H Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

H harfi, Türkçede bulunan H harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

haberleşmek: ilgiyi kesmek,

haberdar: habersiz,

habis: iyi.

hadsiz: sınırlı,

Advertisement

hafi: açık, belli,

hafif: 1. ağır. 2. zor.

hafifsemek: önemsemek, umursamak.

hakikat: 1. yalan. 2. hayal. 3.uydurma,

hakikatli: vefasız,

hakikatsiz: vefalı,

Advertisement

hakikî: yalan.

hakkaniyet: adaletsizlik, haksızlık,

hakkıyla: gelişigüzel,

hakir: değerli, üstün,

halef: selef.

halis: katışık, kirli, katıklı,

hâlsiz: canlı, güçlü, dinç, zinde.

ham: 1. olgun, yetişmiş. 2.idmanlı,

hamarat: tembel,

hamle: çekilme.

hanım: bey, erkek,

Advertisement

harabe: bayındır, mamur,

hararet: soğukluk,

haram: helâl.

harcamak: biriktirmek, tasarruf etmek,

hareketsiz: durgun, durağan,

harici: dahili,

hariciye: dahiliye, iç işleri,

hariç: dahil, iç, içeri,

has: katışık,

hasım: dost.

hasis: eli açık, cömert,

Advertisement

hassas: vurdumduymaz, duygusuz,

hasta: sağlıklı,

hastalık: sağlık,

haşarı: uslu.

haşin: yumuşak, uysal,

haşlamak: okşamak, sevmek,

hatırlamak: unutmak,

hatırlatmak: unutturmak,

hayâ: utanmazlık,

hayal: gerçek,

hayâsız: terbiyeli.

Advertisement

hayat: ölüm.

hayati: önemsiz,

hayatta: ölü.

hayır: 1. evet. 2. iyilik,

hayırlı: yararsız, uğursuz,

hayırsız: yararlı, uğurlu, vefalı.

haylaz: 1. uslu. 2. çalışkan,

hayli: az.

haysiyetli: onursuz,

haysiyetsiz: onurlu,

hazır: ısmarlama,

Advertisement

hazzetmek: tiksinmek, iğrenmek,

helâl: haram,

hesaplı: tutumsuz,

hezimet: zafer, galibiyet,

hırçın: uysal,

hırgür: geçim,

hırpalamak: okşamak, sevmek,

hıyanet: iyilik.

hızlı: yavaş, ağır.

hiciv: övgü.

hicvetmek: methetmek, övmek,

Advertisement

hicviye: methiye,

hisli: duygusuz,

hissiz: duygulu, içli.

hitam: ilk, başlangıç,

hor bakmak: değer vermek,

hoş: nahoş, sevimsiz,

hoşlanmak: tiksinmek, içi almamak,

hoşnutluk: memnuniyetsizlik,

hudutsuz: sınırlı,

hususi: genel, umumi,

huysuz: uysal, geçimli.

Advertisement

hücum: gerileme, çekilme,

hükümsüz: geçerli,

hür: tutsak, esir, köle.

hürriyet: tutsaklık, esaret,

hüzün: sevinç, neşe.

hüzünlü: şen.


Leave A Reply