kutupları Nasıldır? Mıknatıs Nedir? Mıknatısı Kim Bulmuştur?

1

Mıknatıs nedir? Mıknatıslar neyi çeker? Mıknatısların özellikleri, kutupları ile ilgili bilgi. Mıknatısın kısa tanımı ve temel özelliklerinden bahseden yazımız. Mıknatıs, başka demir parçalarını kendine doğru çeken bir demir, çelik ya da mıknatıs taşı parçasıdır. Her mıknatısın iki kutbu vardır (çubuk şeklindeki mıknatıslarda bunlar çubuğun iki ucundadır); magnetik kuvvetler bu kutuplardan etki yapıyor gibidir. Kuzey kutupları başka mıknatısların

Fizik Mıknatıs Nedir?

Mıknatıs Adını Nereden Alır? Mıknatısın Hikayesi Nasıldır?

1

Mıknastısın adını nereden gelmiştir? Mıknastısın hikayesi, ismi hakkında bilgi. Mıknatıs isminin kaynağı nedir? Eski bir hikaye mıknatısların, adını bir çobanın adından aldığını anlatır. Çok eskiden Yunanistan’da Magnes adında bir çoban yaşıyordu. Bir çok çobanlar gibi onun da büyük bir sopası vardı. Bu sopanın bir ucu demirdendi. Magnes bir gün çayırda koyunlarına bakarken sopasını tesadüfen bir

Fizik fizik

Fizik Bilimi Nasıl Bir Bilim Dalıdır? Fiziğin Tarihçesi (Klasik, Modern ve Çağdaş Fizik)

2

Fizik nedir? Fizik bilimi neyi inceler? Fiziğin tarihi, tarihçesi, önemli fizikçiler, Modern, Klasik ve Çağdaş fizik hakkında bilgi. Fizik; evrenin yapısını ve evrende oluşan olayların içeriğini neden ve sonuçlarıyla birlikte ortaya koymayı amaçlayan pozitif temel bilim dalı. Esas olarak cansız varlıklarla ve bu varlıkları kapsayan olay ya da olaylar zinciriyle ilgilenir. Bu bakımdan fizik ve

Fizik Coulomb Yasası

Coulomb Yasası Nedir? Formülü Hesaplaması Özellikleri ve Örnekler

0

Coulomb Yasası nedir? Coulomb Yasası formülü, hesaplanması. Noktasal iki yük arasında elektriksel kuvvet konu anlatımı, örnekler. Coulomb Yasası Coulomb yasası, iki yük arasındaki kuvvetin her iki yük üzerindeki yük miktarı ile orantılı ve aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olduğunu belirten fiziksel bir yasadır. Yasa, Coulomb’un ters kare yasası olarak da bilinir. Coulomb Yasası Denklemi Coulomb

Fizik Küresel Ayna

Işığın Yansıması, Düzlem ve Küresel Aynaların Özellikleri Konu Anlatımı (12. Sınıf)

0

12. sınıf fizik dersi ışığın yansıması konusu özeti, düzlem ve küresel aynaların özellikleri, formüller ve ışığı yansıtması. 12. Sınıf Işığın Yansıması Konu Anlatımı Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine yansıma denir. Aynaya gönderilen ışığın normal ile arasındaki açı gelme açısı, yansıyan ışığın normal ile yaptığı açı ise yansıma açısı ise Gelme açısı, yansıma

Fizik Maxwell Denklemleri

Elektriğin Tarihçesi, Ne Zaman ve Kim Buldu? Tarih Boyunca Elektrik ve İlgili Bilim İnsanları

0

Elektrik ne zaman ve kim tarafından icat edildi? Elektriğin bulunuşu, tarihçesi, tarihi gelişimi hakkında bilgi. Elektriğin Tarihçesi; İÖ 600 yıllarında Miletoslu filozof Thales, kumaşa sürtüldüğünde kehribarın hafif cisimleri, saman ve tahta parçalarını çekme gücünde olduğunu gördü Statik elektrik böylece ilk kez gözlenmiş oldu. İngiliz fizikçisi William Glibert (1540-1608) aynı deneyleri yineleyerek statik elektriği belirtmek için

Fizik Durgun Elektrik

Elektrokimyasal Eşdeğer Ne Demek? Nasıl Tanımlanır? Kim Bulmuştur?

0

Elektrokimyasal Eşdeğer nedir? Nasıl Tanımlanır? İlk hangi bilim insanı bu terimi ortaya atmıştır? Elektrokimyasal Eşdeğer konu anlatımı. ELEKTROKİMYASAL EŞDEĞER , bir coulomb elektriğin geçişi ile elektrolizde üretilen veya tüketilen bir kimyasal element veya bileşik miktarı. Coulomb, bir amperlik akımın bir saniyede geçirdiği elektrik yükünün miktarıdır. Elektrokimyasal eşdeğerlik kavramı , 1830’larda İngiliz bilim adamı Michael Faraday‘ın

Fizik hareket

Hareket Nedir? Hareket Çeşitleri, Genel Hareket Kanunları Nelerdir?

0

Hareket nedir? Hareket çeşitleri nelerdir? Düzgün hareket ve hız hakkında bilgiler. Hareketin genel Kanunları Nelerdir? Bir cismin, değişmez bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesine «hareket» (devinme) denir. Olduğu yerde kımıldamadan duran bir cisim dengededir. Her hangi bir etkiyle bu cismi denge durumundan uzaklaştırırsak cisim harekete başlar. Bu hareket cismin yapılışına, bulunduğu duruma göre çeşitli

1 2 3 4 9