T Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

0
Advertisement

T harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? T harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

T Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

T Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Ta İle Başlayan İngilizce Kelimeler

table (noun) : masa (isim)
tactful : düşünceli
tactless : patavatsız
tail (noun) : kuyruk
take (verb) : almak (fiil)
takeoff : havalanmak
talent (noun) : yetenek
talk (verb) : konuşmak (fiil)
talk (noun) : konuşma (isim)
tall (adjective) : boy (sıfat)
tank (noun) : tank (noun)
tap (noun) : dokunma (isim)
tap (verb) : dokunmak (fiil)
tape (noun) : bant (isim)
target (noun) : hedef (isim)
task (noun) : görev (isim)
taste (verb) : tatmak (fiil)
taste (noun) : tat (isim)
tax : vergi
taxi : taksi

Te İle Başlayan İngilizce Kelimeler

tea (noun) : çay (isim)
teach (verb) : öğretmek (fiil)
teacher : öğretmen
team (noun) : takım (isim)
teammate : takım arkadaşı
tear (verb) : yırtmak (fiil)
tear (noun) : gözyaşı (isim)
technical (adjective) : teknik (sıfat)
technique (noun) : teknik
technology (noun) : teknoloji (isim)
telephone (noun) : telefon (isim)
television (noun) : televizyon (isim)
tell (verb) : anlatmak (fiil)
temper (noun) : öfke (isim)
temperature : sıcaklık
temple (noun) : tapınak
temporary (adjective) : geçici (sıfat)
tempt (verb) : ayartmak (fiil)
tenant : kiracı
tend (verb) : eğilim (fiil)
tendency (noun) : eğilim
tendon : tendon
tennis court : Tenis kortu
tense (adjective) : gergin (sıfat)
tension (noun) : gerginlik (isim)
tent (noun) : çadır
term (noun) : terim (isim)
terrible (adjective) : korkunç (sıfat)
territory (noun) : bölge
terror : terör
test (verb) : test etmek(fiil)
test (noun) : test (isim)
testify : ifade vermek
testimony : tanıklık
text (noun) : metin (isim)
textbook : ders kitabı
texture (noun) : doku (isim)

Th İle Başlayan İngilizce Kelimeler

than (preposition) : daha (edat)
than (conjunction) : daha (bağlaç)
thank (verb) : teşekkür etmek(fiil)
thanks (noun) : teşekkür (isim)
that (adverb) : bu (zarf)
that (pronoun) : bu (zamana ait)
that (conjunction) : bu (birlikte)
that (pronoun) : bu (edat)
that (adjective) : bu (sıfat)
theater (noun) : tiyatro
their (adjective) : onların (sıfat)
them (pronoun) : onları (zamir)
theme : tema
themselves (pronoun) : kendileri (zamir)
then : sonra
theory (noun) : teori
therapist : terapist
there (noun) : orada (isim)
there (adverb) : orada (zarf)
there (adjective) : orada (sıfat)
therefore (adverb) : bu nedenle (zarf)
thermometer : termometre
these : Bunlar
thesis : tez
they (pronoun) : onlar (zamir)
thick (adjective) : kalın (sıfat)
thief (noun) : hırsız
thigh : uyluk
thin (adjective) : ince (sıfat)
thing (noun) : şey
think (verb) : düşünmek (fiil)
thirsty (adjective) : susamış (sıfat)
this (adverb) : bu (zarf)
this (adjective) : bu (sıfat)
this (pronoun) : bu (zamir)
thorough (adjective) : kapsamlı (sıfat)
though (conjunction) : olsa da (bağlaç)
though (adverb) : olsa da (zarf)
thought (noun) : düşünce (isim)
thoughtful : düşünceli
thread (noun) : iplik
threat (noun) : tehdit (isim)
threaten (verb) : tehdit etmek (fiil)
throat : boğaz
through (adverb) : yoluyla (zarf)
through (preposition) : aracılığıyla (bağlaç)
throughout (preposition) : boyunca (edat)
throw (noun) : atış (isim)
throw (verb) : atmak (fiil)
thumb : başparmak
thunder : gök gürültüsü
thunderstorm : sağanak
thus (adverb) : bu nedenle (zarf)

Ti İle Başlayan İngilizce Kelimeler

ticket (noun) : bilet (noun)
tide (noun) : gelgit
tie (verb) : bağlamak (fiil)
tie (noun) : kravat (isim)
tight (adjective) : sıkı (sıfat)
tilt (verb) : eğilmek (fiil)
tilt (noun) : eğim (isim)
time (noun) : zaman (isim)
time-out : zaman aşımı
tin (noun) : teneke
tiny (adjective) : minik (sıfat)
tip (verb) : bahşiş vermek (fiil)
tip (noun) : ipucu (isim)
tire (verb) : yormak (fiil)
tire (noun) : lastik (isim)
tired (adjective) : yorgun (sıfat)
title (noun) : unvan

Advertisement

To İle Başlayan İngilizce Kelimeler

today (adverb) : bugün (zarf)
today (noun) : bugün (isim)
toe (noun) : ayak parmağı (isim)
together (adverb) : birlikte (zarf)
toilet (noun) : tuvalet
tomorrow (adverb) : yarın (zarf)
tomorrow (noun) : yarın (isim)
tone (noun) : ton (isim)
tongue : dil
tonight (noun) : bu gece (isim)
tonight (adverb) : bu gece (zarf)
too (adverb) : çok (zarf)
tool (noun) : alet
tooth : diş
top (adjective) : üst (sıfat)
top (noun) : üst (isim)
topic : konu
tornado : kasırga
total (adjective) : toplam (sıfat)
total (noun) : toplam
touch (verb) : dokunmak (fiil)
touch (noun) : dokunmak
touchdown : gol
tough (adjective) : sert (sıfat)
tour (noun) : tur (isim)
tournament : turnuva
toward (preposition) : yöneltmek
towel (noun) : havlu
tower (noun) : kule
town (noun) : kasaba
toxic : toksik
toxic waste : zehirli atık
toy (noun) : oyuncak

Tr İle Başlayan İngilizce Kelimeler

trace (verb) : izlemek (fiil)
trade : Ticaret
tradition (noun) : gelenek
traditional (adjective) : Geleneksel (sıfat)
traffic : trafik
trail (verb) : sürüklemek (fiil)
trail (noun) : iz (isim)
train (noun) : tren
trainer : eğitimci
training : Eğitim
transcript : Transcript
transfer (noun) : transfer (isim)
transfer (verb) : transfer etmek (fiil)
transform (verb) : dönüştürmek (fiil)
transition : geçiş
translate (verb) : tercüme etmek (fiil)
translation (noun) : çeviri (isim)
translator : çevirmen
transparent (adjective) : şeffaf (sıfat)
transport (noun) : ulaşım (isim)
transport (verb) : nakliye (fiil)
transportation (noun) : ulaşım (isim)
trap (verb) : tuzak kurmak (fiil)
trap (noun) : tuzak (isim)
trash (noun) : çöp (isim)
travel (noun) : seyahat (isim)
travel (verb) : seyahat etmek (fiil)
treasure (noun) : hazine
treat (verb) : tedavi etmek (fiil)
treatment (noun) : tedavi (isim)
tree (noun) : ağaç
trend (noun) : akım (isim)
trial : Deneme
triangle (noun) : üçgen (isim)
tribe (noun) : kabile (isim)
trick (verb) : hile (fiil)
trick (noun) : hüner
trimester : üç aylık dönem
trip (verb) : gezmek (fiil)
trip (noun) : gezi (isim)
troop (noun) : asker (isim)
trophy : ganimet
tropical (adjective) : tropikal (sıfat)
trouble (noun) : sorun (isim)
tuition : öğretim
turbulence : türbülans

İNGİLİZCE SÖZLÜK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

T Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

T Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

T Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

T Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

T Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

T Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

T Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

T Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler


Leave A Reply