G Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0
Advertisement

G Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

bebek kucaklamak

Kaynak : pixabay.com

G Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Gaffar: Bağışlayan, affeden.
Gaffur: Bağışlayan, acıyan.
Gafir: Bağışlayan, atfeden.
Galip: Üstün gelen.
Gani: Çok zengin, varlıklı. 2. Bol.
Garip: Kimsesi olmayan, zavallı. 2. Yabancı, gurbette yaşayan. 3. Yadırganan, anlaşılmamış, gizli yönleri olan, yabansı, tuhaf. 4. Dokunaklı, hüzün veren.
Gayret: Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği. 2. Koruma kayırma,esirgeme duygusu.
Gazanfer: Yüreği ve bileği sağlam olan.
Gazi: Savaşta yaralanmış kişi. 2. Şehirlere ya da komutanlara göstermiş oldukları üstün başarılarından ötürü verilen ünvan, 3. Savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kişi.
Gedik: Dağ geçidi. 2. Boşluk, eksiklik. 3. Güçlük, güç durum.
Gediz: Çukurdaki su birikintisi. 2. Ege’de akarsu adı.
Gencal: Genç al.
Gencalp: Genç yiğit 2. Cesur kişi.
Gencaslan: Arslan gibi yiğit.
Gencel: Genç eli.
Gencer: Delikanlı.
Genco: “Genç” isminden türetilmiş. .
Genç: Yaşı ilerlememiş olan. 2. Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.
Gençalp: Genç yiğit.
Gençer: Kuvvetli delikanlı.
Gençkal: Her zaman için genç ol anlamında.
Gençsoy: Dinç insan, soyu genç olan.
Gençtan: Tan vaktinin çok canlı görünüşü.
Gençtaş: Taş gibi sert olan genç. .
Gençtürk: Genç Türk.
Geray: Açık maviye yakın, gök rengi.
Gerçeker: Delikanlılığın hakkını veren.
German: Hisar, kale.
Gernas: Kahraman.
Gerok: Etkin, faal.
Gevheri: Özlü, değerli.
Gezgin: Geziye çıkan, dolaşan.
Gıyas: Yardım.
Gıyaseddin: Dinin yayılmasına yardımcı olan.
Giray: Uygun, laik.
Girayalp: Halk tarafından sevilen kahraman kişi.
Girayhan: Sevilen hükümdar.
Girgin: İnsanlarla kolayca yakınlık kuran.
Gizer: Destansı yiğit.
Gizmen: Sırları olan kişi.
Gorani: Şarkı, türkü.
Göçer: Göçebe yaşamı süren.
Göçmen: Kendi ülkesinin dışında yaşayan.
Gökalp: Gök gözlü yiğit kahraman.
Gökay: Gökteki ay, mavi ay.
Gökbay: Saygın, gök gibi mavi anlamında.
Gökbel: Mavi geçit.
Gökberk: Mavi gözlü sert bakışlı.
Gökbey: Mavi gözlü bey.
Gökbora: Fırtınalı gökyüzü.
Gökbulut: Bulutlu gökyüzü.
Gökcan: Can dost, mavi gözlü,
Gökçebel: Mavi geçit
Gökçebey: Mavi gözlü yiğit bey.
Gökçer: Mavi gözlü yiğit.
Gökçesu: Mavi su, yiğit su.
Gökçül: Gökyüzü ile ilgili.
Gökdağ: Göğe ermiş dağ.
Gökdal: Göğe ermiş dal.
Gökdemir: Demir gibi gökyüzü.
Gökdeniz: Masmavi.
Gökdoğan: Gökyüzünün doğuşu.
Gökduman: Dumanlı gök.
Gökel: Mavi el.
Göker: Gök gözlü erkek, mavi gözlü,
Gökhan: Gök Tanrısı.

Gökhun: Mavi gözlü savaşçı.
Gökmen: Mavi gözlü, sarışın.
Gökmenalp: Mavi gözlü sarışın yiğit.
Gökmener: Mavi gözlü sarışın yiğit.
Göknel: Mavi gökyüzü.
Göksal: Mavi gözlerinin güzelliğiyle tanınan.
Göksan: Mavi gözlerinin güzelliğiyle tanınan.
Göksay: Mavi gözlerinin güzelliğiyle tanınan.
Göksenin: Gökyüzü senin anlamında.
Gökser: Gökle ilgili.
Göksever: Gökyüzüne hayran.
Göksoy: Gökyüzünden gelen.
Göksun: Gökyüzüne Sun.
Göktan: Tan vakti.
Göktaş: Mavitaş, göktaşı.
Göktay: Mavi gözlü çocuk.
Gökten: Gökyüzünden gelen.
Göktuğ: Mavi tuğ.
Göktuna: Mavi Tuna.
Göktunç: Tunç renkli gökyüzü.
Göktürk: 552- 745 yılları arasında Orta Asya’da hüküm süren Türk devleti.
Gönder: Bayrak direği.
Gönen: Mutlu ol, sevin.
Gönenç: Varlık ve bolluğun verdiği rahatlık.
Gönüldaş: Birbirleriyle uyum içinde olanlar.
Görkay: Güzel ay.
Görkel: Heybetli el,
Görker: Heybetli yiğit.
Görkmen: Heybetli, yakışıklı.
Göymen: Gözleyen, araştıran.
Gözdetürk: Beğenilen Türk.
Gücal: Kuvvet al.
Güçalp: Güçlüklerin üstesinden gelen yiğit.
Güçel: Güçlü el.
Güçer: Çetin yiğit.
Güçeren: Güçlü ermiş.
Güçlü: Dayanıklı, zorlu, sözü geçen.
Güçlüer: Güçlü, kuvvetli.
Güçlühan: Kuvvetli hükümdar.
Güçlütürk: Kuvvetli Türk.
Güçmen: Kuvvetli kişi
Güçsal: Gücün ve kuvvetinle nam sal anlamında.
Güçsan: Gücü ve kuvvetiyle nam salmış olan.
Güçyeter: Gücü her şeye yeten.
Güder: Amacının peşinde olan
Gülan: Ortadoğu takvimine göre bahar ayı.
Gülbay: Gül gibi zarif ve saygın kişi.
Gülbey: Gül gibi zarif ve saygın kişi.
Güldoğan: Gül ağacının çiçeğinin doğuşu.
Güleç: Güler yüzlü.
Gülek: Yüzünden tebessümü eksik etmeyen.
Gülener: Sempatik yiğit kişi.
Gülkan: Güler yüzlülüğü içten olan.
Gülmen: Güler yüzlü insan, güleç,
Gültekin: Uğurlu gül.
Günaç: Günün doğması gibi doğ anlamında.
Günak: Ak gün.
Günal: Kırmızı güneş.
Günalan: Güneş gören alan.
Günalp: Güneş gibi yiğit
Günaııan: Kızıl sabah güneşi.
Günaltay: Kızıl güneş.
Günbay: Günün adamı, günün kişisi.
Gündaş: Aynı günde doğanlar anlamında.
Gündemir: Güneş gibi sıcak demir gibi soğuk anlamında.
Gündeş: Aynı günde doğanlar anlamında.
Gündoğan: Doğan güneş, doğan gün.
Gündoğar: Güneşin doğuşu.
Gündoğdu: Güneş doğdu, gün başladı anlamında.
Gündüz: Bir günün başlangıcından akşama kadar süren zaman.
Gündüzbey: Saygın kişi.
Gündüzhan: Gündüz hükümdarı.
Güneri: O günün popüler kişisi.
Günhan: Güneş hükümdarı.
Günkan: Sıcakkanlı.
Günkaya: Güneş gibi sıcak, taş gibi sert.
Günkul: Günün uğuru.
Günol: Aydınlık ol.
Günşiray: Aydınlık yüzlü.
Güntekin: Güneş gibi.
Güntürk: Işık saçan Türk.
Günver: Bereketli, ışıklı.
Günyol: Aydınlık yol.
Gür: Bol ve güçlü çıkan fışkıran. 2. Bol verimli:
Güral: Bolca, çokca al.
Gürakın: Sıkça akın.
Güral: Sıkça gelip al.
Güralp: Güçlü yiğit.
Güran: Güçlü an.
Güray: Çok ışıklı, aydınlık.
Gürbüz: Canlı, güçlü, iri, sağlam.
Gürçay: Bol sulu akarsu.
Gürdağ: Bol ağaçlı dağ. 2. Gür ormanlı tepe.
Gürdemir: Güçlü demir, demir gibi.
Gürel: Canlı hareketli. 2. Çetin bir gücü içeren.
Gürer: Gürbüz yiğit.
Güreralp: Gürbüz yiğit kişi.
Güresin: Sert esinti.
Gürgen: Karadeniz’de yetişen bir ağaç türü.
Gürgüner: Gürbüz, aydınlık yiğit.
Gürhan: Güçlü, gürbüz hükümdar.
Gürkal: Güçlü kal,
Gürkan: Bol ve güçlü kan, fışkıran kan.
Gürkaya: Güçlü ve de kaya gibi sert.
Gürkök: Kökleri güçlü olan.
Gürler: Gürül gürül haykıran kalın ses.
Gürman: Gücü kuvveti yerinde olan, gürbüz kişi.
Gürmen: Gücü kuvveti olan gürbüz kişi.
Gürol: Bol ve güçlü olarak çıkış, güçlü olma.
Gürpınar: Gürül gürül akan pınar.
Gürsal: Her tarafa nam salmış olan.
Gürsan: Namıyla anılan.
Gürsay: Güçlü, saygın.
Gürsel: Güçlü sel, dağları, taşları sarsan sel suyu.
Gürses: Güçlü ses.
Gürsoy: Güçlü soy, soyu güçlü olan.
Gürtan: Bol aydınlık.
Gürtekin: Uğurlu, çok şanslı kişi.
Güvenç: Güvenme duygusu, güven, itimat.
Güvenel: Cesaret al, cesaretlen.
Güvener: Güvenli yiğit.
Güventürk: Güvenilir Türk.
Güzcan: Sonbaharda doğan.
Güzek: Yer yuvarlağı, küre, dünya, yeryüzü.
Güzelbey: Yakışıklı ve saygın erkek.
Gürtuğ: Bereketli tuğ,
Gürtuna: Gürül gürül akan Tuna.
Gürtunca: Gürül gürül akan Tunca.
Gürtunç: Sağlam tunç
Gürtürk: Güçlü Türk.
Güven: Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat. 2. Yüreklilik cesaret.
Güvenalp: Güvenilen yiğit.


Leave A Reply