Browsing: Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Alemi dağ keçisi

Dağ Keçisinin Özellikleri, Yaşam Alanları, Davranışları Hakkında Gerçekler

0

Dağ keçisi nasıl bir hayvandır, nerede ve nasıl yaşar? Dağ keçisinin özellikleri, beslenmeleri, yaşam koşulları hakkında bilgi. Dağ Keçisi Avrupa dağlarında yaşayan bir antilop çeşididir. Kayadan kayaya büyük bir ustalıkla sıçrayıp atlayan çok çevik bir hayvandır. Kısa bir kuyruğu, iki küçük boynuzu vardır. Tüyleri yazın seyrektir, sarı ile külrengi arasındadır; kışın sıklaştığı gibi rengi de

Hayvanlar Alemi dokumacı kuş

Dokumacı Kuşlarının Özellikleri, Yuvaları, Davranışları Hakkında Gerçekler

0

Dokumacı kuşları nasıl kuşlardır? Nerede yaşarlar, yaptıkları yuvaların özellikleri nelerdir? Sosyal davranışları vb. hakkında gerçekler. Dokumacı Kuşlar Dokumacı kuşlar, ispinozlarla akraba olan birkaç küçük ötücü kuş ailesinden oluşan bir gruptur. Dokumacı kuşların çoğu sarıdır, ancak kırmızı, kahverengi veya siyah çeşitleri de vardır. Genellikle ayrıntılı yuvalar inşa etmeleriyle bilinirler. Ploceidae dokumacı ispinozları, 64 ayrı türle en

Hayvanlar Alemi impala

İmpala Nasıl Bir Hayvandır? Özellikleri Beslenme, Üreme, Habitat ve Davranışları

0

İmpalalar nasıl hayvanlardır? Nerelerde yaşarlar, nasıl beslenirler? İmpalaların özellikleri, üremesi ve haklarındaki ilginç gerçekler. İmpalalar Impalalar, keçi ve geyik karışımı gibi görünen orta boy antiloplardır. Uzun bacakları, boyunları ve siyah, bükülmüş boynuzları vardır. Bovidae ailesinin üyeleri olarak keçiler, sığırlar ve koyunlarla ilişkilidirler. Boyutları Impalalar, 88 ila 165 lbs arasında büyük bir köpekle aynı miktarda ağırlığındadır.

Hayvanlar Alemi ada tavşanı

Ada Tavşanı Özellikleri Türleri Beslenme Davranış ve Habitatları Hakkında

0

Ada tavşanı nasıl bir hayvandır? Ada tavşanı nerede yaşar, türleri, özellikleri nelerdir? Ada tavşanlarının beslenmesi, üremesi, davranışları hakkında bilgi. Ada tavşanı Ada tavşanı; Kemirgenlerden bir tavşan çeşididir. Evcil türleri olduğu gibi yabani türleri de vardır. Bazı yerlerde, eti, postu ve laboratuvar denemeleri için özel olarak yetiştirilir. Asıl vatanı Güney Avrupa memleketleri, bilhassa İspanya’dır. Bu arada

Hayvanlar Alemi piton

Piton Nasıl Bir Yılandır? Zehirli Midir, Özellikleri, Avlanma, Davranış, Üreme

0

Piton nasıl bir yılandır, nerede yaşar, zehirli midir, tehlikeli midir? Pitonları beslenme, üreme davranışları, haklarında ilginç gerçekler. PİTON YILANI Boagiler familyasının Pitongiller alt familyasından bir yılandır. Güneydoğu Asya, Avustralya ve Afrika’da yaşar. Boylan 1 m ile 10 m arasında değişir. Eski Dünya’nın en büyük yılanları bu gruptandır. Zehir bezleri yoktur; bir ya da birkaç boğumuna

Hayvanlar Alemi boa yılanı

Boa Yılanı: Özellikleri Avlanması Beslenmesi Üremesi Yaşam Ortamı Yapısı

0

Boa yılanı nasıl bir yılandır, diğer yılanlardan farkı ve özellikleri nelerdir? Avlanması, beslenmesi, üremesi, davranışları hakkında bilgi Boa Yılanı (Lat. Boa constrictor) Boagillerden Afrika, Hindistan, Antiller ve Güney Amerika’nın tropik yağmur ormanlarında yaşayan zehirsiz yılan cinsidir. Besinini, sarılıp boğarak öldürdükten sonra ezip bir bütün olarak yuttuğu küçük memeliler oluşturur. Başı üçgen biçiminde ve yassıdır. Çatallı

Hayvanlar Alemi Peygamberdevesi 

Peygamberdevesinin Özellikleri, Üreme, Beslenmesi Hakkında İlginç Gerçekler

0

Peygamberdevesi nasıl bir hayvandır? Peygamberdevesinin yapısı, özellikleri, beslenmesi, üremesi, davranışları hakkında ilginç gerçekler. Peygamberdevesi Sıcak ve ılık bölgelerde yaşayan, düzkanatlılardan bir böcektir. Uzun, yeşil vücudu böceğin otlar arasında gizlenmesine yardım eder. Başının iki yanındaki gayet iri bileşik gözleri hayvanın avlarını, düşmanlarını ufaktan görmesini sağlar. Gayet kuvvetli olan birinci çift ayaklarının duruşu yüzünden hayvana, sanki ellerini

Hayvanlar Alemi gökkuzgun

Gökkuzgun Nasıl Bir Kuştur? Nerede Yaşar? Beslenmesi Üreme Davranışı

0

Gökkuzgun nasıl bir kuştur? Gökkuzgun kuşunun yaşam alanı, özellikleri, beslenme ve üreme davranışları hakkında bilgi. Gökkuzgun Kuşu Gökkuzgunlar, 29–32 cm uzunluğunda ve 52–58 cm kanat açıklığına sahip bir karga büyüklüğünde, tıknaz bir kuştur; turuncu-kahverengi bir sırt ile esas olarak mavidir. Gökkuzgunlar, kur yapma veya karasal uçuşlar sırasında hava akrobasisi ile tanınan orta boy kuşlardır. Parlak

Hayvanlar Alemi kulağakaçan

Kulağakaçan Nasıl Bir Böcektir? Özellikleri Hakkında İlginç Gerçekler

0

Kulağakaçan nedir, nasıl bir böcektir? Kulağakaçan böceğinin özellikleri, yaşam ortamı, yapısı hakkında ilginç gerçekler. Kulağakaçan; Düzkanadlılardan, karnının gerisinde çatal biçimi iki uzun çıkıntı bulunan bir böcektir. Adına bakarak böceğin kulağa kaçtığı, kıskaçlarıyla sokarak insanı sağır ettiği söylenirse de doğru değildir. Böceğe bu ad, eskiden kuyumcuların küpe takmak için kulak memesini deldikleri alete benzeyen uzantılarından ötürü

Hayvanlar Alemi opossum keseli sıçan

Yavrularını Keselerinde (Ceplerinde) Taşıyan Hayvanlar ve Annelikleri

0

Bazı hayvanlar yavrularını keselerinde taşıyor. İşte bu yavrularını keselerinde yani ceplerinde taşıyan hayvanlar ve annelikleri. Yavrularını Ceplerinde Taşıyan Hayvanlar KANGURU Kangurular Avustralya, Yeni Gine ve onlara yakın adalarda bulunur. Birçok kanguru türü vardır. Bunların çoğu çayırlarda, çok azı da ağaçlarda yaşar. Kangurular çoğunlukla bitkilerle beslenir. Kanguruların sıçramaya uygun, ince ama güçlü arka bacakları vardır. Kuyruklarıyla

Hayvanlar Alemi tırtıl

Tırtılların Özellikleri Yaşam Döngüsü Beslenmesi ve Hakkında İlginç Gerçekler

0

Tırtıl nasıl bir hayvandır? Tırtılların özellikleri, fiziksel yapısı, beslenmesi ve üremesi nasıldır? Tırtıllar hakkında bilgi. Tırtıl Tırtıllar, Lepidoptera takımının üyesi olan kelebek ve güvelerin larvalarıdır. Tırtıllar küçük böcek larvaları olabilirler ancak doymak bilmez yiyicilerdir ve bu da onları yaygın bitki zararlıları yapar. Renk, boyut ve diyet bakımından değişen pek çok farklı tırtıl türü vardır. Önemli

Hayvanlar Alemi mors

Mors Nasıl Bir Hayvandır? Morsların Özellikleri Beslenmesi Üremesi Habitatı

0

Mors nedir, nasıl bir hayvandır? Morsların özellikleri, yaşam koşulları, üremesi, beslenmesi ve davranışları hakkında bilgi. Mors Morslar, Kuzey Kutbu’nun nazik devleridir. En büyük yüzgeçayaklılar arasındadırlar – yüzgeçli, yarı suda yaşayan deniz memelileridir. Bununla birlikte, korkutucu bir boyuta sahip olmalarına ve etobur olmalarına rağmen, bu hayvanlar saldırgan değildir. Boyut Morsların kahverengi veya pembe deri ile kaplı

Hayvanlar Alemi jibon maymunu

Jibon Maymunu Özellikleri, Yaşam Alanı, Yapısı, Beslenme ve Üremeleri

0

Jibon (Gibon) maymunu nasıl bir maymundur? Jibon (gibon) maymunun özellikleri nelerdir? Nerede yaşar, beslenmeleri, üremeleri. Jibon Maymunu Hakkında Bilgi Jibon ve ya Gibon maymunu olarak geçer. Latince karşılığı Hylobates agilis. Memeli hayvanlardan, Maymunlar takımının, Uzunkollumaymungiller familyasından tek maymun cinsidir. Uzun kolları, yumuşak ve uzun tüyleriyle tanınan jibonlar ince uzun gövdeli ve kuyruksuz hayvanlardır. Ayakta yürüyebilir

Hayvanlar Alemi geyik

Geyik Nasıl Bir Hayvandır? Türleri Özellikleri Yaşamları Beslenme Üremesi

0

Geyik nasıl bir hayvandır? Geyiklerin özellikleri, çeşitleri, yaşam alanları, davranışları, beslenme ve üremeleri hakkında bilgi. Geyik Nasıl Bir Hayvandır? Geyik geviş getirenlerden sığır büyüklüğünde bir hayvandır. Hızlı koşması, atlama kabiliyetiyle tanınmıştır. Geyiklerin bir başka özelliği de erkeklerinin dallı budaklı boynuzlarıdır. Bunlar her yıl ilkbaharda düşer, yerine yenileri çıkar. Yeni çıkmaya başlayan boynuzlar kadife gibi bir örtüyle

Hayvanlar Alemi gelincik balığı

Gelincik Balığının Özellikleri Yaşam Alanı Beslenmesi ve Avlanması Hakkında

0

Gelincik balığı nasıl bir balıktır? Nerelerde yaşar, özellikleri nelerdir? Gelincik balığının beslenmesi, avlanması ve üremesi hakkında. Gelincik Balığı Gelincik Balığı, mezit cinsinden bir balıktır. Bazı özellikleri yılan balığını andırmaktadır. Boyu 25 santimetreyi ancak bulur. Sırtında, başının hemen üstüne gelen kesimde kısa bir yelesi vardır. Bu yeleden sonra başlayan sırt yüzgeci kuyruğa kadar iner. Karnında da

Hayvanlar Alemi Bok Böceği

Bok Böceği Nasıl Bir Hayvandır? Özellikleri ve Hakkında İlginç Gerçekler

0

Bok böceği nerede yaşar, nasıl bir hayvandır, özellikleri nelerdir? Bok böceği ve beslenmesi hakkında ilginç gerçekler. Bok Böceği BOK BÖCEĞİ, (Latince Scarabaeus sacer). Kınkanatlılardan gübrelik, abdesthane çukuru, lağım gibi yerlerde yaşamayı seven bir böcektir. Dişileri yumurtalarını hap biçimindeki gübre kümecikleri içine bıraktıktan sonra arka bacakları ile yuvarlayarak toprağa gömerler. Bok böcekleri bütün yeryüzüne yayılmış olup

Hayvanlar Alemi Lemming

Lemming Nasıl Bir Hayvandır? Özellikleri Üremesi Beslenmesi Davranışı

0

Lemming nedir, nasıl bir hayvbandır? Lemminglerin özellikleri, yaşam koşulları, beslenmesi, üremesi, davranışları hakkında bilgi. Lemming Hayvanı Hakkında Bilgi En küçük kemirgenlerden biri olan lemminglerin Kuzey Kutup dairesi içinde veya çevresinde var olduğu ve ayrıca tarla fareleri ile yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Tundra biyomlarında da bulunabilirler. Bunların en küçüğü 8 cm uzunluğundadır. Bu türlerin en büyüğü,

Hayvanlar Alemi Uğur Böceği

Uğur Böceği Özellikleri, Yaşam Döngüsü, Beslenme Üreme ve Davranışları

0

En güzel böcek uğur böceğinin özellikleri, yapısı, yaşam döngüsü, üreme ve beslenmesi, davranışları, kısaca uğur böceği hakkında her şey, bilgi. Uğur Böceği Hakkında Bilgi Hemen hemen her bahçede, her tarlada yaşayan, parlak renkli küçük bir böcektir. Başka küçük böcekler için aç bir kaplana benzer. Bitkilere dadanan zararlı böcekleri bütün mevsim boyunca durmak dinlenmek bilmeden, yiyip

Hayvanlar Alemi Beyaz Bengal Kaplanı

Beyaz Bengal Kaplanının Özellikleri Üretilmesi Davranış ve Beslenmesi

0

Beyaz Bengal kaplanları nasıl oluşmuştur, nasıl üretilirler? Beyaz Bengal kaplanı özellikleri, beslenme ve davranışları. Beyaz Bengal Kaplanı Beyaz Bengal kaplanları veya karışık Bengal / Amur soyundan gelen kaplanların pembe burunları, beyazdan krem rengine kürkleri ve siyah, gri veya çikolata rengi şeritleri vardır. Beyaz Bengal kaplanlarının gözleri genellikle mavidir, ancak yeşil veya kehribar rengi olabilir. İlk

Hayvanlar Alemi Kerkenez

Kerkenez Nasıl Bir Hayvandır? Özellikleri Davranışı Beslenme Habitat Üreme

0

Kerkenez nasıl bir hayvandır, kuştur? Kerkenezlerin özellikleri, davranışları, beslenme, üreme, habitatları hakkında bilgi. Kerkenez Kerkenez (Falco tinnunculus) aynı zamanda Avrupa Kerkenezi, Avrasya Kerkenezi veya Eski Dünya Kerkenezi olarak da bilinir. Kerkenezler, 70-80 santimetre (27-31 inç) kanat açıklığı ile baştan kuyruğa 34-38 santimetre (13-15 inç) boyutlarındadır. Ortalama yetişkin erkek yaklaşık 155 gram (5.5 ons), yetişkin dişi

Hayvanlar Alemi Deniz Ayısı

Deniz Ayısı (Deniz İneği) Nasıl Bir Hayvandır? Nerede Yaşar? Özellikleri

0

Deniz Ayısı (deniz ineği veya manat) nasıl bir hayvandır, nerelerde yaşar, türleri ve özellikleri nelerdir? Bu sevimli hayvanların davranış ve beslenmeleri, üremeleri hakkında bilgi. Deniz Ayısı (Deniz İneği) Deniz ayısı, yumurta şeklinde kafası, yüzgeci ve düz kuyruğu olan büyük bir deniz memelisidir. Deniz ayıları, deniz inekleri olarak da bilinir. Bu isim, büyük boyları nedeniyle uygundur.

Hayvanlar Alemi Vizon

Vizon Nasıl Bir Hayvandır? Vizonun Özellikler, Davranışı, Beslenme Türleri

0

Vizon nedir, nasıl bir hayvandır? Vizonlar nerede yaşar, türleri, özellikleri, beslenmesi, boyutları, davranış şekilleri hakkında bilgi. Vizon Vizonlar uzun, ince gövdeli, kısa bacaklı, sivri burunlu ve pençeli küçük memelilerdir. Bu yumuşak yaratıklar gelinciklerle ilgilidir ve gelinciklere çok benzer. Kürkleri çok değerlidir. İki tür vizon vardır: Avrupalı ​​vizonlar ve Amerikan vizonları. Bir zamanlar aynı cins olan

Hayvanlar Alemi zürafa

Zürafa Nasıl Bir Hayvandır? Zürafaların Özellikleri Hakkında İlginç Gerçekler

0

Zürafa nasıl bir hayvandır? Zürafalar nerede yaşar, özellikleri, beslenmesi, üremesi ve haklarında ilginç gerçekler. Zürafa Zürafa Nedir? Cümle İçinde Kullanımı Geviş getiren memelilerden, Afrika’da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi benekli, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis) Bir boncuk oyası türü “Eski peçemdeki sıçandişlerini söktüm, yeni peçemin kenarındaki zürafayı bitirdim.” – S. M. Alus ***

Hayvanlar Alemi bizon

Bizon Nasıl Bir Hayvandır? Bizonların Özellikleri, Türleri, Beslenme, Üremesi

0

Bizon nedir, nasıl bir hayvandır? Bizonların özellikleri, yaşam ortamları, davranışları, üreme ve beslenmesi hakkında bilgi. Bizon Kuzey Amerika’da yaşayan, nesli tükenmek üzere olan bir cins hörgüçlü yaban öküzüdür. Boyu 2,70 – 3 m yüksekliği 1,70 m kadardır. Ağırlığı bir tona yakındır. Kalın ve sağlam bir vücudu, kalın boynu, kuvvetli boynuzları vardır. Vücudu kahverengimsi kalın tüylerle

Hayvanlar Alemi lepistes

Lepistes Balığı Özellikleri – Üretilmesi ve Bakımı Hakkında Bilgiler

0

Lepistes Balığı nasıl bir balıktır? Lepistes Balığı türleri, üretimi, yaşam koşulları, beslenmesi, bakımı ve özellikleri hakkında bilgi. Güney Amerika kökenli olup 18 ila 36 C arasındaki ısılar yaşaması için elverişlidir. Akvaryumlarda en çok görülen, sevilerek yetiştirilen balıklardandır. Sakin yaradılışıyla karma akvaryumların örnek bir üyesidir. Üretilmesindeki kolaylık yaygın bir tür olmasının nedenlerinden biridir. Ergin bir erkeğin

Hayvanlar Alemi Kendini kamufle etmiş bir bukalemun

Hayvanlarda Koruma İçin Gelişmiş Adaptasyonlar Nelerdir?

0

Evrim ile birlikte hayvanlarda ihtiyaçlarına göre gelişimler gerçekleşmiştir. En büyük sebeplerden biri de savunma ihtiyacıdır. Bu yazımızda bundan bahsedeceğiz. Hayvanlarda Koruma İçin Adaptasyon Hayvanlarda koruma için adaptasyon hakkında tartışacağız ve kısaca bilgi vermeye çalışacağız. Hayvanlar, diğer hayvanlar tarafından avlanır ve yenir. Bu doğanın en temel kuralıdır. Çünkü hayvanlar aynı insanlar gibi kendi besinlerini yetiştiremezler. Yani

