D Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0
Advertisement

D harfi, Türkçede bulunan D harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

dağdağa: sessizlik, sakinlik,

dağılmak: toplanmak,

dağınık: derli toplu, düzenli, intizamlı,

dağıtıcı: toplayıcı,

Advertisement

dağıtılmak: toplanmak,

dağıtmak: toplamak, birleştirmek,

dahil: dış, hariç,

dahili: harici.

daim: bazen, zaman zaman,

daima: bazen, arada,

Advertisement

daimî: geçici, muvakkat,

dalgalanmak: durgun olmak, hareketsiz olmak,

dalgı: uyanıklık, tetikte olma.

dalgınlık: dikkatli olmak,

damgalanmak: temize çıkarmak.

damgalı: temize çıkmış,

damıtık: kirli, karışık,

dangalak: akıllı, kurnaz,

dar: geniş, enli, yeterli,

daralmak: 1. genişletmek, serbestleşmek. 2. rahatlamak.

dargın: barışık.

Advertisement

darılmak: barışmak,

darlık: varlık, bolluk,

darmadağın: derli toplu,

dayanıklı: çürük,

değerbilir: kadirbilmez,

değerli: aşağılık, bayağı, adi.

değersiz: kıymetli, seçkin, erdemli, soylu,

değmek: dokunmamak,

dejenere: soylu,

dekolte: kapalı, deli: akıllı.

delidolu: düşünceli, ölçülü,

Advertisement

delişmen: terbiyeli, ağırbaşlı,

demin: az sonra,

denge: muvazenesizlik,

densiz: terbiyeli, saygılı, görgülü.

derlemek: dağıtmak, düzensiz hâle getirmek,

dermansız: güçlü, dinç, zinde.

dertli: 1. neşeli, sevinçli. 2. sağlıklı.

desteklemek: kösteklemek, baltalamak,

deşmek: 1. kapamak, örtmek. 2. örtbas etmek,

devamlı: zaman zaman, süreksiz, kesintili,

devretmek: durağan olmak,

Advertisement

dış: 1. iç yüzü. 2. iç, içeri,

dikine: yatay olarak,

dikkafalı: geçimli.

dikkatli: savruk, dalgın,

dikkatsiz: özenli, uyanık,

dikkatsizlik: özenlilik, uyanıklık,

dilâver: korkak,

dilbaz: suskun, sessiz,

dinamik: hareketsiz, statik,

dinç: güçsüz, yorgun,

dindar: dinsiz,

Advertisement

dingin: hareketli, coşkun, heyecanlı,

dinlemek: duymamak, önemsememek,

dinlenmek: 1. önemsenmemek. 2. yorulmak, çalışmak,

dinmek: sürmek,

dinsiz: dindar.

dirayetli: yetenekli, becerikli.

dirayetsiz: yeteneksiz, beceriksiz,

diri: 1. ölü. 2. solmuş,

dirlik: huzursuzluk, geçimsizlik,

disiplin: düzensizlik,

dişi: erkek.

Advertisement

dişli: güçlü, koruyucusuz.

doğal: suni.

doğmak: 1. ölmek. 2. batmak.

doğru: 1. eğri. 2. yalan. 3. yanlış.

doğrulamak: yalanlamak,

doğrulmak: eğilmek,

doğu: batı.

doğum: ölüm.

doğurgan: kısır,

doğuştan: sonradan olan.

dokunaklı: sevinçli,

Advertisement

dokunmak: 1. değmemek. 2. rahat bırakmak. 3. uzak durmak,

dolaylı: doğrudan,

doldurmak: boşaltmak,

dolu: boş, az.

donuk: parlak.

dost: düşman, doygun: aç.

doymak: acıkmak,

doymaz: tok gözlü,

doyum: doymazlık, aç gözlülük.

dönek: güvenilir,

dönüş: gidiş,

Advertisement

dövmek: sevmek, dövüş: barış.

durağan: dinamik, gezegen, seyyar,

durgun: hareketli, dalgalı,

durmadan: dinlenerek,

duru: bulanık.

duygulu: hissiz, aldırmaz, gamsız,

duygusuz: içli, hassas,

düğümlemek: çözmek.

dünyevi: uhrevi.

dünya: ahiret.

dürüst: hileci, düzenbaz,

Advertisement

düş: gerçek,

düşe kalka: kolayca,

düşey: yatay,

düşkünlük: ilgisizlik,

düşman: dost.

düşmek: kalkmak, yükselmek,

düşsel: gerçek,

düz: eğri.

düzenli: karmakarışık,

düzeltmek: bozmak,

düzenbaz: doğru, dürüst,

Advertisement

düzgün: 1. karışık, dağınık, tertipsiz. 2. eğri, yanlış,

düzmece: asıl, gerçek,

düztaban: uğurlu.


Leave A Reply