L Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

0
Advertisement

L harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? L harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

L Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

L Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

La İle Başlayan İngilizce Kelimeler

label (verb) : etiketlemek (fiil)
label (noun) : etiket (isim)
labor (noun) : emek (isim)
labor (verb) : emek vermek (fiil)
laboratory (noun) : laboratuvar (isim)
lack (noun) : eksiklik
lack (verb) : eksiklik (fiil)
ladder (noun) : merdiven
lady (noun) : bayan
lake (noun) : göl (isim)
lamp (noun) : lamba
land (noun) : arazi (isim)
land (verb) : arazi (fiil)
landfill : depolama
landing : iniş
landlord : kiraya veren
lane (noun) : şerit
language (noun) : dil (isim)
large (adjective) : büyük (sıfat)
last (adjective) : son (sıfat)
last (verb) : son (fiil)
last (pronoun) : son (zamir)
late (adjective) : geç (sıfat)
lately : son zamanlarda
later : sonra
latter (adjective) : son (sıfat)
laugh (noun) : kahkaha
laugh (verb) : gülmek (fiil)
launch (verb) : başlatmak, fırlatmak (fiil)
launch (noun) : savaş gemisi (isim)
lavatory : tuvalet
law (noun) : kanun
lawyer : avukat
lay (verb) : yatıştırmak
lay up (basketball) : uzatmak (basketbol)
layer (noun) : katman
layoff : işten çıkarmak
lazy : tembel

Le İle Başlayan İngilizce Kelimeler

lead (verb) : öncülük etmek (fiil)
lead (noun) : kurşun (isim)
leader (noun) : lider
leaf (noun) : yaprak
league (noun) : lig
leak (noun) : sızıntı (isim)
leak (verb) : sızdırmak (fiil)
lean (verb) : zayıf (fiil)
learn (verb) : öğrenmek (fiil)
least (adjective) : en az (sıfat)
least (adverb) : en az (zarf)
leather (noun) : deri
leave (verb) : ayrılmak (fiil)
lecture : ders
left (adjective) : sol (sıfat)
left (adverb) : sol (zarf)
left (noun) : sol (isim)
leg (verb) : koşmak
leg (noun) : bacak
legal : yasal
lemon (noun) : limon (isim)
lend (verb) : ödünç vermek
length (noun) : boy (isim)
less (adverb) : daha az (zarf)
less (adjective) : az (sıfat)
less (pronoun) : daha az (zamir)
lesson (noun) : ders (isim)
let (verb) : izin vermek (fiil)
letter (noun) : mektup
level (verb) : düzey (fiil)
level (noun) : seviye
level (adjective) : seviye (sıfat)

Li İle Başlayan İngilizce Kelimeler

liberal (adjective) : liberal (sıfat)
liberty (noun) : özgürlük
library (noun) : kütüphane
license (noun) : lisans (isim)
lid (noun) : kapak (isim)
lie (verb) : yalan söylemek, yatmak (fiil)
lie (noun) : yalan (isim)
life (noun) : hayat
life sentence : ömür boyu hapis
lift (verb) : kaldırmak (fiil)
lift (noun) : asansör
light (adjective) : ışık (sıfat)
light (verb) : aydınlatmak, yakmak (fiil)
light (adjective) : hafif (sıfat)
light (noun) : ışık (isim)
lightning : Şimşek
like (preposition) : gibi (edat)
like (verb) : beğenmek (fiil)
like (conjunction) : gibi (bağlaç)
likely (adjective) : muhtemel (sıfat)
limit (noun) : limit (isim)
limit (verb) : sınır (fiil)
line (verb) : satır (fiil)
line (noun) : çizgi (isim)
link (verb) : bağlantı kurmak(fiil)
link (noun) : bağlantı (isim)
lip : dudak
liquid (noun) : sıvı (isim)
liquid (adjective) : sıvı (sıfat)
list (verb) : list (fiil)
list (noun) : liste (isim)
listen (verb) : dinlemek
literary (adjective) : edebi (sıfat)
literature (noun) : edebiyat
litigate : dava
little (pronoun) : küçük (zamir)
little (adjective) : küçük (sıfat)
little (adverb) : küçük (zarf)
live (adjective) : canlı (sıfat)
live (verb) : canlı (fiil)
live (adverb) : canlı (zarf)

Lo İle Başlayan İngilizce Kelimeler

load (verb) : yük (fiil)
load (noun) : yük (isim)
loaf (noun) : somun (isim)
loan : borç, kredi
local (adjective) : yerel (sıfat)
locate (verb) : bulmak (fiil)
location (noun) : yer (isim)
lock (verb) : kilitlemek (fiil)
lock (noun) : kilit (isim)
locker room : soyunma odası
logic (noun) : mantık
logical (adjective) : mantıksal (sıfat)
loneliness : yalnızlık
lonely (adjective) : yalnız (sıfat)
long (adverb) : uzun (zarf)
long (adjective) : uzun (sıfat)
longing : özlem
look (verb) : bakmak (fiil)
loose (adjective) : gevşek (sıfat)
lord (noun) : Kral (isim)
lose (verb) : kaybetmek (fiil)
loss : kayıp, zarar
lost (adjective) : kayıp (sıfat)
lot (noun) : çok
loud (adjective) : yüksek sesle (sıfat)
love (verb) : aşık olmak(fiil)
love : Aşk
lovely (adjective) : güzel (sıfat)
low (adjective) : düşük (sıfat)
low (adverb) : alçak (zarf)
lower (adjective) : alçak (sıfat)
lower (verb) : düşürmek (fiil)
loyal : sadık

Advertisement

Lu İle Başlayan İngilizce Kelimeler

luck : şans
lucky (adjective) : şanslı (sıfat)
luggage : bagaj
lump (noun) : yumru (isim)
lunch (noun) : öğle yemeği
lung (noun) : akciğer (isim)
lust : şehvet

İNGİLİZCE SÖZLÜK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

L Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

L Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

L Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

L Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

L Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

L Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

L Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

L Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler


Leave A Reply