M Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

0
Advertisement

M harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? M harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

M Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

M Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Ma İle Başlayan İngilizce Kelimeler

machine (noun) : makine (isim)
mad (adjective) : deli (sıfat)
magazine (noun) : magazine (isim)
magic (adjective) : büyü (sıfat)
magic (noun) : büyü (isim)
mail : posta
mail (verb) : posta yollamak(fiil)
main (adjective) : ana (sıfat)
maintain (verb) : korumak (fiil)
major : majör
major (adjective) : büyük (sıfat)
majority (noun) : çoğunluk (isim)
make (verb) : yapmak (fiil)
male (noun) : erkek (isim)
male (adjective) : erkek (sıfat)
malice : kötülük
man (noun) : adam
manage (verb) : yönetmek (fiil)
management (noun) : yönetim (isim)
manager : müdür
manner (noun) : tarz (isim)
manufacture (verb) : imalat (fiil)
many (adjective) : birçok (sıfat)
many (pronoun) : birçok (zamir)
map (noun) : harita (isim)

march (verb) : yürüyüş yaptırmak (fiil)
march (noun) : mart (isim)
margin (noun) : marjin (isim)
mark (verb) : işaret etmek (fiil)
mark (noun) : işaret (isim)
market : Market
marriage (noun) : evlilik
marry (verb) : evlilik (fiil)
mass (noun) : kitle (isim)
master (noun) : master (isim)
master’s degree : Yüksek lisans
match (verb) : maç (fiil)
match (noun) : maç (isim)
mate (noun) : dost, arkadaş (isim)
material (noun) : malzeme (isim)
mathematics (noun) : matematik
matriculate : okula kaydetmek
matter (noun) : madde
matter (verb) : önemi olmak (fiil)
maximum (noun) : maksimum (isim)
maximum (adjective) : maksimum (sıfat)
may (verb) : mayıs fiil
maybe (adverb) : belki (zarf)
mayor (noun) : belediye başkanı (isim)

Me İle Başlayan İngilizce Kelimeler

me (pronoun) : ben
meal (noun) : yemek
mean (verb) : ortalama (fiil)
mean : anlamına gelmek
meaning (noun) : anlam (isim)
means (noun) : vasıta (isim)
meanwhile (adverb) : Bu arada (zarf)
measure (noun) : tedbir (isim)
measure (verb) : ölçmek (fiil)
measurement (noun) : ölçüm (isim)
meat (noun) : et (isim)
mechanic : mekanik
mechanical (adjective) : mekanik (sıfat)
mechanism (noun) : mekanizma (isim)
media (noun) : medya (isim)

mediation : arabuluculuk
medical (adjective) : tıp (sıfat)
medication : ilaç
medicine (noun) : tıp (isim)
medium (adjective) : orta (sıfat)
medium (noun) : orta (isim)
meet (verb) : buluşmak (fiil)
meeting (noun) : toplantı
melt (verb) : eritebilir (fiil)
member (noun) : üye (isim)
membership (noun) : üyelik (isim)
memory (noun) : bellek (isim)
mental (adjective) : zihinsel (sıfat)
mention (verb) : söz (fiil)
menu (noun) : menu (isim)
mercy (noun) : merhamet
mere (adjective) : sadece (sıfat)
merely (adverb) : sadece (zarf)
merry (adjective) : neşeli (sıfat)
mess (noun) : karışıklık
message (noun) : mesaj (isim)
metal (noun) : metal (isim)
metaphor : mecaz
meter (noun) : sayaç
methane : metan
method (noun) : yöntem (isim)

Advertisement

Mi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

middle (adjective) : orta (sıfat)
middle (noun) : orta (isim)
midnight : gece yarısı
might (verb) : hafif (sıfat)
mild (adjective) : belki, mümkün olmak
mile (noun) : mil (noun)
military (noun) : askeri (isim)
military (adjective) : askeri (sıfat)
milk (noun) : süt (isim)
mill (noun) : değirmen
mind (verb) : aldırmak (fiil)
mind (noun) : zihin (isim)
mine (pronoun) : maden (zamir)
mine (noun) : mayın
mineral (noun) : mineral (isim)
minimum (noun) : minimum (isim)
minimum (adjective) : asgari (sıfat)
minimum wage : asgari ücret
minister (noun) : bakan
minor (adjective) : minör (sıfat)
minority (noun) : azınlık (isim)
minute (noun) : dakika (isim)
minute (verb) : zabıt tutmak
miracle (noun) : mucize
mirror (noun) : ayna
misery : sefalet
miss (verb) : özlemek (fiil)
miss (noun) : özlem
mission (noun) : görev (isim)
mistake (noun) : hata
mistake (verb) : hata (fiil)
mix (noun) : karışım (isim)
mix (verb) : karıştırmak (fiil)
mixture (noun) : karışım (isim)

Mo İle Başlayan İngilizce Kelimeler

mobile (adjective) : mobil (sıfat)
mode (noun) : kip, moda (isim)
model (noun) : model (isim)
moderate (adjective) : ılımlı (sıfat)
modern (adjective) : modern (sıfat)
modest : mütevazi
mom : anne
moment : an
money (noun) : para (isim)
monitor (verb) : izlemek (fiil)
monitor (noun) : monitör (isim)
month : ay
monthly : aylık
mood (noun) : ruh hali (isim)
moody : huysuz
moon (noun) : ay (isim)
moral (adjective) : ahlaki (sıfat)
more (pronoun) : daha (zamir)
more (adverb) : daha fazlası (zarf)
more (adjective) : daha (sıfat)
morning : sabah

most (pronoun) : en (zamir)
most (adjective) : en (sıfat)
most (adverb) : en (zarf)
most (noun) : en (isim)
mostly (adverb) : çoğunlukla (zarf)
mother : anne
mother-in-law : Kayınvalide
motion (noun) : hareket
motor (noun) : motor (isim)
mount (verb) : çıkmak (fiil)
mountain (noun) : dağ (isim)
mouse (noun) : fare
mouth : ağız
move (verb) : hareket etmek(fiil)
move (noun) : hareket (isim)
movement (noun) : hareket (isim)
movie (noun) : film (isim)

Mu İle Başlayan İngilizce Kelimeler

much (adjective) : çok (sıfat)
much (pronoun) : çok (zamir)
much (adverb) : çok (zarf)
mud (noun) : çamur
muggy : bunaltıcı
multiply (verb) : çarpmak (fiil)
murder (verb) : cinayet işlemek (fiil)
murder (noun) : cinayet (isim)
muscle : kas
museum (noun) : müze (isim)
music (noun) : müzik (isim)
musical (adjective) : müzikal (sıfat)
musician : müzisyen
must (verb) : zorunlu olmak(fiil)
mustache : bıyık
mutual (adjective) : karşılıklı (sıfat)

My İle Başlayan İngilizce Kelimeler

my (adjective) : benim (sıfat)
myself (pronoun) : kendim
mysterious (adjective) : esrarengiz (sıfat)
mystery (noun) : gizem

İNGİLİZCE SÖZLÜK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

M Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

M Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

M Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

M Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

M Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

M Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

M Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

M Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler

Advertisement


Leave A Reply