V Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

0
Advertisement

V harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? V harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

V Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

V Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

vacation : tatil
valley (noun) : vadi (isim)
valuable (adjective) : değerli (sıfat)
value (verb) : değer vermek (fiil)
value (noun) : değer (isim)
variation (noun) : varyasyon (isim)
variety (noun) : çeşitlilik
various (adjective) : çeşitli (sıfat)
vary (verb) : değişir (fiil)
vast (adjective) : muazzam (sıfat)
vegetable (noun) : sebze
vehicle (noun) : araç (isim)
verb (noun) : fiil (isim)
verdict : karar
version (noun) : sürümü (isim)
very (adverb) : çok (zarf)
vessel (noun) : gemi
veterinarian : Veteriner hekim

Vi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

victim (noun) : kurban
victory (noun) : zafer
video : video
videographer : kameraman
view (verb) : görmek (fiil)
view (noun) : görünüm (isim)
village (noun) : köy (isim)
violence (noun) : şiddet
violent (adjective) : şiddetli (sıfat)
virtually (adverb) : neredeyse (zarf)
virtue (noun) : erdem
virus : virüs
visa : Visa
visible (adjective) : görünür (sıfat)
vision (noun) : görme (isim)
visit (verb) : ziyaret etmek(fiil)
visit (noun) : ziyaret (isim)
visitor (noun) : ziyaretçi (isim)
voice (noun) : ses (isim)
volume (noun) : ses (isim)
vomit : kusmak
vote (verb) : oy vermek(fiil)
vote (noun) : oy (isim)

İNGİLİZCE SÖZLÜK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

V Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

V Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

V Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

V Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

V Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

V Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

V Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

V Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler

Advertisement

Leave A Reply