N Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

0
Advertisement

N harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? N harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

N Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

N Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Na İle Başlayan İngilizce Kelimeler

nail (verb) : çivilemek (fiil)
nail : tırnak, çivi
naked (adjective) : çıplak (sıfat)
name (noun) : isim (isim)
name (verb) : isimlendirmek (fiil)
narrow (adjective) : dar (sıfat)
nation (noun) : ulus (isim)
national (adjective) : ulusal (sıfat)
native (adjective) : yerli (sıfat)
native (noun) : yerli (isim)
natural (adjective) : doğal (sıfat)
naturally (adverb) : doğal olarak (zarf)
nature (noun) : doğa
nausea : mide bulantısı
navy (noun) : donanma

Ne İle Başlayan İngilizce Kelimeler

near (adjective) : yakın (sıfat)
near (preposition) : yakınında (edat)
near (adverb) : yakınında (zarf)
nearby (adjective) : yakındaki (sıfat)
nearly (adverb) : neredeyse (zarf)
neat (adjective) : düzgün (sıfat)
necessary (adjective) : gerekli (sıfat)
neck : boyun
need (noun) : ihtiyaç (isim)
need (verb) : ihtiyacı olmak (fiil)
needle (noun) : iğne
negative (adjective) : negatif (sıfat)
negligence : ihmal
negligent : ihmalkâr
neighbor (noun) : komşu
neighborhood (noun) : mahalle (isim)
neither (pronoun) : ne (zamir)
neither (adjective) : ne (sıfat)
nephew : erkek yeğen
nerve (noun) : sinir (isim)
nervous : sinirli
nest (noun) : yuva
net (noun) : net (isim)
network (noun) : ağ (isim)
neutral (adjective) : tarafsız (sıfat)
never (adverb) : asla (zarf)
nevertheless (adverb) : Yine de (zarf)
new (adjective) : yeni (sıfat)
newly (adverb) : yeni (zarf)
news : haber
newspaper (noun) : gazete (isim)
next (adjective) : Sonraki (sıfat)
next (pronoun) : sonraki (zamir)

Ni – No İle Başlayan İngilizce Kelimeler

nice : Güzel
niece : yeğen
night (noun) : gece (isim)
no (adjective) : hayır (sıfat)
no (adverb) : hayır (zarf)
no one (pronoun) : hiç kimse
nobody (pronoun) : kimse (zamir)
noise (noun) : gürültü
noisy (adjective) : gürültülü (sıfat)
none (pronoun) : yok (zamir)
noon : öğle vakti
nor (conjunction) : ne de (bağlaç)
normal (adjective) : normal (sıfat)
normally : normalde
nostril : burun deliği
notary public : noter
notebook : not defteri
notes : notlar
now : şimdi

Nu İle Başlayan İngilizce Kelimeler

nuclear energy : nükleer enerji
nurse : hemşire
nutritionist : diyetisyen

Advertisement

İNGİLİZCE SÖZLÜK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

N Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

N Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

N Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

N Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

N Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

N Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

N Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

N Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler


Leave A Reply