Ç Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0

Ç Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

emekleyen bebek

Kaynak: pixabay.com

Ç Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Çaba: Zorlukların üzerine giden.
Çağaçan: Yeni bir dönem başlatan kişi.
Çağan: Bayram. 2. Doğan kuşu.
Çağatay: Yavru at, tay.
Çağbay: Bu çağın zengini, efendisi.
Çağdaş: çağın koşullarına uygun. 2. Aynı çağda yaşayan.
Çağır: Şarap, şıra, 2. Patika.
Çağkan: Canlı, dinamik, çalışkan.
Çağlayangil: Coşkulu insanlar birliği.
Çağlayantürk: Çoşkulu Türk.
Çağlı: Güçlü, kuvvetli. 2. Namusuna düşkün.
Çağman: çağın insanı.
Çağrıbey: Selçuklu çağveren Çaltı Devleti’nin kurucularından.
çağveren: çağa adını veren.
Çaka: Parıltı, ışık, kıvılcım.
Çakabey: Oğuzların XI yy. da İzmir bölgesine egemen olan beyi.
Çakan: Parıldayan, ışık veren.
Çakar: Kıvılcım, deneyimli kişi.
Çakıl: Küçük ve ortaboy taş parçası.
Çakım/Çakın: Şimşek. 2. Kıvılcım, şerare.
Çakırbey: Mavi gözlü ve saygın.
Çakırca: Çakıra benzeyen.
Çakmak: Kıvılcım çıkaran çelik. 2. Ateş çıkartan taş.
Çakman: Amacına erişen, süt mavisi.
Çakmur: Yarı uykulu bakış. 2. Sert taş.
Çalak: Atak, çabuk davranan.
Çalap: Tanrı. 2. Ateş.
Çalapkulu: Tanrı kulu.
Çalgan: Yatağı taşlık olan ve gürültüyle akan dere.
Çalık: Çabuk ve delice hareket eden.
Çalıkbey: Çabuk hızlı ve zengin.
Çalım: Gösteriş, karşısındakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum. 2. Kılıcın keskin yanı. 3. Biraz benzeme, andırma. 4. Bir oyuncunun topla yaptığı kıvrak hareketler.
Çalış: Emek harcama. 2. Cenk, çarpışma.
Çalışkan: Çok çalışan, emek harcayan.
Çalkan: Su birikintisi.
Çaltı: Küçük ve dikenli orman.
Çambel: Çamlık yöre, yer.
Çamego: Şair.
Çamer: Çam kokulu ve yiğit kimse.
Çandar: Osmanlı İmparatorluğu ‘nda büyük bir ailenin adı.
Çandır: Melez. 2. İnatçı, kavgacı.
Çankaya: Ankara ilinin ilçesi.
Çapan: Tehlikeli. 2.Alkışlama.
Çapar: Aksi insan. 2.Cesur, yürekli.
Çapın: Saldın, hücum.
Çapkan: Saldırı amacıyla hücum eden. 2. Hızlı koşan.
Çarman: Neşeli.
Çavbal: Açık göz.

Çavdar: Buğdaygillerden çok türü bulunan bir un bitkisi.
Çavlan: Şelale
Çavlı : Ünlü, Şöhreti olan.
Çavsar: Yiğit, kahraman, yılmaz.
Çavuş: Yol gösteren. 2. Orduda bir rütbe.
Çayan: Mavi gözlü kişi. 2. Kızak.
Çaylan: çay ve ırmağın geçit yeri.
Çeber: El işlerinde becerikli olan. 2. Korkusuz ve uyanık kimse.
Çebi: Bir yaşındaki keçi yavrusu. 2. Meyve vermiş bağ.
Çebüri: Olgunluk.
Çeçen: Kafkasya’da yaşayan bir halka verilen ad. 2. Zeki kişi. 3.Hitabet yeteneği olan. 4. Yakışıklı.
Çelebi: Görgülü terbiyeli olgun kimse.
Çelem: Yiğit, Şalgam.
Çelik: Su katılarak sağlamlaştırılmış demir. 2. Güçlü irade.
Çelikbaş: Güçlü ve saygın.
Çelikel: Çelik gibi güçlü el.
Çeliker: Güçlü ve kuvvetli.
Çelikhan: Güçlü ve kuvvetli hükümdar.
Çelikkan: Geçmişi güçlü ve kuvvetli olan.
Çelikkanat: Her yanından güç ve kuvvet fışkıran.
Çelikkaya: Çelik gibi kuvvetli, kaya gibi sert.
Çelikkol: Kolları çelik gibi kuvvetli olan.
Çeliköz: Yüreği çelik gibi güçlü olan.
Çeliksoy: Soyu güçlü, kuvvetli olan.
Çeliktaş: Çelik gibi güçlü, taş gibi sert.
Çelikten: Çelik gibi sağlam olan.
Çeliktürk: Çelik gibi kuvvetli, sağlam, güçlü Türk.
Çelikyay: Güçlü ve esnek.
Çelikyürek. Yüreği güçlü kişi.
Çelim: Gösterişli.
Çerçi: Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf.
Çerkez: Kafkas halklarından birinin adı.
Çerme: Çay kıyılarında sulu ve yeşil yer.
Çetin: Sert, inatçı. 2. Yaman kişi. 3. Çözümü zor olan.
Çetinalp: Yenilmez gücü, ezilmez iradesiyle savaşan zorlu kahraman.
Çetinay: İnatçı ama ay kadar zarif kişi.
Çetinel: Sert, inatçı kişi.
Çetiner: Sert inatçı er, yiğit.
Çetinkaya: Kaya gibi sert ve de inatçı kişi.
Çetinok: Hızlı ve sert kişi.
Çetinöz: Özünde sert ve inatçı olan.
Çetinsoy: İnatçılığı ve sertliği soyundan gelme olan.
Çetintaş: Taş gibi sert ve de inatçı kişi.
Çetintürk: Sert ve inatçı Türk.
Çetinyiğit: Sert ve inatçı ve de cesur kişi.
Çevik: Kıvrak, hareketli, atik davranan.
Çevikbir: Çeviklikte üstüne olmayan.
Çevikel: Kıvrak, hareketli kişi.
Çeviker: Kıvrak, hareketli yiğit.
Çeviköz: Her işinde atik olan
Çeviksoy: Atikliği ve hareketliliği soyundan gelme olan.
Çeviktürk: Atik ve hareketli Türk.
Çevikyiğit: Korkusuz ve atılgan kişi.
Çıdal: Sabır.
Çıdam: Sabır.
Çıdamlı: Sabırlı kişi.
Çığıl: İnsan kalabalığı.
çınar: Geniş yapraklı, kalın gövdeli, uzun boylu bir ağaç. 2. Kendisinden güç alınan kimse.
Çıray: Yüzgüzelliği, beniz, yüz. 2.İnsan resmi.
Çiltay: Çilli tay.
Çiner: Doğru, dürüst insan.
Çintan: Tan zamanı.
Çiray: Yüz,sima
Çizmen : Yol açan, yol gösteren; klavuz, önder.
Çoğan: Çöven. 2. Kökü ve dallan köpüren bitki.
Çoğaş: Güneş.
Çokar: Asil.
Çokan: Dağ zirvesi
Çolak: Sakatlığı olan kişi.
Çölaşan: Zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilen.
Çölbey: çöl ağası.
Çölbeyi: Çöl ağası.
Çölgeçen: Zorlukların üstesinden kolaylıkla gelebilen.
çokay: Köyağası. 2. Eşkiya.
çoker: Kuvvet birliği, güç beraberliği.
çokman: Gürz.
Çokmert: Herkese karşı mert ve dürüst olan.


Leave A Reply