Browsing: Biyografi

Bilgi Dünyası

Sir James William Redhouse Kimdir?

0

Sir James William Redhouse hayatı, biyografisi, Sir James William Redhouse hakkında bilgi. Sir James William Redhouse, İngiliz dilcisi (Londra 1811-ay.y. 1892). Ana babasını küçük yaşta yitirince Christ’s Hospital adlı bir hayır kurumunda korundu (1819). Kişisel yeteneğinin ilk belirti özellikleri yönünde haritacılık, denizcilik, teknik çizim gibi alanlarda çalıştı, bu nitelikleri deniz sevgisiyle çıktığı ilk yolculuk sonuda

Bilgi Dünyası

Joseph Pulitzer Kimdir?

0

Joseph Pulitzer Kimdir? Joseph Pulitzer hayatı, biyografisi, eserleri, Joseph Pulitzer hakkında bilgi Joseph Pulitzer, Macar kökenli ABD’li gazetecidir. (Macaristan/Mako 1847 – Güney Carolina / Charleston 1911). Kuzey ordularında görev alma koşuluyla ABD’ye göçmen olarak katıldığı iç savaştan sonra gazeteciliği seçti, muhabirliğini yaptığı Westliche Post adlı Almanca gazetede dikkati çekti (St. Louis), politikaya atılarak eyalet mecilsine

Biyografi Charles Dickens Doodle

Charles Dickens 200. Yaşgününde Doodle Oldu

0

Google’un önemli günler, olaylar ve insanları doğum günlerinde Doodle yaparak hem hatırlıyor hem de hatırlatıyor. 7 Şubat 2012 Doodle’ı ise 200. Yaş günü münasebeti ile Charles Dickens oldu. Google Doodle uygulamasının gerçekten araştırmaya ve öğrenmeye iten bir uygulama olduğunu düşündüğüm için çok beğeniyorum. Bu sayede tanımadığımız ünlü yazar, bilim adamı ve insanlığa katkısı bulunan kişileri

Bilgi Dünyası

Sinan Paşa Kimdir?

1

Sinan Paşa Kimdir? Sinan Paşa hayatı, eserleri, yazıları. Sinan Paşa hakkında bilgi. SİNAN PAŞA, Divan edebiyatı düzyazı (nesir, inşâ) sanatçısı (Bursa, Edirne 1437 -İstanbul 1486). Asıl adı: Yusuf Sinaneddin. İstanbul’un ilk kadısı olan Hızır Bey’in oğludur. Babasının yolundan gitti, medrese öğrenimiyle müderrislik ve kadılık haklarını kazandı. Edirne’de çalışırken (1470) İstanbul’a çağrılarak Fatih Sultan Mehmet’e musahip

Bilgi Dünyası

Damat Rüstem Paşa Kimdir?

0

Kanuni Sultan Süleyman’ın biricik kızı Mihrimah Sultan’ın eşi Sadrazam Damat Rüstem Paşa kimdir, hayatı, Damat Rüstem Paşa hakkında bilgi. RÜSTEM PAŞA, Osmanlı sadrazamı (Bosna 1500-İstanbul 1561). Hırvat deşirmesidir. Enderun‘da yetişti. 1526’ da Kanuni Sultan Süleyman’ın Mohaç Seferi’ne katıldı. Sefer dönüşünde Diyarbakır Beylerbeyliği’ne, kısa bir süre sonra da Anadolu Beylerbeyliği’ne atandı ve üçüncü vezir olarak divana

Bilgi Dünyası

Taşlıcalı Yahya Bey Kimdir?

0

Şehzade Mustafa’nın öldürülmesi üzerine mersiye yazan Taşlıcalı Yahya Bey Kimdir? Taşlıcalı Yahya Bey hayatı, şiirleri, eserleri, hakkında bilgi. TAŞLICALI YAHYA BEY, divan şairi (Arnavutluk/Taşlıca ?-İzvornik 1582). Arnavutluk topraklarından devşirilip yeniçeriliğe alınan, böylece askerlik mesleğindeyken zamanının bilgilerine de sahip olmaya çalışan yayabaşı (bölük k.) Yahya’nın, bir kasidesini müftü ibn-i Kemal’in huzurunda bu kılık ve kimliğiyle okuduğu

Bilgi Dünyası

Johannes Mario Simmel Kimdir?

