Browsing: Coğrafya

Bilgi Dünyası atmosfer

Atmosferin Sıcaklığa Etkisi

0

Dünyadaki atmosferin sıcaklığa olan etkisi nedir? Atmosferin sıcaklık etkilerinin maddeler halinde açıklaması. Atmosferin Sıcaklığa Etkisi Atmosfer, hem yerin hem de kendisini oluşturan gazların Güneş’ten gelen ışınlarla ısınması üzerinde önemli bir rol oynar. Bunun yanında yer tarafından tutulan enerjinin ışımayla (radyasyon) uzaya gönderilmesini çeşitli şekillerde etkiler. Bu şekilde atmosfer, Yer’in sıcaklığını dengeler, sıcaklığın çok yüksek değerlere

Bilgi Dünyası Güneş Gözlüğü

Aydınlanma Süresinin Sıcaklığa Etkisi

0

Aydınlanma süresi nedir, nasıl değişir? Dünya’nın aydınlanma süresinin sıcaklığa olan etkisi nedir? Hakkında bilgi. Aydınlanma Süresinin Sıcaklığa Etkisi Aydınlanma süresi, Güneş’in gökyüzünde kaldığı süredir. Atmosferde enerji birikimini etkilediğinden, sıcaklık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Güneş’in gökyüzünde kaldığı süre arttıkça, atmosferde ısı birikimi olacağından, sıcaklık değerleri artış gösterir. Yaz aylarında sıcaklığın daha fazla olmasının nedeni güneş

Bilgi Dünyası

Yer’in Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketinin Sıcaklığa Etkisi

0

Dünya’nın eksen eğikliğinin ve yıllık hareketinin sıcaklığa olan etkisi nedir? Eksen eğikliğinden dolayı yaşanan sıcaklık değişimleri. Yer’in Eksen Eğikliği ve Yıllık Hareketinin Sıcaklığa Etkisi Yer ekseninin eğik olmasından dolayı Dünya, Güneş etrafında dolanırken, yıl içerisinde güneş ışınlarının yere düşme açısı da değişir. Bu durum sıcaklığın yıl içerisinde farklılık göstermesine neden olur. Orta enlemlerde öğle vakti

Bilgi Dünyası

Güneş Işınlarının Atmosferde Aldığı Yol

0

Güneş Işınlarının Atmosferde Aldığı Yolun sıcaklığa olan etkisi nedir? Güneş Işınlarının Atmosferde Aldığı Yol nerede daha uzun ve daha kısadır? Güneş Işınlarının Atmosferde Aldığı Yol Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol arttıkça, atmosferde tutulma, yansıma ve dağılma artacağından, yeryüzüne ulaşan gelen enerji miktarı azalır. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol kutuplarda (c), Ekvator’dan (a) daha uzun olduğundan,

Bilgi Dünyası

Dünya’nın Günlük Hareketinin Sıcaklığa Etkisi

0

Dünya’nın günlük hareketinin sıcaklık üzerindeki etkisi nedir? Eksen hareketi sıcaklıklarda nasıl bir fark yaratır? Hakkında bilgi. Dünya’nın Günlük Hareketinin Sıcaklığa Etkisi Günlük (Eksen) Hareketinin Sıcaklığa Etkisi Dünyanın günlük hareketi olan kendi ekseni etrafında dönüşü sonucu gece ve gündüz oluşur. Ancak bu dönüşün oluşturduğu tek sonuç bu değildir. Dönüş hareketi Güneş’ten gelen ışınların açılarında da değişiklik

Bilgi Dünyası

Dünya’nın Şeklinin Sıcaklığa Etkisi

0

Dünya’nın şekli sıcaklığı nasıl etkiler? Enlem etkisi nedir, enlem etkisinin sıcaklık üzerindeki önemi hakkında bilgi. Dünya’nın Şeklinin Sıcaklığa Etkisi Yer’in küresel şekli, yeryüzünün her noktasına aynı miktarda enerjinin ulaşmasına engel olur. Ekvator’dan kutuplara doğru, güneş ışınlarının yere düşme açısı küçülür. Enlemlere göre güneş ışınlarının yere düşme açısı. Ekvator’dan uzaklaştıkça ışınlar, yere daha yatık açıyla düşer.

