İ Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

İ harfi, Türkçede bulunan İ harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

ibra: suçlama.

ibraz: gizleme.

icap: gereksizlik, lüzumsuzluk.

icazet: yasak.

iç: dış.

iç açıcı: iç sıkıcı,

içeri: dışarı,

içerik: şekil, biçim,

içli: duygusuz.

içten: dıştan, sahte, yapmacık olarak,

içtima: dağılma,

içtimai: kişisel,

idareli: müsrif,

idaresiz: tutumlu,

iffet: ahlâksızlık, iffetsizlik, namussuzluk,

ifşa: saklama, gizleme,

iftihar: utanç.

iftihar etmek: utanç duymak,

ihanet: sadakat, bağlılık,

ihmal: özen.

ihracat: dış alım, ithalat,

ihtilaf: uzlaşma,

ihtimam: savsaklama, özensizlik.

ihtiram: saygısızlık,

ihtişam: gösterişsizlik, sadelik, tevazu,

ihtiyar: genç.

ihtiyarî: zorla, zorunlu,

ikircim: kararlılık,

ikrah: beğenme, hazzetmek,

iktidar: güçsüzlük,

iktisat: tutumsuzluk, savurganlık, israf,

ilenme: dua, hayırdua,

ileri: geri.

iletken: yalıtkan,

ilgili: alâkasız,

ilgisiz: alâkalı,

ilintili: bağlantısız, ayrı.

ilk: son.

ilkbahar: sonbahar,

ilkel: çağdaş, gelişmiş, modern, uygar,

ilkin: sonra,

illet: sağlık.

imansız: inançlı, dindar,

imge: gerçek, hakikat,

imkân: olamazlık.

imtiyaz: eşitlik, denklik,

inatçı: uysal,

inayet: kötülük,

ince: 1. kalın. 2. kaba.

incelmek: 1. kalınlaşmak. 2.şişmanlamak,

indirim: zam, artırım,

indirimli: pahalı, zamlı,

indirmek: 1. çıkarmak. 2.bindirmek,

inkisar: hayırdua,

iniş: çıkış, yokuş,

inkişaf: 1. gerileme. 2. çökme.

inmek: binmek, çıkmak,

insancıl: yabani, vahşi,

intizamlı: düzensiz,

iptida: sonra.

iptidaî: çağdaş, modern, yeni.

irat: gider,

iri: küçük, ufak.

irtica: ilericilik,

irtifa: alçaklık,

isabetli: yersiz,

ishal: kabız,

iskonto: zam.

israf: tutumluluk, hesaplılık.

istekli: gönülsüz.

istifham: cevap,

istihsal: tüketim,

istikbal: geçmiş, mazi.

istiklâl: bağımlılık, esaret, tutsaklık,

istikrar: dengesizlik,

istirahat: yorulma,

işgal: bırakma, terketme.

işgüzar: beceriksiz,

iştahlı: isteksiz,

iştirak: ayrılma, çıkma,

itaat: isyan, ayaklanma, direnme,

ithalat: ihracat, dış satım,

itham: aklama,

itibar: değersizleşme, küçülme,

itilaf: anlaşma, birlik,

itimat: güvensizlik,

itiraz: kabullenme, onama, tasvip.

ittifak: uyuşmazlık, bağdaşmazlık,

ittihat: ayrılma,

ivedi: yavaş,

iyi: kötü.

iyimser: kötümser,

izan: anlayışsızlık,

izdivaç: boşanma, ayrılma,

izin: yasak.


Leave A Reply