0

Johannes Mario Simmel kimdir? Johannes Mario Simmel hayatı, biyografisi, kitapları, eserleri. Johannes Mario Simmel hakkında bilgi. Johannes Mario SİMMEL, Avusturyalı yazardır. (d. Viyana 1924 – ö. 1 Ocak 2009, Luzern). Viyana da dğmuş İngiltere’de büyümüştür. Kimya öğrenimi gördüyse de, çevirmen, gazeteci ve senaryocu olarak çalıştı. Simmel’in eserlerinin kişileri sıradan, güncel yaşamın içinden gelen sorumlu kimselerdir.

Bilgi Dünyası

Georges Simenon Kimdir?

0

Georges Simenon Kimdir? Georges Simenon Hayatı, biyografisi, kitapları, eserleri. Georges Simenon hakkında bilgi. SİMENON Georges (Joseph Christian), Fransızcayı kullanan Belçikalı yazardır. (Liege 1903-Lozan 1989). 15 yaşlarında gazeteciliğe girdi, 18 yaşında Orges Sim takma adıyla ilk romanını yayımlattı: Au Pont de s Arches (Kemerli Köprüde) 1921. Yaşamı boyunca çeşitli takma adlar kullandı (Germain dAntibes, Christian Brulls,

Biyografi

Lucius Annaeus Seneca Hayatı

0

Lucius Annaeus Seneca Kimdir? Lucius Annaeus Seneca hayatı, biyografisi, eserleri. Lucius Annaeus Seneca hakkında bilgi. SENECA Lucius Annaeus, Latin yazarı (İspanya/Cordoba İÖ 4-Roma İS 65). Retorik ve felsefe öğrenimi için genç yaşta Roma’ya gitti, başkentin ünlü hocalarının (stoacı Attalus, Pytogorasçı Fabrianus ve Sotoio) derslerini izledi, bu dönemde bile mizacının onu yönelttiği bir çile evresinden geçirdi

Biyografi

1. Selevkos Nikator Kimdir?

0

Selevkos İmparatorluğu’nun kurucusu Selevkos 1. Nikator hayatı, İmparatorluğun kuruluşu, 1. Selevkos dönemi, hakkında bilgi. SELEUKOS I Nikator “Galip”, Makedonyalı asker, Seleukos Devleti‘nin kurucusu (Europos/Makedonya İÖ 358-Lysimakheia İÖ 281). İyi bir asker olarak yetişti. İskender’in Pers Seferi’ne komutan olarak katıldı. İÖ 323’te İskender’in ölmesi üzerine Makedonya’nın önde gelen komutanları arasında yapılan yönetim paylaşmasında, Asya Bölgesi naibi

Bilgi Dünyası

Nicolas Steno Kimdir?

1

Nicolas Steno hayatı, biyografisi, keşifleri, çalışmaları. Nicolas Steno ile ilgili bilgi. (10 Ocak 1638, Kopenhag, doğumlu – 26 Kasım 1686, Schwerin, Prusya öldü) Danimarkalı jeolog ve anatomist. Stratigrafinin babası olarak kabul edilmektedir. Nicolas Steno, Seçkin bir bilim adamıdır. 1660 yılında parotis tükürük kanalını (Stensen kanal) keşfetti. Jeolojik gözlemleri, yerkabuğunun kronolojik olarak jelojik tarihi olayları barındırdığı

Biyografi

Melih Açba Kimdir?

0

Melih Açba kimdir? Melih Açba kısaca hayatı, biyografisi, spor kariyeri hakkında bilgi. Melih Açba; boksördür…

Biyografi Pierre Curie

Pierre Curie Kimdir?

1

Pierre Curie Hayatı, Biyografisi. Pierre Curie Kimdir, Marie Curie ve Pierre Curie buluşları, çalışmaları hakkında bilgi. Pierre Curie (1859-1906) Paris’te doğdu. Tanınmış bilim adamının oğludur. Sorbonne Üniversitesi’nde okudu. Daha soonra burada fizik profesörü olarak çalıştı. İlk deneylerini cisimlerin değişik ısılardaki mıknatıs gücü özellikleri üzerinde yaptı. Bu alandaki en önemli başarılarından biri belli bir ısıda cisimlerin

Bilgi Dünyası

Ahmet Hamdi Akseki Hayatı ve Eserleri

0

Ahmet Hamdi Akseki Kimdir? Ahmet Hamdi Akseki hayatı, biyografisi, kitapları, eserleri hakkında bilgi. AKSEKİ, Ahmet Hamdi (1887-1951 ) İslam dinine dair kıymetli eserleriyle tanınmış fikir ve din adamlarımızdandır. Akseki’nin Güzelcesu adlı ilçesinde doğdu. İlk tahsilini orada gördükten sonra orta tahsilini Ödemiş’te yaparak İstanbul’a geldi. Fatih Medresesi’nde okuyarak icazet aldı. Ayrıca medrese hocalığı olan Dersiam rütbesiyle,

Bilgi Dünyası

Aiskhylos (Eşil) Kimdir?

0

Aiskhylos Hayatı, biyografisi, eserleri. Aiskhylos (Eşil) Kimdir, hakkında bilgi. AİSKHYLOS [Eşil] (M. Ö. 425-456) Atinalı trajedi şairlerinin en büyüklerinden biridir. Eluesis’te doğdu. Burada yapılan dini törenlerin şaire ilham verdiği sanılmaktadır. Atina kralları ailesinden gelmedir. İranlılara karşı savaşmış, Marathon ve Salamis savaşlarında bulunmuştur. 456’da Gela’da ölen şairin ölümü hakkında tuhaf bir de efsane vardır. Söylendiğine göre,

Bilgi Dünyası

Ezop (Aisopos) Kimdir? Ezop Masalları

9

Ezop Kimdir? Ezop (Aisopos) hayatı, eserleri, Ezop masalları, hikayeleri. Ezop hakkında bilgi. AISOPOS [Ezop] (M.Ö. 620-560) Eski Yunan yazarlarındandır. Genel olarak öğretici, eğitici bir gayeyle yazılmış hayvan masalları o günden çağımıza kadar gelmiştir. Doğum yeri belli değildir, doğum, ölüm tarihleri de tahminidir. (Aisopos adı bu kelimenin Fransızcadaki şekli olan Aesop’tan dolayı eskiden dilimizde Ezop olarak

Bilgi Dünyası

İkdamcı Ahmet Cevdet Kimdir?

0

İkdamcı Ahmet Cevdet Kimdir? İkdamcı Ahmet Cevdet hayatı, biyografisi, hakkında bilgi. AHMET CEVDET, İkdamcı ( 1862-1935) Hayatının elli yıldan fazlasını çok sevdiği mesleğine vermiş büyük gazetecilerimizdendir. istanbul’un eski bir ailesine mensuptur. Babası tütün tüccarlarından Hacı Ahmet Efendidir. İstanbul’da Aksaray’da doğdu. Rüştiye tahsilinden sonra hususi olarak Arapça, Fransızca, Almanca ve Rumca öğrendi. Genç yaşta «Tercüman-ı Hakikat»

Bilgi Dünyası

Ahmet Fehim Hayatı

0

Ahmet Fehim Kimdir? Ahmet Fehim hayatı, biyografisi, Tiyatro sanatçılarımızdan Ahmet Fehim hakkında bilgi. AHMET FEHİM (1856-1930) İlk tiyatro sanatkarlarımızdandır. Üsküdar’da doğdu. Babası tanınmış hattatlardan Abdül kadir Efendidir. Kısa bir tahsilden sonra Tophane fabrikasına girerek tornacılık öğrenmiş ve sanayi mektebi torna hocası olmuştur. Tiyatroya girişi yirmi yaşındadır, ilk defa meşhur Gedikpaşa Tiyatrosunda bir tercüme piyes olan

Biyografi

Çapanzade Agah Efendi Kimdir?

0

İlk Türk Gazeteci Çapanzade Agah Efendi hayatı, biyografisi. Agah Efendi Kimdir, hakkında bilgi. AGAH EFENDİ, Çapanzade ( 1832-1885) İlk Türk gazetecisi, fikir adamımızdır. Agah Efendi İstanbul’da doğdu. Tıbbiye Mektebindeki tahsili sırasında Fransızca öğrendi. Sonradan tıp tahsilini bırakarak Babıali Tercüme Odasına girdi. Yurt içinde ve dışında önemli memurluklarda bulundu. Agah Efendi 1860 yılında «Tercüman-ı Ahval» gazetesini

Biyografi

Rıfat Bilge Kimdir

0

Rıfat Bilge (1873 – 1953) kimdir? Ünlü Türkolog Rıfat Bilge’nin hayatı ve eserleri hakkında bilgi. Ünlü dil ve edebiyat bilginlerimizdendir. “Kilisli Muallim Rifat” adıyla tanınmıştır. Kilis’te doğdu, ilk ve orta eğitimini orada yaptıktan sonra birçok özel öğretmenden ders aldı. İstanbul Darülmuallimini’nin (Öğretmen Okulu) orta ve yüksek kısımlarını bitirerek 1898’de öğretmenliğe başladı. Çeşitli liselerde Arapça ve

