D Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

0
Advertisement

D harfi ile başlayan ingilizce kelimeler ve anlamları nelerdir? D harfiyle ingilizce kelimeler ve Türkçe anlamları listesi.

D Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

D Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

Da İle Başlayan İngilizce Kelimeler

dad : baba
daily (adjective) : günlük (sıfat)
dam (noun) : baraj
damage (noun) : hasar
damage (verb) : hasar vermek (fiil)
damages (plural) : zararlar (çoğul)
damp (adjective) : nemli (sıfat)
dance (noun) : dans
dance (verb) : dans etmek (fiil)

danger (noun) : tehlike
dangerous (adjective) : tehlikeli (sıfat)
dare (noun) : cüret etmek
dare (verb) : cesaret
dark (noun) : karanlık (isim)
dark (adjective) : karanlık (sıfat)
data (noun) : veri (isim)
date (noun) : tarih (isim)
date (verb) : çıkmak, buluşmak (fiil)
daughter : kız evlat
dawn : şafak
day : gün

De İle Başlayan İngilizce Kelimeler

dead (adjective) : ölü (sıfat)
deaf (adjective) : sağır (sıfat)
deal (verb) : anlaşma yapmak
deal (noun) : anlaşma
dear (adjective) : sevgili (sıfat)
death (noun) : ölüm
debate (noun) : tartışma (isim)
debate (verb) : tartışmak (fiil)
debt : borç
decade : onyıl
decay (verb) : çürümek (fiil)
decay (noun) : çürüme

decide (verb) : karar vermek (fiil)
decision (noun) : karar
decisive : belirleyici
declare : bildiri
declare (verb) : bildirmek (fiil)
decline (verb) : reddetmek (fiil)
decline (noun) : düşüş (isim)
decongestant : dekonjestan
decorate (verb) : süslemek, dekore etmek (fiil)
decoration (noun) : dekorasyon (isim)
decorative (adjective) : dekoratif (sıfat)
decrease (verb) : azaltmak (fiil)
decrease (noun) : azalma (isim)
deep (adjective) : derin (sıfat)
deep (adverb) : derin (zarf)
defeat (noun) : yenilgi
defeat (verb) : yenmek (fiil)
defend : savunmak

Advertisement

defendant : sanık
defense : savunma
defiance : nispet
define (verb) : tanımlamak (fiil)
definite (adjective) : kesin (sıfat)
definition (noun) : tanım (isim)
deforestation : ağaçları yok etme
degree : derece
delay (noun) : gecikme (isim)
delay (verb) : gecikmek (fiil)
deliberate (adjective) : kasıtlı (sıfat)
delicate (adjective) : narin (sıfat)
delicious (adjective) : lezzetli (sıfat)
delight : zevk
delight (verb) : zevk almak (fiil)
deliver (verb) : teslim etmek (fiil)
demand (noun) : talep (isim)
demand (verb) : talep etmek (fiil)
democracy (noun) : demokrasi
demonstrate (verb) : göstermek (fiil)
dental hygienist : diş Sağlığı

dentist : diş doktoru
deny (verb) : inkar etmek (fiil)
department (noun) : bölüm (isim)
departure : kalkış
depend (verb) : bağlı olmak (fiil)
dependence : bağımlılık
deposit : Depozito
depress (verb) : bastırmak (fiil)
depression : depresyon
depth (noun) : derinlik
derive (verb) : türetmek (fiil)
describe (verb) : tarif etmek (fiil)
description (noun) : tanımlama (isim)
desert (noun) : çöl (isim)
desert (verb) : kaçmak, ayrılmak (fiil)
deserve (verb) : hak etmek (fiil)
design (verb) : tasarım yapmak (fiil)

design (noun) : tasarım (isim)
designer : tasarımcı
desire : arzu etmek (fiil)
desire (verb) : arzu (isim)
desk (noun) : masa (isim)
desperate (adjective) : umutsuz (sıfat)
despite (preposition) : rağmen (edat)
destroy (verb) : yok etmek (fiil)
destruction (noun) : tahribat
detail (noun) : detay (isim)
determine (verb) : belirlemek (fiil)
determined : belirlenen
develop (verb) : geliştirmek (fiil)
developer : geliştirici
development (noun) : geliştirme (isim)
device (noun) : aygıt (isim)
devote (verb) : adamak

