F Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

0
Advertisement

F harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? F harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

F Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

F Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Fa İle Başlayan İngilizce Kelimeler

fabric (noun) : kumaş (isim)
face (verb) : yüzleşmek (fiil)
face : yüz
fact (noun) : gerçek (isim)
factor (noun) : faktör (isim)
factory (noun) : fabrika (isim)
faculty : Fakülte
fail : başarısız
failure (noun) : başarısızlık
faint (adjective) : baygın (sıfat)
faint (verb) : baygın (fiil)
fair (adjective) : adil (sıfat)
fair (noun) : adil (isim)
faith (noun) : inanç

fake (adjective) : sahte (sıfat)
fake (verb) : sahte (fiil)
fake (noun) : sahte (isim)
fall (verb) : düşmek (fiil)
false (adjective) : yanlış (sıfat)
fame (noun) : şöhret
familiar (adjective) : tanıdık (sıfat)
family (adjective) : aile (sıfat)
family (noun) : aile (isim)
famous (adjective) : ünlü (sıfat)
fan : yelpaze
fan (noun) : fan (isim)
fancy (adjective) : fantezi (sıfat)
far (adjective) : uzak (sıfat)
far (adverb) : uzak (zarf)
farm (noun) : çiftlik
farmer : çiftçi
fashion (noun) : moda (isim)
fast (adjective) : hızlı (sıfat)
fast (adverb) : hızlı (zarf)

fasten (verb) : sıkıştırmak (fiil)
fat (noun) : yağ
fat (adjective) : şişman (sıfat)
fate (noun) : kader
father : baba
father-in-law : kayınpeder
fault (noun) : hata
favor (verb) : lehte (fiil)
favor (noun) : lehine (isim)
favorite (adjective) : favori (sıfat)
favorite (noun) : en sevilen, favori (isim)

Fe İle Başlayan İngilizce Kelimeler

fear : korku
fear (verb) : korku (fiil)
fearful : korkunç
feather (noun) : tüy
feature (verb) : özellik (fiil)
feature (noun) : özellik

Advertisement

federal (adjective) : federal (sıfat)
fee (noun) : ücret (isim)
feed (verb) : besleme (fiil)
feel (verb) : hissetmek (fiil)
feel (noun) : hissetmek
feeling (noun) : duygu (isim)
fellow (noun) : adam (isim)
felon : suçlu
felony : suç
female (adjective) : kadın (sıfat)
female (noun) : bayan
fence (noun) : çit (isim)
festival (noun) : festival
fever : ateş
few (adjective) : az (sıfat)
few (pronoun) : birkaç (zamir)

Fi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

fiancé : nişanlı
fiancée : nişanlı
fiber (noun) : fiber (isim)
field (noun) : alan (isim)
field goal : saha hedefi
fierce (adjective) : şiddetli (sıfat)
fight (noun) : kavga
fight (verb) : savaşmak (fiil)
figure (noun) : şekil
figure (verb) : ifade etmek (fiil)

fill (verb) : doldurmak (fiil)
film (noun) : film (noun)
filmmaker : film yapımcısı
final (adjective) : son (sıfat)
finally : en sonunda
finance : maliye
finance (verb) : finans (fiil)
financial (adjective) : mali (sıfat)
financial aid : finansal yardım
find (verb) : bulmak (fiil)
fine (verb) : berraklaştırmak (fiil)
fine (adjective) : ince, hoş, iyi (sıfat)
finger : parmak
finish (verb) : bitirmek (fiil)
finish line : bitiş çizgisi
fire : ateş etmek
fire (noun) : ateş (isim)

firm (adjective) : firma (sıfat)
firm (noun) : firma (isim)
first (adjective) : ilk (sıfat)
first (pronoun) : birinci (zamir)
first (noun) : first (isim)
first : ilk
first aid : ilk yardım
first class (noun) : birinci sınıf (isim)
fiscal : mali
fish (noun) : balık (isim)
fisherman : balıkçı
fit (adjective) : sığdırmak (sıfat)
fit (verb) : uymak (fiil)
fix (verb) : düzeltmek (fiil)

Fl İle Başlayan İngilizce Kelimeler

flag (noun) : bayrak
flame (noun) : alev
flash (verb) : parlamak (fiil)
flash (noun) : parlama (isim)
flat (adjective) : düz (sıfat)
flavor (noun) : lezzet
flavor (verb) : lezzet katmak(fiil)
flesh (noun) : et (isim)
flexible (adjective) : esnek (sıfat)
flextime : esnek çalışma saatleri
flight (noun) : uçuş (isim)
flight attendant : uçuş görevlisi
flight attendant : uçuş görevlisi

flight deck : uçuş güvertesi
float (verb) : yüzen (fiil)
flood (verb) : taşkın (fiil)
flood (noun) : sel (isim)
floor (noun) : kat
flour (noun) : un (isim)
flow (noun) : akış (isim)
flow (verb) : akmak (fiil)
flower (noun) : çiçek
flower (verb) : çiçek açmak(fiil)
flu : grip
fluid (noun) : sıvı (isim)
fluid (adjective) : sıvı (sıfat)
flurries : Sağanak yağış
fly (verb) : uçmak (fiil)
fly (noun) : sinek (isim)

Advertisement

Fo İle Başlayan İngilizce Kelimeler

focus (verb) : odak (fiil)
focus (noun) : odaklanmak
fog : sis
fold (noun) : kat
fold (verb) : katlamak (fiil)
football : Futbol
footnote : dipnot
forearm : kolun ön kısmı
forecast : tahmin
forehand : sağ vuruş
forehead : alın
forever : sonsuza dek
formerly : eskiden
fossil fuel : fosil yakıt

Fr – Fu İle Başlayan İngilizce Kelimeler

frank : dürüst
fraternity : kardeşlik
fraud : dolandırıcılık
free throw : serbest atış
frequently : sık sık
friendly : arkadaş canlısı
frustration : hüsran
full-time : tam zamanlı
fun : eğlence
funny : komik
furniture : mobilya
fury : öfke

İNGİLİZCE SÖZLÜKLER

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

F Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

F Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

F Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

F Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

F Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

F Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

F Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

F Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler


Leave A Reply