Bilgi Dünyası

Abdülkadir Meragi Hayatı

0

Abdülkadir Meragi Kimdir? Abdülkadir Meragi hayatı, eserleri, Abdülkadir Meragi hakkında bilgi. ABDÜLKADİR MERAGİ (Ö. 1434) On beşinci yüzyıl başlarında yaşamış büyük bir Türk musiki üstadıdır. Bilgisinden ötürü kendisine Hoca, sesinin güzelliğinden dolayı da Guyende lakapları verilir. Azerbaycan’ın Meraga kasabasında doğduğu için kendisine Meragi denir. Onu musikiye çalıştıran babası Gıyasüddini Gaybi olmuştur. İlkin Tebriz’de bulundu. Hüseyin

Bilgi Dünyası

Abdurrahman Şeref Kimdir?

0

Abdurrahman Şeref hayatı, eserleri. Osmanlı tarihçilerinden Abdurrahman Şeref hakkında bilgi. ABDURRAHMAN ŞEREF (1832-1925) Tanınmış tarihçilerimizden ve siyaset adamlarımızdandır. İmparatorluk tarihçilerinin sonuncusudur. Aslen Safranbolu’lu olup İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesinde okuduktan sonra bir zaman muhtelif okullarda dersler vermiş, sonra Mülkiye Mektebinde 16, Galatasaray Lisesinde de 14 yıl müdürlük etmiştir. 1908 inkılabından sonra Defteri Hakani Nazırı, Evkaf Nazırı,

Bilgi Dünyası

Abdurrahman Gazi Kimdir?

0

Abdurrahman Gazi hayatı, hakkında bilgi. Osmanlı komutanlarından Abdurrahman Gazi. ABDURRAHMAN GAZİ (Ö. 1329) Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında kahramanlığı ile tanınmış komutanlarımızdandır. Kendisine Abdurrahman Alp denildiği de vardır. Daha Ertuğrul Bey zamanında tanınmaya başlamış, Osman ve Orhan devrindeki muharebelerde bulunmuştur. Aydos Kalesi fatihi olarak tanınır. Arkadaşı Akça Koca ile Kocaeli’nin alınmasında bulunduğu gibi, Yalakabad (Yalova) muharebesinde

Bilgi Dünyası

Abdurrahman Gafiki

0

Abdurrahman Gafiki Kimdir? Abdurrahman Gafiki hayatı, biyografisi, hakkında bilgi. ABDURRAHMAN GAFİKİ (Ö. 732) İspanya’daki Endülüs Emevi Devletinin ünlü vali ve serdarıdır. İspanya fatihi Musa bin Nusayr ile onun oğlu Abdülaziz’in adamıdır. II. Yezid’in halifeliği devrinde Erbune valisi ve İspanya yarımadası sağ kıyıları komutanı olmuştu. İlki 721, ikincisi 728 de olmak üzere ordularıyla Pirene Dağlarını aşarak

Bilgi Dünyası

Ürdün Kralı I. Abdullah

0

Ürdün Kralı, Ürdün’ün ilk hükümdarı 1. Abdullah’ın hayatı, 1. Abdullah ile ilgili bilgi. 1. ABDULLAH (1882-1951) Ürdün Devletinin ilk hükümdarıdır. Hicaz Kralı Şerif Hüseyin’in ikinci oğludur. Mekke’de doğmuştur. Bütün gençliği İstanbul’da geçmiş, hatta 1908 de İstanbul’da açılan Mebusan Meclisi’nde Hicaz milletvekili olarak bulunmuştu. 1937 de Atatürk’ü ziyaret maksadıyla geldiği memleketimize, 1947 ve 1950 de iki

Biyografi Abdi Efendi

Abdürrezzak Abdi Efendi Kimdir?

0

Abdürrezzak Abdi Efendi hayatı, Abdürrezzak Abdi Efendi kimdir? Abdürrezzak Abdi Efendi hakkında bilgi. Abdürrezzak Abdi Efendi (Ölümü 1914) On dokuzuncu yüzyılın sonlarıyla yirminci yüzyılın başlarında, İstanbul’da büyük şöhret kazanmış bir halk sahne sanatkarıdır. Gelmiş geçmiş tuluat artistlerinin hemen en kuvvetli ve en kıymetlisidir. Tahsili ve sanat kültürü yoktur. Fakat doğuştan kabiliyetli oluşu onu halkın gözbebeği

Bilgi Dünyası

Behzad Kimdir? Behzad Minyatürleri

0

Büyük bir Türk minyatür ressamıdır. İlk minyatürleri 1479 tarihli olduğundan 1460 yıllarında doğduğu tahmin ediliyor. Ölüm tarihi 1537’dir. Minyatürleri dünyaca ünlüdür. Behzad, önceleri Herat’ta yaşamıştır. Timuroğulları İmparatorluğunun başkenti olan Herat o çağlarda dünyanın en büyük şehriydi. Bihzad, Timuroğulları İmparatorluğunun hükümdar Hüseyin Baykara’dan sonra en zengin ve nüfuzlu kişisi olan Emir Ali Şir Nevai tarafından pek

Bilgi Dünyası

Cağaloğlu Sinan Paşa Kimdir?

0

Cağaloğlu Sinan Paşa hayatı, biyografisi. Osmanlı Sadrazamlarından Cağaloğlu Sinan Paşa hakkında bilgi. CAĞALOĞLU SİNAN PAŞA (1547?-1605) Osmanlı sadrazamlarındandır. Asil bir İtalyan ailesine mensuptur, çocukken babasıyla beraber, Kaptanı Derya Damat Piyale Paşa tarafından (1561) Büyük Cerbe Deniz Zaferi’nde esir edilip İstanbul’a getirildi. Kanuni’ye takdim olundu. Enderun‘da okuyup Padişahın silahtarları arasına girdi. 1575’te Yeniçeri Ağası oldu. Kanuni’nin

Bilgi Dünyası

Tacizade Cafer Çelebi Kimdir?

0

Tacizade Cafer Çelebi hayatı, şiirleri, eserleri. Tacizade Cafer Çelebi hakkında bilgi. Tacizade Cafer Çelebi (?-1515) II. Bayezit devrinin tanınmış devlet adamlarındandır. Şair ve hattat Taci Bey’in oğludur. Amasya’da doğdu. Devrinin en ünlü ilim adamlarından ders gördü. Bir müddet medreselerde müderrislik ettikten sonra II. Bayezit devrinde Divan-ı Hümayun nişancılığına tayin olundu. Yavuz Selim, Cafer Çelebi’nin düşüncelerinden

Bilgi Dünyası

Bermekoğlu Cafer Kimdir?

0

Bermekoğlu Cafer Hayatı, biyografisi. Bermekoğlu Cafer Kimdir, Bermekoğlu Cafer hakkında bilgi. Bermekoğlu Cafer (767-803) Harunürreşit’in hocası ve veziri olan Yahya’nın oğludur. Yazısının güzelliği, hitabeti, zarif ve iyi giyinişi ile büyük bir şöhret kazanmıştı. Harunürreşit, Cafer’i çok sever, onun üstün zekâsını, geniş bilgisini çok beğenirdi. Cafer de Halife’ye çok bağlı idi. Cafer’in Harunürreşit üzerindeki kuvvetli nüfuzu,

Bilgi Dünyası

Ahi Benli Hasan

0

Ahi Benli Hasan kimdir? Ahi Benli Hasan’ın kısa yaşam hikayesi ile Ahi Benli Hasan’ın eserleri hakkında bilgi. 15. Yüzyıl divan şairlerindendir. Yavuz Sultan Selim zamaında yaşamıştır. Adı Hasan, takma adı Benli, Lakabı da Ahi’dir. DOğum tarihi belli değildir. Ölüm tarihi 1517 senesidir. Niğbolu’da doğan Ahi’nin babası Seyit Hoca adında bir tüccardı. Şair, babasının ölümünden sonra,

Bilgi Dünyası

Marcus Porcius Cato Kimdir?

0

Marcus Porcius Cato Kimdir? Marcus Porcius Cato Hayatı, biyografisi, başarıları. Eski Roma Devlet Adamları, hakkında bilgi. CATO, Marcus Porcius (M.Ö. 234-149) Eski Roma’nın devlet adamlarındandır. Yunan düşünce ve göreneklerinin Roma halkını etkilemeye başladığı bir devirde yaşamıştır. Cato, bu etkinin, eski Roma geleneklerini ve terbiyesini bozduğunu düşünerek bütün gücüyle bunu önlemeye çalışmıştır. Cato, eski bir çiftçi

Bilgi Dünyası

Lucius Catiline Kimdir?