Hayvanlar Alemi serçe

Serçe Nasıl Bir Kuştur? Özellikleri Çeşitleri Üremesi Beslenmesi Hakkında

0

Serçe nedir, nasıl bir kuştur? Serçelerin özellikleri, dağılımı, çeşitleri, beslenme ve üremesi hakkında bilgi. Serçe Hemen her yerde görülen, kül renginde küçük bir kuştur. 10 santim kadar uzunlukta, 20-25 gr. ağırlığındadır. Evlerin yakınlarında, sokaklarda, ormanlarda yaşar. Çok canlı, hareketli bir kuştur. İnsanların yakınlarına kadar korkmadan sokulur. Serçenin küçük bir başı, koni biçiminde kısa, kuvvetli bir

Hayvanlar Alemi ahtapot

Yumuşakçalar Grubu Hayvanların Özellikleri Nelerdir? Örnek Hayvanlar

0

Genellikle suda yaşayan ve yine genellikle kabuklu olan yumuşakçalar grubu hayvanların özellikleri ve yumuşakça hayvanlarına örnekler Yumuşakçalar dahil olan hayvanların başlıca özelliği, genellikle, sularda yaşamaları, bir de vücutlarının yumuşak olmasıdır. Çoğunda, korunmak için, kabuk bulunur. Üç sınıfa ayrılır: 1. — Kafadanbacaklılar (ahtapot, mürekkep balığı); 2. — Karındanbacaklılar (sümüklüböcek) ; 3. — Yassısolungaçlılar (midye, istiridye). KAFADAN

Hayvanlar Alemi porsuk

Porsuk Nasıl Bir Hayvandır? Beslenmesi, Yaşam Alanları ve Üremesi

0

Porsuk nasıl bir hayvandır? Porsuk hayvanının özellikleri, beslenmesi ve üremesi ile dünyadaki porsuk çeşitleri hakkında genel bilgiler. Porsuk Porsuk, Carnivora (etçiller) takımının Mustelidae (sansargiller) familyasının Meli-nae altfamilyasını oluşturan sekiz memeli türünün ortak*adı. Altı cins altında toplanan bu sekiz tür irilik, renk ve yaşama ortamı bakımından farklılık gösterir. Ama tümünün de güçlü çeneleri, iri ve güçlü

Hayvanlar Alemi çekirge

Çekirge Nasıl Bir Hayvandır? Çekirgeler Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Çekirge nasıl bir hayvandır? Çekirgeler ve özellikleri hakkında ansiklopedik bilgi, Çekirge çeşitleri ve yapıları. Çekirge Çekirge (Latince karşılığı Acridium lowsta). Böcekler sınıfının Düzkanatlılar takımından eklembacaklı. Çoğunlukla sıcak ve ılıman kuşakta yaşar. Sulu otlaklar büyük ırmak deltaları, geniş sazlıklar asıl yaşama alanıdır. Başında iki uzun ipliğimsi duyarga, iki petek göz ve çiğneyici ağız bulunur. 5-7 cm

Hayvanlar Alemi çekirge

Çekirgenin Özellikleri Nelerdir? Çekirgelerin Verdikleri Zararlar Hakkında Bilgiler

0

Çekirgelerin özellikleri nelerdir? Çekirge nasıl bir hayvandır, Çekirgenin zararları, çekirge istilası nedir, hakkında bilgi. Çekirge Çekirge; Daha çok sıcak memleketlerde, kırlarda ve tarlalarda yaşayan, ürüne, bitkilere korkunç zararlar veren bir böcektir. Düzkanatlılar takımından olan bu böceklerin başlıca özellikleri uzun ve kuvvetli arka ayakları sayesinde çok iyi sıçramalarıdır. Başlarında birer çift duyarga, bir çift petek göz,

Hayvanlar Alemi huni ağ örümceği

Huni Ağ Örümceği Nasıl Bir Örümcektir? Özellikleri Üreme ve Yaşam Döngüsü

0

Huni örümceği nedir, nasıl bir örümcektir? Huni ağ örümceklerinin özellikleri, üreme ve yaşam döngüsü, yaptığı yuva hakkında bilgi. Huni Ağ Örümceği Hakkında Bilgi Huni Örümceği; Araneida takımının Agelenidae familyasından, huni biçimli ağlarıyla tanınan örümceklerin ortak adıdır. Tüm dünyada yaygın biçimde görülen bu örümcekler ağlarını otlar ve bitkisel döküntüler içine, kaya altlarına ya da ev içlerine

Hayvanlar Alemi güve

Güve Nasıl Bir Hayvandır? Kelebekten Farkı, Özellik, Davranışları Hakkında

0

Güveler nasıl hayvanlardır, nerede yaşar, ne yerler? Güvelerin özellikleri ve kelebeklerden farkı nedir? Güveler hakkında bilgi. Güve Güveler, kelebeklerle yakından ilgili böceklerdir. Her ikisi de Lepidoptera takımına aittir. Kelebekler ve güveler arasındaki farklar taksonomiden daha fazlasıdır. Bilim adamları, dünya çapında yaklaşık 200.000 güve türü tespit ettiler ve bu miktarın beş katına kadar çıkabileceğinden şüpheleniyorlar. Fiziksel

Hayvanlar Alemi deniz tavşanı

Dünyanın En Kötü Kokan Hayvanları – Top 10 Kokulu Hayvanlar

0

Dünyanın en kötü kokan hayvanları nelerdir? Bu hayvanlar kokularını nasıl kullanırlar, kötü kokulu hayvanların özellikleri, ilginç bilgiler. Dünyanın En Kötü Kokan Hayvanları – Top 10 Hayvanlar kötü kokmayı umursamazlar – üstelik bu özellik aç yırtıcıları ya da meraklı insanları uzak tutmaya yarıyorsa, değerli sayılır. Aşağıda, hayvan krallığındaki 10 en kokulu türü keşfedeceksiniz. 01 HOATZİN KUŞU

Hayvanlar Alemi ağaçkakan

Ağaçkakan Nasıl Bir Hayvandır? Ağaçkakansılar ve Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Ağaçkakan nedir, nasıl bir hayvandır? Ağaçkakan ve ağaçkakansıların özellikleri, yaşam ortamı, davranışları hakkında bilgi. Ağaçkakan Ağaçkakan; (Lat. Picus viridis) Ağaçkakangiller familyasının örnek kuş türüdür. Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’da ormanlarda, park ve bahçelerde yaşar. 12-20 cm uzunluğundadır. Tüyleri sırtta siyahımsı kahverengi ya da zeytin yeşili, karın bölgesi krem rengidir. Gözlerinin çevresi açık renk tüylü, sırtı

Hayvanlar Alemi kertenkele

Kertenkele Nasıl Bir Hayvandır? Özellikleri Türleri Üremesi Hakkında Bilgi

0

Kertenkele nasıl bir hayvandır? Kertenkelelerin özellikleri, türleri, yaşam koşulları, habitatları, üremesi hakkında bilgi. Kertenkele Sürüngen hayvanların kelerler takımından küçük ve çevik bir hayvandır. Güneşte ısınmaktan hoşlandığı için kertenkeleye dana çok yaz günlerinde rastlanır. Vücudu kuru bir deriyle örtülü olan kertenkelenin boyu 15-20 santim kadardır. Çok kalın olan derisi kiremit gibi üst üste binmiş ince pullardan

Hayvanlar Alemi Kaya Balığı

Kaya Balığı Nasıl Bir Balıktır? Nerede Yaşar? Özellikleri Üremesi Davranışı

0

Kaya balığı nasıl bir balıktır? Kaya balıkları nerede yaşar, özellikleri nelerdir, üreme ve yuva yapma davranışı hakkında bilgi. Kaya Balığı Kaya Balığı; (Lat, Sgualus sguatina). Omurgalı havanlardan, Balıklar sınıfının, Kayabalığıgiller familyasından kemikli küçük balıkların genel adıdır. Gövdeleri uzun, sırt ve anus yüzgeçleri kısadır. Alt çenelerinde iki bıyık teli vardır. Başlıcaları; Akın kayası denizlerde yaşar. Azman

Hayvanlar Alemi kurt

Kurt Nasıl Bir Hayvandır? Kurtların Özellikleri Cinsleri Yaşam Ortamları

6

Kurt nasıl bir hayvandır? Kurtların özellikleri ve türleri nelerdir? Kurtların yaşam ortamları, beslenmesi hakkında bilgi. Kurt Kurt; Köpekgillerden, sürülere saldıran çok yırtıcı bir hayvandır. Avrupa’da, Kuzey Asya’ da, Amerika’da kuytu yerlerde yaşar. Biçim bakımından kurt köpeğine benzerse de ondan daha sağlam yapılı, daha iridir. Gerek çenesi, gerekse dişleri kesip paralamaya elverişli olarak gelişmiştir. 4’ü büyük

Hayvanlar Alemi kefal

Kefal Balığı Nasıl Bir Balıktır? Kefal Hakkında Ansiklopedik Bilgiler

0

Kefal nedir, nasıl bir balıktır? Kefal balığının özellikleri, yaşadığı denizler, türleri nelerdir? Kefal hakkında ansiklopedik bilgiler Kefal Kefal; Çok çeşitli bir balıktır. Tropikal ve ılıman iklim sularında yaşayan kefallar dayanıklı balıklardır. Tatlı sulardan % 0,60 tuzluluk derecesine kadar varan tuzlu sularda yaşayabildikleri gibi sıcaklığı 3,5° den 28° ye kadar değişen sularda da yaşarlar. Ancak tatlı

Hayvanlar Alemi kene

Kene Nedir? Zararları Bulaştırdığı Hastalıklar Kene Isırmasında Yapılanlar

0

Kene nedir, nasıl bir hayvandır? Kenelerin zararları, bulaştırdığı hastalıklar ve ısırması durumunda yapılması gerekenler. Bazı hayvanların derisine takılıp yerleşen, o hayvanların kanını emerek beslenen asalak, küçük bir hayvandır. Bunların develerde bulunan «deve kenesi», koyunlarda bulunan «koyun kenesi», köpeklerde bulunan «köpek kenesi» gibi çeşitleri vardır. Keneler en çok koyun, köpek, at gibi hayvanlara musallat olur. Bunlar,

Hayvanlar Alemi Kanarya

Kanarya Kuşunun Özellikleri Beslenmesi Bakımı Türleri ve Hastalıkları

0

Kanarya Kuşu hakkında bilmeniz gereken her şey. Kanaryaların özellikleri, çeşitleri, bakımı, hastalıkları, beslenmesi. Kanarya Kuşu Hakkında Bilgi Adını anayurdu olan Kanarya Adaları’ndan alır. Eskiden Akdeniz’in kuzeyinde yaşamazken günümüzde Kafkasya, İran, Anadolu, Türkistan ve Avrupa’ya da yayıldı. Evlerde kafeslerde beslenir. Sırtı kül kahverengi öteki tarafları san-yeşil renkli tüylerle örtülüdür. Serçe büyüklüğünde olup kısa ve koni gagalı,

Hayvanlar Alemi katır

Katır Nasıl Bir Hayvandır? Fiziksel Özellikleri At İle Eşekten Farkı Nedir?

0

Katır nedir ve nasıl bir hayvandır? Katır nasıl oluşur? Katır ve katırın özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Atla eşeğin birleşmesinden meydana gelen evcil bir hayvandır. Genel olarak, erkek eşeğin dişi at (kısrak) la çiftleşmesi sonunda meydana gelir. Erkek at (aygır) la dişi eşeğin çiftleşmesinden de katır elde edilebilir. Katırdan dünyanın hemen

1 2 3 4 19