Bilgi Dünyası

Güneş Işınlarının Yere Düşme Açısı Sıcaklığı Nasıl Etkiler?

0

Güneş Işınlarının Yere Düşme Açısı Sıcaklığı Nasıl Etkiler? Güneş ışınlarının açısının sıcaklığa olan etkilerinin açıklaması. Güneş Işınlarının Yeryüzüne Düşme Açısının Sıcaklığa Etkisi Güneş ışınlarının yere düşme açısı büyüdükçe yere daha fazla enerji ulaşır. Bu durumda daha yüksek sıcaklıklar oluşur. Bu durumun nedeni aşağıdaki örneklerle daha kolay anlaşılabilir. Bir ışın demeti dik geldiği yüzeylerde dar alana

Bilgi Dünyası

Atmosferin Katmanları ve Özellikleri

0

Atmosferin katmanları nelerdir? Atmosferin katmanlarının sırası, özelliklerinin maddeler halinde açıklaması, hakkında bilgi. Atmosferin Katmanları ve Özellikleri Ortalama kalınlığı 10.000 km olan atmosfer, kimyasal bileşimi ve sıcaklığı bakımından farklı katmanlardan oluşur. Yerden itibaren sırasıyla troposfer, stratosfer, mezosfer, iyonosfer (termosfer) ve ekzosfer atmosferin katmanlarıdır. Atmosferin katmanları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir. 1- Troposfer: Atmosferin yere temas eden en

Bilgi Dünyası atmosfer

Atmosferde Miktarı Değişen ve Değişmeyen Gazlar Nelerdir?

0

Atmosferde Miktarı Değişen ve Değişmeyen Gazlar Nelerdir? Havada her zaman bulunmayan gazlar hangileridir, hakkında bilgi. Atmosferde Miktarı Değişen ve Değişmeyen Gazlar 1- Miktarı Değişmeyen Gazlar: Yaşam için büyük önem taşıyan bu gazlar, atmosferde oransal olarak bir değişime uğramazlar. Miktarı değişmeyen gazların atmosferdeki hacim oranlarına göre yaklaşık değerleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Atmosferi oluşturan gazlar arasında büyük

Coğrafya

Fiziki Haritalarda Yer şekillerini Gösterme Yöntemleri

0

Fiziki haritalarda bulunan yer şekilleri ve bu yer şekillerini gösterme yöntemleri nelerdir? Fiziki harita özellikleri. Fiziki Haritalarda Yer şekillerini Gösterme Yöntemleri Fiziki haritalarda yer şekilleri gölgelendirme, tarama, renklendirme, kabartma ve izhops olmak üzere beş şekilde gösterilir. 1. Gölgeleme Yöntemi Bu yöntemde yer şekillerine 45° lik açıyla ışık vurulduğu varsayılarak ışık gölge oyunuyla yüzey şekilleri gösterilir.

Coğrafya

Tarih Değiştirme Çizgisi Nedir? Nerededir?

0

Tarih değiştirme çizgisi nedir? Tarih değiştirme çizgisinin özelliği nedir, nerededir? Tarih değiştirme çizgisi hakkında kısa bilgi. Tarih Değiştirme Çizgisi Nedir? Nerededir? Başlangıç meridyeninin karşıtı olan 180° meridyeni hem doğu hem de batı meridyenidir. Bu meridyen 12. saat diliminde yer alır. Yani başlangıç meridyeni ile aralarında 12 saat fark vardır. Başlangıç meridyeninden, 180° meridyenine doğudan gidilirse