0

Lucius Catiline hayatı, biyografisi. Lucius Catilina Kimdir? Lucius Catilina hakkında bilgi, başarıları. CATILINE, Lucius (M.Ö. 108 – 62) Romalı bir siyaset adamıdır. Fakir düşmüş asil bîr aileden gelmiştir. M.Ö. 82’de, Roma hakimiyetini eline geçiren Sulla’yı desteklemiş, kanunsuz sürgünler yapılırken zalim hareketlerde bulunarak cinayetler işlemiş, zengin olmuştur. 67-66 yıllarında da Afrika genel valisi olmuştur. Catiline bundan

Bilgi Dünyası

Andrew Carnegie Kimdir?

0

Andrew Carnegie hayatı, biyografisi. Andrew Carnegie hayırseverliği, yaptığı yardımlar, hakkında bilgiler. CARNEGIE, Andrew (1835 – 1919) Amerikalı bir fabrikatör ve büyük bir hayırseverdir. Fakir bir çocuk olarak İskoçya’dan Amerika’ya gelmiş, kısa zamanda dünyanın en zengin adamlarından biri olmuştur. İskoçya’da, Dunfermline’da doğan Andrew Carnegie, el tezgahıyla çalışan bir dokumacının oğluydu. Buharlı makinelerin icadı üzerine işi bozulan

Bilgi Dünyası

Charles Jean Bernadotte (Carl XIV) Kimdir?

0

Carl XIV Charles Jean Bernadotte hayatı, biyografisi. Charles Jean Bernadotte kimdir, hakkında bilgi. CARL XIV. (1763-1844) Fransız aslından gelme bir İsveç kralıdır. 1818-1844 yılları arasında hüküm sürmüştür. Asıl adı Charles-Jean Bernadotte idi, Fransa’nın Pau şehrinde doğdu. 17 yaşında çavuş olup orduya girdi. İhtilal savaşlarında parlıyarak, 1793’te tümgeneral oldu. Napoléon’ün maiyetinde büsbütün yükseldi; 1804’te mareşalliğe ve

Biyografi Şeyh Şamil

Kafkas Kartalı Kimdir

0

Kafkas Kartalı kimdir? Şeyh Şamil kimdir? Hayatı, biyografisi, İmam Şamil ile ilgili bilgi. Kafkas Kartalı kime denir? İmam Şamil, (1797 – Şubat 1871), Kuzey Kafkasya halklarının, Avar kökenli politik ve dini önderi. Kafkas Savaşı’nda Anti-Rus direnişin lideri ve Dağıstan’la Çeçenya’nın 3. imamı (1834-1859). Şeyh Şamil olarak da anılır. Kendisini Kafkasya’nın özgürlüğüne adamış olan Avar liderin

Biyografi Doğan Cüceloğlu

Doğan Cüceloğlu Kimdir? Hayatı ve Yazmış Olduğu Kitaplar

0

Doğan Cüceloğlu Kimdir? Doğan Cüceloğlu’nun hayatı, biyografisi, çalışmaları, kitapları nelerdir? Doğan Cüceloğlu ile ilgili bilgi. Doğan Cüceloğlu Mersin’in Silifke kasabasında dünyaya gelmiştir. Cüceloğlu eğitimine, Silifke Ortaokulu’nda başladı ardından Ankara Atatürk Lisesinde devam etti. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Doğan Cüceloğlu İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de Illinois Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji (algılama, düşünme, iletişim)

Biyografi Sadun Boro

Dünyanın Çevresini Teknesiyle Dolaşan İlk Türk Denizcisi

0

Dünyanın Çevresini teknesi ile Dolaşan ilk Türk denizcisi Sadun Boro, hayatı, seyahatleri, anıları. Sadun Boro hakkında bilgi. Sadun Boro (d.1928 İstanbul) Türk denizci ve yazar. Dünyanın çevresini teknesiyle dolaşan ilk Türk denizcidir. Denizcilik hayatı Dünyayı dolaşan ilk Türk denizcisi olan Sadun Boro, 1928’de İstanbul’da doğdu. Caddebostan kıyılarında büyüdü ve denizciliğe sandalla başladı. Galatasaray Lisesi’nde okudu.

1 86 87 88