Di İle Başlayan İngilizce Kelimeler

diamond (noun) : elmas
diarrhea : ishal
diary (noun) : günlük (isim)
dictionary (noun) : sözlük (isim)
die (verb) : ölmek (fiil)
diet (noun) : diyet
dietician : diyetisyen
difference (noun) : fark (isim)
different (adjective) : farklı (sıfat)
difficult (adjective) : zor (sıfat)
difficulty (noun) : zorluk

dig (verb) : kazmak (fiil)
dimension (noun) : boyut (isim)
dinner (noun) : akşam yemeği
dip (noun) : daldırma (isim)
dip (verb) : dalmak (fiil)
direct (verb) : doğrudan (fiil)
direct : direkt
direction (noun) : yön (isim)
director (noun) : yönetmen (isim)
dirt : kir
dirty (adjective) : kirli (sıfat)
disagree (verb) : katılmamak (fiil)
disagreement (noun) : anlaşmazlık
disappear (verb) : ortadan kaybolmak (fiil)

disappoint (verb) : hayal kırıklığına uğratmak (fiil)
disappointment : hayal kırıklığı
disapproval (noun) : onaylamama (isim)
disapprove (verb) : onaylamamak (fiil)
disaster (noun) : felâket
disc (noun) : disk (isim)
discipline (noun) : disiplin
discover (verb) : keşfetmek (fiil)
discovery (noun) : keşif (isim)
discuss (verb) : tartışmak (fiil)
discussion (noun) : tartışma
disease (noun) : hastalık (isim)
disgust (verb) : iğrenme (fiil)
disgust (noun) : iğrençlik
dish (noun) : tabak
dishonest (adjective) : sahtekâr (sıfat)
dislike : Beğenmeme (isim)
dislike (verb) : Beğenmemek (fiil)
dismay : dehşet
dismiss (verb) : işten çıkarmak
display (verb) : görüntü (fiil)
display (noun) : ekran (isim)
disposable : tek kullanımlık
dispute (verb) : itiraz etmek (fiil)
dispute (noun) : itiraz

Advertisement

disrespect (noun) : saygısızlık
dissolve (verb) : çözmek (fiil)
distance (noun) : mesafe (isim)
distant (adjective) : uzak (sıfat)
distinct (adjective) : farklı (sıfat)
distinguish (verb) : ayırmak (fiil)
distress : sıkıntı
distribute (verb) : dağıtmak (fiil)
distribution (noun) : dağıtım (isim)
district (noun) : bölge (isim)
distrust (verb) : güvensizlik (fiil)
disturb (verb) : rahatsız etmek (fiil)
dive (verb) : dalmak (fiil)
dive (noun) : dalış (isim)
diversity : çeşitlilik
divide (noun) : bölme (isim)
divide (verb) : bölmek (fiil)
division (noun) : bölüm (isim)
divorce (noun) : boşanma
divorce (verb) : boşanmak (fiil)
dizzy : sersemlemiş

Do İle Başlayan İngilizce Kelimeler

do (verb) : yapmak (fiil)
doctor : doktor
document : belge
dog (noun) : köpek
doll (noun) : oyuncak bebek
dollar (noun) : dolar
domestic (adjective) : evcil (sıfat)
dominant (adjective) : baskın (sıfat)
dominate (verb) : hakim olmak (fiil)
domineering : otoriter
door (noun) : kapı
dorm : yurt
dot (noun) : nokta (isim)
double (noun) : çift (isim)

double (adjective) : çift (sıfat)
double (verb) : çift (fiil)
double (adverb) : çift (zarf)
doubles (tennis) : çiftler (tenis)
doubt (noun) : şüphe (isim)
doubt (verb) : şüphe etmek (fiil)
down (adverb) : aşağı (zarf)
down (adjective) : aşağı (sıfat)
down (preposition) : aşağı (edat)

Dr – Du İle Başlayan İngilizce Kelimeler

draft : taslak
dribble (verb, basketball) : dalma (fiil, basketbol)
dugout : yeraltı sığınağı
dusk : akşam karanlığı
duty-free : gümrüksüz satış

İNGİLİZCE SÖZLÜK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWY – Z

D Harfi İle Başlayan İngilizce Fiiller

D Harfi İle Başlayan İngilizce Sıfatlar

D Harfi İle Başlayan İngilizce Eşyalar

D Harfi İle Başlayan İngilizce Hayvanlar

D Harfi İle Başlayan İngilizce Sebze Meyveler

D Harfi İle Başlayan İngilizce Renkler

D Harfi İle Başlayan İngilizce Zıt Anlamlı Kelimeler

D Harfi İle Başlayan İngilizce Ülkeler


Leave A Reply