Coğrafya

Ulusal Saat ve Saat Dilimleri Hakkında Bilgi

0

Ulusal saat nedir? Saat dilimleri nedir? Ulusal saat ve saat dilimlerinin hesaplanması, özellikleri hakkında bilgi. Ulusal Saat ve Saat Dilimleri Hakkında Bilgi Ulusal Saat Her meridyenin ayrı ayrı yerel saati olduğuna göre, her yerleşim biriminin de farklı bir yerel saatler vardır. Bir ülke içerisinde saat birliğinin sağlanması amacıyla, ülke içerisinden geçen belirli bir meridyenin yerel

Coğrafya Zaman

Yerel Saat Nedir? Yerel Saat Nasıl Hesaplanır?

0

Yerel saat nedir? Yerel saat hesaplaması nasıl yapılır? Yerel saat farkının, güneş doğuş ve batış saatlerinin bulunması. Yerel Saat Nedir? Yerel Saat Nasıl Hesaplanır? Yerel Saat Bilindiği gibi günün saatleri Dünya’nın günlük hareketine göre belirlenir. Dünya kendi ekseni çevresindeki bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlar ve buna bir gün denir. Gün içerisindeki vakitler ve saatler

Coğrafya paraleller

Haritalarda Konum Belirleme

0

Haritalarda konum belirleme nasıl yapılır? Matematik konum belirleme, paralel ve meridyenlerin konum belirlemedeki yeri nedir? Haritalarda Konum Belirleme Haritalarda konum belirleme iki şekilde mümkündür. Paralel ve meridyenler yardımıyla bulunan matematik konum ve çevresinden ayırt edici özelliklerini gösteren özel konum yardımıyla belirlenebilir. Matematik Konum Bir yerin matematik konumu gerçekte var olmayan, ancak Başlangıç Meridyeni ve Ekvator’a

Bilgi Dünyası

Harita Hesaplamaları Konu Anlatımı

0

Haritalarda uzunluk, alan ve ölçek hesaplamaları nasıl yapılır? Haritada hesaplama yöntemleri, ile ilgili örnekler, konu anlatımı. Harita Hesaplamaları Konu Anlatımı 1. Uzunluk Hesaplamaları: Haritalarda, uzunluk hesaplamaları ölçek yardımıyla yapılır. a) Ölçek Bulma: Kesir ölçeklerde pay harita uzunluğunu, payda ise gerçek uzunluğu gösterir. Örneğin ölçeği 1/500.000 olan bir haritada 1 birim gerçekte 500.000 birime eşittir. Ölçeğin

Bilgi Dünyası

Ölçeklerine Göre Haritalar

0

Haritalar ölçeklerine göre kaça ayrılır? Ölçeklerine Göre Harita çeşitleri. Büyük, orta ve küçük ölçekli haritaların özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Ölçeklerine Göre Haritalar Haritalar ölçeklerine göre büyük, orta ve küçük ölçekli olmak üzere üçe ayrılır. 1. Büyük Ölçekli Haritalar: Ölçekleri 1/200.000’den daha büyük olan haritalardır. Planlar ve topografya haritaları büyük ölçekli haritalardır. a. Planlar: Ölçeği 1/20.000’den

Bilgi Dünyası

Haritayı Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

0

Haritayı oluşturan unsurlar nelerdir? Haritalarda neler bulunur? Haritalardaki ölçek çeşitleri, harita unsurları hakkında bilgi. Haritayı Oluşturan Unsurlar Nelerdir? 1. Başlık ya da haritanın adı Başlık ya da haritanın adı, haritanın hangi amaca yönelik olduğunu veya hangi amaçla yararlanılabileceğini belirtir. 2. Ölçek Yeryüzünü küçültmeden çizmek mümkün değildir. Aksi durumda çizimi yapılacak alan büyüklüğünde kağıt gerekecektir ve

