S Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

S harfi, Türkçede bulunan S harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

saadet: mutsuzluk, bedbahtlık.

sabah: akşam,

sabahleyin: akşamleyin,

sabıkalı: suçsuz, masum,

sabırlı: 1. aceleci. 2. tahammülsüz,

sabit: hareketli,

saçma: mantıklı, yerinde, değerli,

saçmak: toplamak,

sadakat: ayrılık,

sadakatsiz: sadık, bağlı,

sade: süslü, gösterişli, ağdalı,

sadık: sadakatsiz, vefasız,

saf: 1. katışık. 2. kurnaz,

sâfi: 1. karışık. 2. kirli, pis.

sağ: 1. sol. 2. ölü.

sağlam: 1. çürük. 2. bozuk. 3. hasta,

sağlık: hastalık,

sahici: yapma, uydurma,

sahte: gerçek.

sakar: dikkatli,

sakat: sağlam.

sakin: hareketli, öfkeli, hırçın.

sakinleşmek: 1. öfkelenmek. 2. sıkılmak. 3. heyecanlanmak,

sâkit: gürültülü,

saklı: açık, ortada,

salahiyetli: yetkisiz,

salak: akıllı,

saldırgan: savunmak,

salim: hasta,

sallapati: düşünceli,

salmak: tutmak,

saloz: zeki.

salpa: sıkı.

salt: katışık.

samimi: yapmacık, gayrisamimi.

sapık: normal,

saplamak: çıkarmak,

sarf etmek: tasarruf etmek.

sarhoş: ayık.

sarp: düzlük.

sataşkan: uslu, kendi hâlinde,

satıcı: alıcı,

satıh: dip, taban,

satmak: almak,

savaş: barış, sulh, antlaşma, pakt.

savruk: tertipli, dikkatli,

savsak: dakik.

savunma: saldırma, taarruz,hücum,

savurgan: tutumlu,

sayfiye: kışlık,

saygılı: terbiyesiz,

sebat: kararsızlık,

sebatsız: kararlı, sebatkâr,

seciyeli: karaktersiz,

seçik: bulanık,

seçkin: sıradan,

sedalı: sessiz,

sefa: cefa.

sefil: 1. zengin. 2. değerli,

selef: halef.

semirmek: zayıflamak,

semiz: cılız, zayıf.

sempatik: antipatik, sevimsiz, soğuk,

senlibenli: resmi,

serinkanlı: telâşlı, ivecen,

sermek: toplamak,

sersem: akıllı,

serseri: efendi,

sert: yumuşak,

servet: yoksulluk, fakirlik,

sesli: ünsüz.

sessiz: 1. konuşkan. 2. atik. 3. ünlü.

sessizlik: gürültü,

sevap: günah.

sevecen: gaddar, merhametsiz.

sevgi: nefret, iğrenme, tiksinme.

sevimli: sıkıcı,

sevinç: üzüntü, tasa, kaygı,

sevinçli: üzgün, kaygılı, tasalı.

sevinme: üzülme,

seviyeli: alçak, değersiz,

seyrek: sık.

seyrelmek: sıklaşmak, çoğalmak.

seyyar: sabit, durağan,

sıcak: soğuk,

sıcakkanlı: sevimsiz,

sığ: derin,

sıhhat: hastalık,

sık: seyrek.

sıkı: 1. gevşek. 2. bol, geniş. 3. cömert,

sıkılgan: atak, girgin,

sıkılık: cömertlik,

sıkılmak: rahatlamak,

sıkılmaz: utangaç,

sıkıntı: rahatlık,

sıkışık: gevşek, rahat, ferah,

sıla: ayrılık, gurbet,

sımsıkı: bol.

sırılsıklam: kupkuru,

sırıtmak: somurtmak,

sırnaşık: şahsiyetli, onurlu,

sıska: gürbüz,

sıvı: katı.

silik: canlı, gösterişli,

sinirli: sakin,

sisli: açık.

sistemli: düzensiz,

sitayiş: yergi.

sivri: küt.

siyah: beyaz.

soğuk: 1. sıcak. 2. sevimli,

soğukkanlı: telâşlı,

soğumak: ısınmak,

sokmak: çıkarmak,

sokulgan: çekingen, soğuk,

sokulmak: uzaklaşmak,

sol: sağ.

solgun: renkli, canlı,

solmak: canlanmak, dirilmek,

somurtkan: güleç, sevimli, güler yüzlü,

somurtmak: gülmek, sırıtmak.

somut: soyut, abstre, mücerret.

son: ilk, önce, bağlangıç.

sonra: önce, ilkin,

sonuçlandırmak: başlamak,

sormak: cevaplamak, yanıtlamak,

soru: cevap, yanıt,

sorumlu: mesuliyetsiz.

sorumsuz: mesul, soylu:

soysuz, cibiliyetsiz.

soymak: giydirmek,

soysuz: asil.

soytarı: ciddi, doğru,

soyunmak: giyinmek,

soyut: somut, müşahhas,

sökmek: dikmek,

sökük: dikik.

sönmek: yanmak, ilerlemek, parlamak,

sönük: 1. yanık. 2. gösterişli. 3. parlak,

sövgü: övgü.

söyleme: 1. susma. 2. gizleme, saklama,

söyletmek: susturmak,

sözde: gerçek,

sözlü: yazılı,

sual: cevap,

suçlamak: aklamak,

suçlu: masum, bîgünah.

suçsuz: mücrim, kabahatli, günahkâr,

sudan: önemli,

sulak: kurak,

sulh: savaş, harp.

sulu: 1. koyu. 2. ciddi,

sunî: doğal,

suratsız: güleç,

suret: asıl.

suskun: konuşkan,

susuz: sulak.

sükûnet: 1. gürültü. 2. canlılık.

sükût: konuşma,

sükûti: konuşkan,

süratlenmek: yavaşlamak,

süratli: yavaş, ağır.

sürdürmek: bırakmak, durdurmak,

sürekli: kesik,

süreli: belirsiz,

süslü: sade, gösterişsiz,

sütbeyaz: simsiyah, kapkara,

sütliman: 1. hareketli. 2. gürültülü, olaylı,

süvari: yaya.

süzgün: canlı.

süzülmek: dinçleşmek, şişmanlamak.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply