Ü Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

Ü harfi, Türkçede bulunan Ü harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

ücretli: parasız, bedava,

ümitsiz: iyimser, umutlu,

ün salma: gölgelenme, sönme.

üretim: tüketim.

Advertisement

ürkek: atılgan, cesur.

üryan: giyinik.

üst: 1. alt. 2. ast.

üstün: 1. yenilen, kaybeden. 2. düşük,

üstünkörü: ayrıntılı, titizce,

üstünlük: ikinci plânda kalma, gerileme,

Advertisement

üşengeç: çalışkan, tezcanlı.

üşenme: çalışkanlık, tezcanlılık.

üşümek: ısınmak, terlemek.

üşüşmek: dağılmak, kaçışmak.

ütmek: (oyunda) yenilmek,

ütülmek: (oyunda) yenmek,

üvey: öz.

üzerinde: altında,

üzgün: sevinçli, iyi, neşeli, iyimser, umutlu,

üzücü: sevinçli, neşeli, şen.

üzmek: sevindirmek, güldürmek, neşelendirmek,

Advertisement

üzülmek: sevinmek, gülmek, neşelenmek,

üzüntü: neşe, sevinç,

üzüntülü: neşeli, sevinçli, dertsiz, tasasız.


Leave A Reply