U Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

U harfi, Türkçede bulunan U harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

ucuz: pahalı, fahiş,

ucuzluk: pahalılık, zam.

uç: başlangıç,

uçarı: ölçülü,

uçsuz: sınırlı,

uçucu: kalıcı,

uçuk: renkli.

ufacık: kocaman, iri, koskocaman,

ufak: 1. küçük. 2. bütün,

ufaklık 1. büyük, iri, koca. 2 bütün,

uğrun: alenen,

uğurlamak: karşılamak,

uğurlu: kademsiz,

uğursuz: kademli, uğurlu,

uhrevî: dünyevi,

ukalâ: erdemli,

ulu: 1. küçük. 2. alçak,

ulusal: gayrimilli.

umursama: aldırışsızlık.

unutmak: hatırlamak.

upuzun: kısacık,

usanç: özleme,

uslu: yaramaz,

usta: acemi, çırak,

ustalık: acemilik, çaylaklık,

usulca: hızlıca, ivedi, çabukça.

usulsüz: yasal, yöntemli.

utanç: kıvanç, övünç,

utangaç: sokulgan, rahat,

utanmaz: sıkılgan,

utku: yenilgi,

uyandırma: uyutma,

uyanık: aptal, dalgın,

uyanmak: 1. uyumak,

uykuya dalmak. 2. cahillik, bilgisizlik.

uydurma: gerçek, doğru, sahi, sahici,

uyduruk: doğru, asıl.

uygar: ilkel.

uygun: 1. uygunsuz, yakışıksız. 2. elverişsiz,

uyma: karşı gelme, reddetme.

uymak: ayrılık yaratmak, karşı koymak,

uysal: hırçın, inatçı,

uyuklamak: uyanık olmak,

uyumlu: ahenksiz,

uyuşmazlık: geçim,

uyuşuk: hareketli, çalışkan,

uyuz: becerikli, atak.

uzak: yakın.

uzaklaşmak: yakınlaşmak, sokulmak,

uzaklaştırmak: yakınlaştırma,

uzamak: kısalmak,

uzluk: 1. acemilik. 2. uygunsuzluk,

uzun: kısa.


Leave A Reply