Bilgi Dünyası Silindirik Projeksiyon

Projeksiyon Tipleri Nelerdir? (Coğrafya)

0

Coğrafyada projeksiyon tipleri, çeşitleri nelerdir? Projeksiyon çeşitlerinin özellikleri nelerdir? Projeksiyon Tipleri hakkında bilgi. Projeksiyon Tipleri Nelerdir? (Coğrafya) Harita çiziminde karşılaşılan en büyük güçlük yuvarlak olan Dünya yüzeyinin bir düzleme aktarılmasıdır. Bu güçlük özellikle geniş alanların çiziminde daha büyük sorun oluşturur. Küresel olan Dünya yüzeyi hatasız biçimde bir düzleme aktarılamaz. Bu nedenle başta Dünya haritaları ve

Coğrafya permafrost - donmuş toprak

Permafrost Nedir? (Donmuş Toprak)

0

Permafrost nedir? Donmuş toprak ya da pergelisol olarak da bilinen permafrost ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Permafrost nedir? (Donmuş Toprak) Permafrost, donmuş toprak ya da pergelisol olarak da bilinir, en az iki yıl boyunca sıcaklığı hep 0°C’nin altında kalan, sürekli donmuş haldeki toprak. Permafrost alanların kara yüzeyinin yüzde 20’sini kapladığı ve derinliğinin Sibirya’nın

Coğrafya Baltık Ülkeleri Nelerdir

Baltık Ülkeleri Hangileridir?

0

Baltık ülkeleri hangileridir? Baltık ülkelerinin hangi ülkeler olduğu ve bu ülkeler ile ilgili kısa ve tenel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Baltık ülkeleri hangileridir? Baltık ülkeleri, Kuzey Avrupa’da, Baltık Denizinin doğu kıyılarında, Estonya, Letonya ve Litvanya‘nın oluşturduğu ülke topluluğudur. Birçok açıdan ortak bir geçmişe sahip olmakla birlikte etnik ve dil kökenleri bakımından farklılık gösteren Baltık ülkeleri,

Coğrafya San Sebastian - İspanya

İspanya’nın Bask Bölgesinde Yer Alan San Sebastin Kent Hakkında Bilgi

0

İspanya’da bulunan San Sebastian hakkında kısa bilgi. İspanya’nın kuzeyinde ve tartışmalı Bask bölgesine yer alan San Sebastian… San Sebastian, İspanya’nın kuzeyinde, Bask Ülkesi Özerk Bölgesi’nde liman kenti, Guizpuzcoa Yönetim Birimi’nin merkezi. Biskay Körfezi’nde, Urumea Irmağı ağzında, bilbao’nun 77 km doğusundadır. Büyük bir balıkçılık limanı, endüstri (kimya, metalürji, çimento, elektrik donanımı, ses-kayıt aygıtları, bira, çikolata), başpiskoposluk,

Bilgi Dünyası

Kıtaların Nüfus Yoğunluğu Sıralaması

0

Dünyadaki kıtalara göre nüfus nasıl dağılmıştır? Dünya nüfusunun kıtalara göre yoğunluğu, sıralaması, kıtaların nüfusları. Kıtaların Nüfus Yoğunluğu Sıralaması Dünyadaki en büyük kıta hangisidir? Çok kolay: Asya. Yüzölçümü ve nüfus bakımından en büyüğüdür. Peki ya diğer kıtalar: Afrika, Antartika, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika? Kıtalar aşağıda, en büyüğüne en küçüğüne göre alan sıralanır ve

Bilgi Dünyası Yüksek Dağ

Dünyanın En Yüksek Dağları (Sıralama)

0

Dünyanın en yüksek dağı hangisidir, yüksekliği ne kadardır? Dünyadaki en yüksek dağların isimleri, yüksekliklerine göre sıralaması. Dünyanın En Yüksek Dağları (Sıralama) Dünyadaki En Yüksek Dağ (Asya) Everest, Nepal-Çin: 29.035 feet / 8850 metre Afrika’daki en yüksek dağ Kilimanjaro, Tanzanya: 19,340 feet / 5895 metre Antarktika’daki en yüksek dağ Vinson Masifi: 16,066 fit / 4897 metre

Coğrafya Balıkesir Harita

Balıkesir İli Doğal Yapısı Hakkında Bilgi

0

Balıkesir ili nerededir? Balıkesir ilinin doğal yapısı ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği sayfamız aşağıda yer almaktadır. Balıkesir İli Doğal Yapısı Hakkında Bilgi Balıkesir, Güneydoğu ve güneybatı kesimi Ege Bölgesi, daha büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde kalan il ve il merkezi kent. Yüzölçümü 14.292 kilometrekare olan Balıkesir ili kuzeyde Marmara Denizi, doğuda Bursa, güneydoğuda

Coğrafya Balık Gölü

Balık Gölü Nerededir?

0

Balık Gölü nerededir? Ağrı’da yer alan Balık Gölü ile ilgili coğrafi özellikleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Balık Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi’nde lav seti gölü. Ağrı ilinde Ağrı ile Doğubeyazıt kentleri arasında yükselen andezit ve bazalt lavlarından oluşan volkanik kütle üstünde yer alır. Türkiye’nin en yüksek göllerinden biridir; su yüzeyinin denizden yüksekliği 2.250 metredir.

Coğrafya Baja California Sur

Baja California Sur Eyaleti Hakkında Bilgi

0

Baja California Sur eyaleti ile ilgili bilgiler. Meksika’nın kuzey batı kısmındaki aynı isimli yarım adanın güney kısmındaki eyalet. Baja California Sur, Meksika’nın kuzeybatısında eyalet. Kuzeyden Baja California Norte eyaleti, doğudan California Körfezi, batıdan ve güneyden Büyük Okyanusla çevrilidir. 73.475 kilometrekarelik alanının orta ve doğu bölümleri yanardağlarla kaplıdır. 1887’de federal bölge oldu. 1931’de federal toprak ilan

Coğrafya Baja California Eyalet Haritası

Baja California Eyaleti Hakkında Bilgi

0

Baja California eyaleti ile ilgili bilgiler. Meksika’nın kuzey batı kısmındaki aynı isimli yarım adanın kuzey kısmındaki eyalet. Baja California Eyaleti Hakkında Bilgi Baja California, eskiden baja california norte, Meksika’nın kuzeybatısında eyalet. Kuzeyde ABD, doğuda California Körfezi, batıda Büyük Okyanus, güneyde Baja California Sur eyaleti ile çevrilidir. Baja California Yarımadasının 28° kuzey enleminin kuzeyindeki bölümünde yer

Coğrafya Baja California

Baja California Yarımadası Nerededir?

0

Baja California yarımadası nerededir? Meksika’da yer alan bir yarımada olan Baja California’nın coğrafi ve tarihi özellikleri hakkında bilgi. Baja California, Meksika’nın kuzeybatısında yarımada. Kuzeyde ABD, doğuda California Körfezi, güneyde ve batıda ise Büyük Okyanusla çevrilidir. Genişliği 40-250 km arasında değişir; uzunluğu yaklaşık 1.220 km, toplam yüzölçümü 143.790 kilometrekaredir. Yönetsel bakımdan, Baja California Norte ve Baja

Coğrafya takvim

Takvim Nedir? Takvim Çeşitleri ve Takvimlerin Dönüşümleri

0

Takvim nedir? Kullanılan takvimler hangileridir? Hangi takvim neyi esas alır? Takvim çeşitleri, takvimlerin birbirine dönüşümünün hesaplanması. TAKVİM, zamanı yıllara, aylara, haftalara, günlere bölerek hesap eden cetvellerdir. Zaman ancak takvim kullanılırsa değerlendirilmiş olur. Takvimin, tarihte, tarihle ilgili bilimlerde büyük önemi vardır. Bayramları, yıldönümlerini, önemli günleri takvimin yardımıyla buluruz. İnsanlar çok eski çağlarda bile mevsimleri, ayları, haftaları,

Coğrafya Aniene Irmağı

Aniene Irmağı Nerededir?

0

Aniene ırmağı nerededir? İtalya’nın orta kısımlarında yer alan Aniene ırmağı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Aniene Irmağı, teverone olarak da bilinir, Latince ANIO, Orta İtalya’daki Tiber (Tevere) Irmağının en büyük kolu. Roma’ nın güneydoğusunda bulunan Subiaco yakınlarında, Simbruini Dağlarındaki iki kaynaktan doğar. Dar bir vadi içinde akarak Tivoli’yi geçer, Campagna di Roma’da

Coğrafya Anız Ne Demek

Anız nedir?

0

Anız nedir? Anız ne demektir ve sözlük anlamı nedir? Anız yakmak doğru mudur? Anız ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca yer aldığı sayfamız. Anız nedir? Anız, Anadolu’da, biçilen ekinin tarlada kalan sap bölümüne verilen isimdir. Aslı “angız” ya da “anğız” olan sözcük Divanü Lugati’t-Türk’te benzer biçimde açıklanmıştır. Tarla açmak, sulamak, sürmek gibi anlamlara gelen “angdız”,

Coğrafya Kuzey Amerika Haritası

Kuzey Amerika Kıtası Bitki ve Hayvan Çeşitliliği

0

Kuzey Amerika kıtası bitki örtüsü ve hayvan varlığı ile ilgili genel bilgiler. Kuzey Amerika’da yer alan ormanlar ve yaşayan hayvanlar. Kuzey Amerika Kıtası Bitki ve Hayvan Çeşitliliği Kuzey Amerika’nın orman örtüsü Büyük Okyanus kıyılarının iğne yapraklı ormanları, olağanüstü büyüklükte sekoyalar ve göknarlardan oluşur. California’ nın kuzey kıyısında yoğun olan sekoyalar ile batı sedirlerinin yerini Oregon’dan

Coğrafya Kuzey Amerika Fiziki Haritası

Kuzey Amerika Kıtası Toprak Yapısı

0

Kuzey Amerika kıtası toprak yapısı ile ilgili kısaca bilgilendirme. Kuzey Amerika’da bulunan toprak çeşitleri ve kısa açıklamaları. Kuzey Amerika Kıtası Toprak Yapısı Kıtada yaygın olan nemli topraklar oldukça çeşitlidir. Inseptisol Bölgenin yoğun ormanlarının organik artıklarından oluşan toprak humus yönünden zengindir. Elverişli iklimiyle 300 gün tarım yapılabilen ve yeterli yağış alan bu verimli topraklar. Büyük Okyanus

Coğrafya Kuzey Amerika Kıtası Haritası

Kuzey Amerika Kıtası Irmakları ve Gölleri

0

Kuzey Amerika kıtasının akarsuları ve gölleri ile ilgili bilgiler. Kuzey Amerika kıtasında yer alan ırmaklar ve göller hakkında bilgi. Kuzey Amerika Kıtası Irmakları ve Gölleri Kuzey Amerika dünyanın en uzun ırmaklarından birine (Mississippi) ve en büyük su deposuna (Saint Lawrence-Büyük Göller sistemi) bağlı bir su toplama sistemine sahiptir. Kalkan ile kenar dağları arasındaki uzun ve

Coğrafya Kuzey Amerika Haritası

Kuzey Amerika Kıtası İklimi Hakkında Bilgi

0

Kuzey Amerika kıtası iklimi hakkında bilgi. Kuzey Amerika kıtasının iklimi ve iklim bölgeleri ile ilgili bilgiler. Kuzey Amerika Kıtası İklimi Hakkında Bilgi Kuzey Amerika’nın büyük bölümü ılıman iklim kuşağında yer alır. Bununla birlikte kuzeyde, kış aylarında Ozarklar’a kadar uzanan büyük soğuk alanlar vardır. Bu kesimdeki uzun ve soğuk kış mevsiminde arazinin büyük bölümü donar. Yılın

Coğrafya Kuzey Amerika Jeolojik Haritası

Kuzey Amerika Kıtasının Jeolojik Yapısı

0

Kuzey Amerika kıtasının jeolojik yapısı ile ilgili genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız. Kuzey Amerika Kıtasının Jeolojik Yapısı Kuzeyden güneye Kanada’nın Columbia Burnu ile Güney Panama arasında uzanan kıta, doğudan batıya Doğu Grönland’daki Kuzeydoğu Rundigen ile Alaska’daki Attu Adası arasında yer alır. Enlem genişliği 76°, boylam uzunluğu 175°’dir. Kuzey Amerika kıtası jeolojik çağlar boyunca

Coğrafya Kuzey Amerika Haritası

Kuzey Amerika kıtası nerededir?

0

Kuzey Amerika kıtası nerededir? Kuzey Amerika kıtasının komşuları, coğrafi konumu ve genel bilgileri içeren sayfamız. Kuzey Amerika kıtası nerededir? Kuzey Amerika yeryüzünün üçüncü büyük kıtasıdır. Ana bölümü Kuzey Kutup Dairesi ile Yengeç Dönencesi arasında kalır. Kuzey ucu Kuzey Kutbu’na, güney ucu Ekvator’a 800 km kadar sokulur. Kuzeyden güneye yaklaşık 8.000 km boyunca uzanan kıtanın yüzölçümü

Coğrafya Parana Nehri

Parana Nehri Hakkında Bilgi

0

Tam üç adet ülkeyi birbirinden ayıran nehir olma özelliğini taşıyan Parana nehri ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Paranâ Irmağı, Portekizce rio parana. İspanyolca Rio parana. Güney Amerika’da Amazon’dan sonra ikinci en büyük akarsu. Orta Brezilya’nın güneydoğu kesimindeki platodan doğan ırmak genellikle güney yönünde akar ve 4.880 km’lik bir çığırdan sonra Uruguay Irmağıyla birleşerek

Coğrafya João Pessoa

Paraiba Nerededir?

0

Brezilya’daki eyaletlerden birisi olan Paraba eyaleti ile ilgili genel bilgiler. Önde gelen şehirleri nelerdir? Coğrafi ve ekonomik özellikleri hakkında da bilgiler. Paraiba, parahyba ya da parahyba do norte olarak da bilinir, Brezilya’nın kuzeydoğu kesiminde eyalet (estado). Yüzölçümü 53.958 kilometrekaredir. Eyaletin başlıca kentleri yönetim merkezi Joâo Pessoa ile bir pamuk ticareti merkezi olan Campina Grande’dir. Eyalet

Coğrafya Parana Nehri

Parana Irmağı Nerededir?

0

Güney Amerika’da bulunan Parana Irmağı hakkında kısa bilgilerin yer aldığı sayfamız. Üç ülkeyi birbirinden ayıran ırmak Parana Irmağı. Parana Irmağı, Güney Amerika’ nın orta güneydoğusunda ırmak. Uzunluğu 2.940 km. Ortagüney Brezilya’da Rio Grande ve Paranaiba ırmaklarının birleşmesiyle oluşur, güney yönünü izler (Brezilya’da Alto Parana adıyla da anılır). Paraguay sınırının güneydoğu-güney sınırını çizerek Kuzeydoğu Arjantin topraklarına

Coğrafya

Paramaribo Nerededir?

0

Surinam’da bulunan Paramaribo hakkında kısa bilgi. Surinam’ın başkenti olan Paramaribo kenti ile ilgili ansiklopedik bilgiler. