P Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0

P Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

bebek kucaklamak

Kaynak : pixabay.com

P Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Padaş: Ödül, mükafat.
Pak: Temiz
Pakar: Savaşçı, mücadele
Pakdaw: Erdem, fazilet, adil.
Pakalın: Dürüstlüğüyle tanınan kişi.
Pakan: Kutsal kişiler.
Pakbaz. Sadık. 2. Kutsal.
Pakel: İyiliksever kimse.
Paker: Temiz dürüst.
Paki: Doğruluk, dürüstlük.
Pakman: Dürüst ve saygın bir kişilik.
Paksan: Dürüstlüğüyle, saygınlığıyla nam salmış kişi.
Paksoy: Dürüst ve saygın bir soydan gelen.
Paksu: Temiz su, billur gibi duru.
Pakzat: Dürüst kişilik.
Pala: Kısa ve geniş kılıç. 2. Gür bıyıklı kişi. 3. Azametli.
Palaalp: Azametli, yiğit,
Palatekin: Uğurlu kılıç.
Palatürk: Kılıç gibi keskin Türk,
Palay: Yedek at
Palaz: Varlığı artmak, zenginleşmek. 2. Kuş yavrularının irileşip semirmesi.
Palepal: Sağlam, dayanıklı.
Palmiye: Süs olarak kullanılan hurma ağacı,
Pamir: Ortasya’da 7000 mt’yi geçen yayla. 2. Dünyanın çatısı.
Pamirhan: Pamirlerin hükümdarı.
Parani: Lütuf.
Pardari: Ortak, paylaşımcı
Parez: Oruç
Parlar: Hiç durmaksızın ışık saçan.
Pars: Kedigillerden yırtıcı bir hayvan.
Parsbay: Güçlü, çevik ve saygın kişi.
Parshan: Pars gibi güçlü ve çevik hükümdar
Parskan: Kanında atılgan, saldırganlık taşıyan.
Pasin: Eski bir Türk oymağının adı.
Pasiner: Türk oymağındaki yiğitler.
Paşa: Osmanlı Devleti’nde yüksek rütbeli asker. 2. Cumhuriyet döneminde general. 3. Uslu, ağırbaşlı,
Paşabeyim: Çok saygın ve ağırbaşlı kişi.
Paşeroj: Gelecek.
Payan: Ortak, şerik.
Payam: Badem.
Payan: Son, sonuç, nihayet. 2. Uç, kenar.
Paydan: Üleştiren, paylaştıran.
Paydaş: Ortak.
Paye: Aşama, rütbe.
Payidar: Kalımlı, kalıcı, sabit.
Payiz: Sonbahar, güz.
Payzen/Payzın: Tutsak. 2. Ayağına pranga vurulmuş kişi.
Pedük: Ulu, yüce, yüksek kişi.

Pehlivan: Güreşçi. 2. Boylu poslu ve güçlü kimse.
Pejn: Yankı, eko.
Pekak: Sağlam, dayanıklı ve temiz kişi.
Pekal: Sağlam ol.
Pekalp: Sağlam ve dayanıklı kahraman.
Pekant: Yeminine düşkün olan.
Pekar: Savaşçı.
Pekay: Çok aydınlık, Ay gibi ışıklı.
Pekbay: Çok zengin.
Pekean: Çok can, çok cana yakın.
Pekçetin: Yaman kişi.
Pekdemir: Sert, sağlam demir gibi.
Pekel: Sağlam, güçlü el.
Peker: Güçlü yiğit, çok sağlam,
Pekergin: Vaktinden evvel olgunlaşmış kişi.
Pekin: Doğruluğu kesinlikle bilinen.
Pekiner: Kesinlikle bilinen.
Pekkan: Sağlam bir soydan gelen.
Pekkoç: Maşallah dedirtecek kadar sağlıklı olan.
Pekkurt: Çok kurnaz kişi.
Pekol: Sağlıklı ve sağlam ol temennisi.
Peköz: Özü. manevi varlığı sağlam.
Peksoy: Çok soylu, çok güçlü bir aileden olan.
Peksu: Çok su.
Pekşen: Şen şakrak, neşeli, mutlu.
Pektaş: Güçlü sert taş.
Pektay: Oldukça genç.
Pektürk: Sağlam ve sağlıklı Türk.
Pekün: Gücüyle şöhret sağlamış kişi.
Peküstün: Nitelikleriyle çoğu kişiden, üstün olan.
Pele: Yer, mevki.
Pelit: Meşe ağacının meyvesi.
Penah: Sığınma.
Pend: Öğüt, nasihat
Perek: Uç kenar.
Peren: Ülker yıldızı, pervin.
Pereng: Ateş.
Perinçek: Özverili.
Perk: Güçlü.
Perkel: Güçlü el.
Perkem: Güçlü kimse
Perker: Güçlü ve yiğit kişi.
Perkin: Gücü ve kuvveti çok üstün olan.
Persin: Sonraki, en son.
Pertav: Sıçrama.
Pertev: Işık, parlaklık, yalım.
Pesen: Kırağı, sis, çisenti.
Pesın: Övgü.
Peşk: Kıvılcım.
Peşkari: Gayret, şevk, didinme.
Peşki: Öncü, kılavuz.
Peşweru: ilerici.
Petal: Meşale.
Peveman: Direnen, direngen.
Peyam: Haber. 2. Başkasından alınan bilgi.
Peyami: Haberle, bilgiyle ilgili.
Peyda: Hemen, acil.
Peyhev: Sürekli, kesintisiz.
Peyivdar: Sözcü.
Peykan: Başak. 2. Okun ucunda bulunan sivri demir.
Peyman: Yemin, ant.
Peymane: Büyük kadeh, bardak.
Peyrev: Ardı sıra giden, arkasından giden.
Pıroz: Kutlu, yasal.
Pilewer: Kalaycı, tenekeci.
Piling: Kaplan.
Pir: İhtiyar, yaşlı. 2. Bir tarikat ya da sanatın kurucusu. 3. Tecrübe kazanmış kimse.
Pirali: Yaşlı ve yüce insan.
Pircan: Karşılık gözetmeyen dost.
Pirhan: Yaşlı hükümdar.
Pirhane: Yaşlılara yakışır şekilde.
Pirhasan: Yaşlı ve iyi insan.
Piri: Yaşlılık, ihtiyarlık. 2. Her meslek ve işin kurucusu.
Piribey: Saygın ve yaşlı kişi.
Pirol: Kutlu, kutsal.
Piroz: Kutsal yaşa.
Pirsultan: Anadolu’da bir halk ozanının adı.
Piruz: Kutlu, hayırlı, uğurlu.
Pişe: Görev, vazife.
Piştivan: Koruyucu, hami.
Pivan: Ölçü, ölçülü.
Piyale: Kadeh şarap kadehi.
Piyar: Nazik, merhametli.
Pola: Çelik.
Polat: Çelik. 2. Güç, kuvvet.
Polatalp: Çelik gibi güçlü.
Polatbay: Çelik gibi güçlü ve saygın bir kişilik.
Polathan: Çelik gibi güçlü hükümdar.
Polatkan: Çelik gibi güçlü soydan gelen.
Poreş: Esmer.
Porzer: Sarışın.
Poyraz: Kuzeydoğudan esen rüzgar.
Pozan: Üzüm bağı.
Pütün: Olgun, deneyimli.


Leave A Reply