Z Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

Z harfi, Türkçede bulunan Z harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları.

A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z

zafer: yenilgi, mağlûbiyet, hezimet,

zafiyet: güçlülük,

zahiri: 1. görünmeyen. 2. içten.

zahmet: kolaylık,

zahmetli: sıkıntısız, eziyetsiz, kolay,

zalim: merhametli, adil.

zarafet: kabalık, çirkinlik, zevksizlik,

zarar: kâr, yarar, menfaat,

zarif: kaba.

zaruri: gereksiz,

zavallı: 1. mutlu, talihli. 2. güçlü.

zayıf: 1. şişman. 2. güçlü. 3.sağlam,

zayi: buluntu,

zayiat: kazançlar,

zebun: güçlü, zayıf,

zeki: aptal.

zem: övgü.

zengin: fakir, yoksul, parasız, düşkün,

zevce: koca.

zevkli: sıkıntılı, yavan, zevksiz, kaba.

zıddiyet: 1. uyum. 2. geçimlik,

zıt: eş.

zıtlaşmak: anlaşmak, uyuşmak.

zifiri: aydınlık, ferah.

zinde: yorgun.

zirve: dip.

ziya: karanlık.

ziyade: az.

zor: kolay.

zoraki: isteyerek.

zorlama: iyilikle yaptırma, serbest bırakma,

zorlu: kolay,

zorluk: kolaylık.

zorumlu: gereksiz

zuhur: kaybolma, çekilme, yok olma

zulmet: aydınlık

zulüm: iyilik

züğürt: zengin


Leave A Reply