O Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

0
Advertisement

O harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? O harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

O Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

O Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

o’clock (adverb) : saat (zarf)
oath : yemin
obey (verb) : itaat etmek
object (noun) : nesne
object (verb) : itiraz etmek (fiil)
objection (noun) : itiraz
objective (adjective) : nesnel (sıfat)
objective (noun) : nesnel
observation (noun) : gözlem
observe (verb) : gözlemlemek (fiil)
obsessive : obsesif
obtain (verb) : elde etmek(fiil)
obvious (adjective) : apaçık (sıfat)

Oc – Od İle Başlayan İngilizce Kelimeler

occasion (noun) : olay (isim)
occasionally : bazen
occupation (noun) : işgal
occupy (verb) : işgal etmek (fiil)
occur (verb) : meydana gelmek (fiil)
ocean (noun) : okyanus
October (noun) : Ekim (isim)
odd (adjective) : tek (sıfat)
odor (noun) : koku

Of İle Başlayan İngilizce Kelimeler

off (adverb) : kapalı (zarf)
off (preposition) : kapalı (edat)
offend (verb) : can sıkıcı
offense (noun) : suç (isim)
offensive (adjective) : saldırgan (sıfat)
offer (verb) : teklif etmek (fiil)
offer (noun) : teklif (isim)
office (noun) : ofis
officer (noun) : memur (isim)
official (adjective) : resmi (sıfat)
often : sık sık
oil (noun) : yağ (isim)
OK (adjective) : Tamam (sıfat)
OK (adverb) : Tamam (zarf)
old (adjective) : eski (sıfat)
old-fashioned (adjective) : eski moda (sıfat)

On İle Başlayan İngilizce Kelimeler

on (preposition) : üstünde (edat)
once (adverb) : bir kez (zarf)
once (noun) : bir kere (isim)
one (adjective) : bir (sıfat)
one (noun) : bir (isim)
one (pronoun) : bir (zamir)
one-way : tek yön
oneself (pronoun) : kendini (zamir)
only (adverb) : sadece (zarf)
only (adjective) : sadece (sıfat)
onto (preposition) : üzerine (edat)

Advertisement

Op İle Başlayan İngilizce Kelimeler

open (verb) : açmak (fiil)
open (adjective) : açık (sıfat)
open (noun) : açık (isim)
operate (verb) : işletmek (fiil)
operation (noun) : operasyon (isim)
opinion (noun) : görüş (isim)
opponent : karşı taraf
opponent (noun) : rakip
opportunity (noun) : fırsat (isim)
oppose (verb) : karşı koymak (fiil)
opposite (noun) : karşıtlık
opposite (adverb) : karşıt (zarf)
opposite (preposition) : karşıt (edat)
opposite (adjective) : karşıt (sıfat)
opposition (noun) : muhalefet
optician : gözlükçü
optimism : iyimserlik
optimistic : iyimser
option (noun) : seçenek (isim)

Or İle Başlayan İngilizce Kelimeler

or (conjunction) : veya (bağlaç)
orange (noun) : turuncu (isim)
order (verb) : emir vermek(fiil)
order (noun) : sipariş (isim)
ordinary (adjective) : sıradan (sıfat)
organ (noun) : organ (isim)
organic : organik
organization (noun) : organizasyon (isim)
organize (verb) : düzenlemek (fiil)
origin (noun) : köken
original (adjective) : orijinal (sıfat)
originally (adverb) : aslı olarak (zarf)
other (pronoun) : diğer (zamir)

Ot – Ou İle Başlayan İngilizce Kelimeler

other (adjective) : diğer (sıfat)
otherwise (adverb) : aksi takdirde (zarf)
ought (verb) : -meli, -malı (fiil)
ounce (noun) : ons (noun)
our (adjective) : bizim (sıfat)
ours (pronoun) : bizimki
ourselves (pronoun) : kendimiz (zamir)
out (adverb) : dışarı (zarf)
outcome (noun) : sonuç (isim)
outdoors (adverb) : açık havada (zarf)
outdoors (noun) : açık havada (isim)
outfield : düşünce alanının dışı
outgoing : dışına dönük
overbook : fazladan rezervasyon almak
overcast : bulutlu
oxygen mask : oksijen maskesi
ozone layer : ozon tabakası

İNGİLİZCE SÖZLÜK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

O Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

O Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

O Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

O Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

O Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

O Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

O Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

O Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler


Leave A Reply