V Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

0
Advertisement

V Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları, en güzel bebek isimleri ve isimlerin anlamları sözlüğü

bebek kucaklamak

Kaynak : pixabay.com

V Harfiyle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
ABCÇDEFG HIİJ KLMNOÖPRSŞTUÜV YZ

Vacip: Yapılması gerekli olan. 2. İslam dininde farzdan sonra gelen emir.
Vacit: Yaratan, ortaya çıkaran.
Vali: Yeter, tam. 2. Sözünün eri, sözünde duran.
Vatir: Fazlasıyla çok olan.
Vatit: Elçi.
Vaha: Çöl ortasında sulak ve yeşillik yer.
Vahap: Bağışlayan, ihsan eden.
Vahdet: Bir ve tek olma, birlik. 2. Tanrıya ulaşma. 3. Yalnızlık, kendi kendine kalış.
Vahdettin: Dinin tekliği
Vahim: Korkulu, çok tehlikeli.
Vahip: Tek, yalnızca bir tane olan.
Vahit: Bir tek olan.
Vahittin: Dinin tekliği.
Vaiz: Dini öğütler veren kimse.
Vakar: Ağırbaşlı olan.
Vakıf: Bilen. 2. Bir şeyi vakıf durumuna getiren.
Vakkas: Okçu, iyi ok atan, savaşçı.
Vakur: Ağırbaşlı, onurlu.
Vala: Şanı, adı sanı yüce olan.
Varal: Var olanı al. 2. Yetiş al.
Vardar: Balkanlarda bir ova ve ırmak.
Vargın: İstediğini elde eden.
Varış: Çabuk kavrayan, anlayış, güçlü seziş, 2. Bir yarışın son bulduğu yer, finiş. 3. Varmak durumu veya biçimi.
Varlık: Var olma durumu, mevcudiyet. 2. Önemli, yararlı şey. 3. Para, mal, mülk, zenginlik. 4. Ömür,
hayat.
Varol: Her zaman yaşa.
Vasfi: Nitelikli.
Vasıf: Nitelik.
Vasıl: Ulaşan, varan.
Vassaf: Nitelendiren, tanımlayan.
Vatan: Yurt, ülke.
Vataner: Vatanını seven.
Vatansever: Vatanını seven.
Vecahet: Güzellik, güzel yüz. 2. Saygınlık, onur, haysiyet.
Vecaip: Vecibeler, ödevler.

Vecdet: Zenginlik.
Vecdi: İçi içine sığmamak.
Vechi: Taraf, yan, yüz.
Vecid: Coşkulanmak, sevinç.
Vecih: Yol; tarz. 2.Yüz, çehre.
Vecihi: Yüz, çehre.
Vecit: Çoşkunluk. 2. Kendinden geçme.
Veciz: Kısa ve anlatımı etkili söz.
Vedat: Sevgi, dostluk.
Vedayi: Emanet olarak bırakılan.
Vedid: Sevgisi çok olan, dost.
Vefa: Sevgi bağlılığı, sevgide sebat etme.
Vefi: Vefalı kişi.
Vefik: Yoldaş. 2. Aynı düşüncede olan.
Vehbi: Tanrı vergisi, doğuştan.
Vehip: Bağışlama.
Vejın: Yaşamak.
Vekil: Başkasının yerine hareket eden, konuşan.
Vel: Sığ.
Vela: Yakınlık, sahiplik:
Veli: Ermiş, eren, evliya.
Velican: Candan dost.
Velit: Yeni doğmuş çocuk.
Ven: Amaç, erek.
Verdi: Güle ait.
Vergin: Özverili olan.
Verim: Ortaya çıkan, istenilen, beklenilen sonuç.
Verka: Güvercin, açık boz.
Verşan: Şan, şöhret saç.
Vesamet: Güzellik.
Vesim: Yüz güzelliğine sahip olan.
Veyis: Garibanlık.
Veysel: Garibanlık.
Veysi: Gariban, zavallı.
Vezir: Bakan.
Virni: Mevsiminde olmayan.
Viyan: İstek, arzu.
Volkan: Yanardağ.
Vural: Elde et.
Vurcan: Tutkun dost
Vuska: Çok sağlam kuvvetli.


Leave A Reply