W Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

1
Advertisement

W harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? W harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

W Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

W Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Wa İle Başlayan İngilizce Kelimeler

wage (noun) : ücret (isim)
waist : bel
wait (verb) : beklemek (fiil)
waiter : Garson
waiting room : bekleme odası
waitress : Bayan garson
wake (verb) : kalkmak (fiil)
walk (noun) : yürüyüş (isim)
walk (verb) : yürümek (fiil)
wall (noun) : duvar (isim)

wallet (noun) : cüzdan (isim)
wander (verb) : dolaşmak (fiil)
want (verb) : istemek (fiil)
war (noun) : savaş
warm (verb) : ısıtmak (fiil)
warm (adjective) : sıcak (sıfat)
warmth (noun) : sıcaklık (isim)
warn (verb) : uyarmak (fiil)

warning (noun) : uyarı (isim)
wash (verb) : yıkamak (fiil)
waste (noun) : atık (isim)
waste (verb) : atık (fiil)
watch (verb) : izlemek (fiil)
watch (noun) : saat (isim)
water (noun) : su (isim)
wave (verb) : sallamak, el sallamak (fiil)
wave (noun) : dalga (isim)
wax (noun) : balmumu (isim)
way (noun) : yol (isim)

We İle Başlayan İngilizce Kelimeler

we (pronoun) : biz (zamir)
weak (adjective) : zayıf (sıfat)
weakness (noun) : zayıflık
wealth (noun) : zenginlik (isim)
weapon (noun) : silah (isim)
wear (verb) : giymek (fiil)
weather (noun) : hava durumu
weave (verb) : örgü (fiil)
web (noun) : ağ (isim)

Advertisement

Web+site (noun) : Web + site (isim)
wedding (noun) : düğün (isim)
weed (noun) : yabancı ot
week : hafta
weekend : hafta sonu
weekly : haftalık
weekly (adjective) : haftalık (sıfat)
weigh (verb) : tartmak (fiil)
weight (noun) : ağırlık (isim)
welcome (noun) : karşılama (isim)
welcome (interjection) : hoş geldin

welcome (adjective) : karşılama (sıfat)
welcome (verb) : Hoşgeldiniz (fiil)
welfare (noun) : refah (isim)
well (adjective) : iyi (sıfat)
well (adverb) : iyi (zarf)
west (noun) : batı (isim)
west (adverb) : batı (zarf)
west (adjective) : batı (sıfat)
western (adjective) : batı (sıfat)
wet (adjective) : ıslak (sıfat)
wetland : sulak

Wh İle Başlayan İngilizce Kelimeler

what (pronoun) : ne (zamir)
what (adverb) : ne (zarf)
what (adjective) : ne (sıfat)
whatever (pronoun) : her neyse (zamir)
whatever (adjective) : her neyse (sıfat)
wheat (noun) : buğday
wheel (noun) : tekerlek
when (adverb) : ne zaman (zarf)
when (conjunction) : ne zaman (bağlaç)

where (conjunction) : nerede (bağlaç)
where (adverb) : nerede (zarf)
whether (conjunction) : olsun ya da olmasın
which (pronoun) : hangi (edat)
which (adjective) : hangi (sıfat)
while (conjunction) : süre (bağlaç)
while (noun) : süre (isim)
whisper (verb) : fısıldamak (fiil)
whisper (noun) : fısıltı (isim)

whistle (verb) : düdük çalmak, ıslık çalmak (fiil)
whistle (noun) : ıslık
white (noun) : beyaz (isim)
white (adjective) : beyaz (sıfat)
who (pronoun) : kim
whole (adjective) : bütün (sıfat)
whole (noun) : bütün (isim)
whom (pronoun) : kime
whose (pronoun) : kimin (edat)
whose (adjective) : kimin (sıfat)
why (adverb) : neden (zarf)
why (conjunction) : neden (bağlaç)

Wi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

wide (adjective) : geniş (sıfat)
widely (adverb) : yaygın olarak (zarf)
widespread (adjective) : yaygın (sıfat)
width (noun) : genişlik (isim)
wife : kadın eş
wild (adjective) : vahşi (sıfat)
wildlife : yaban hayatı
will : irade
will (verb) : istemek (fiil)
willing (adjective) : istekli (sıfat)
win (verb) : kazanmak (fiil)
wind (noun) : rüzgar (noun)

Advertisement

wind (verb) : rüzgar esmesi(fiil)
windmill : fırıldak
window (noun) : pencere
window seat : cam kenarı
windy : rüzgarlı
wine (noun) : şarap
wing (noun) : kanat (isim)
winner (noun) : kazanan (isim)
winter : kış
wipe (verb) : silmek (fiil)
wire (noun) : tel (noun)

wisdom (noun) : bilgelik (isim)
wise (adjective) : akıllıca (sıfat)
wish (noun) : dilek
wish (verb) : dilemek (fiil)
with (preposition) : ile (edat)
withdraw (verb) : çekilmek (fiil)
within (preposition) : içinde (edat)
without (preposition) : olmadan (edat)
witness (verb) : tanık olmak(fiil)
witness (noun) : tanık (isim)
witty : esprili

Wo İle Başlayan İngilizce Kelimeler

wolf : kurt
woman (noun) : kadın (isim)
wonder (verb) : merak etmek (fiil)
wonder : merak
wonderful (adjective) : harika (sıfat)
wood (noun) : ağaç (isim)
wooden (adjective) : ahşap (sıfat)
wool (noun) : yün (isim)
word (noun) : kelime
work (verb) : iş yapmak(fiil)
work (noun) :
worker (noun) : işçi (isim)

world (noun) : dünya
worry (verb) : endişe etmek (fiil)
worry (noun) : endişe
worse (adjective) : daha kötü (sıfat)
worse (adverb) : daha kötü (zarf)
worship (verb) : ibadet etmek (fiil)
worship (noun) : ibadet (isim)
worst (adverb) : en kötü (zarf)
worst (adjective) : en kötü (sıfat)
worst (noun) : kötü (ismi)
worth (preposition) : değerli (sıfat)
worth (noun) : değer (isim)
would (verb) : olur (fiil)
wound (verb) : yaralı (fiil)
wound : yara

Wr İle Başlayan İngilizce Kelimeler

wrap (verb) : sarmak (fiil)
wrath : gazap
wreck (verb) : batık (fiil)
wreck (noun) : enkaz (isim)
wrinkle (noun) : buruşukluk
wrist : bilek
write (verb) : yazmak (fiil)
writer : yazar
writing (noun) : yazı (isim)
wrong (noun) : yanlış (isim)
wrong (adjective) : yanlış (sıfat)

İNGİLİZCE SÖZLÜK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

W Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

W Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

W Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

W Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

W Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

W Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

W Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

W Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler


1 Yorum

Leave A Reply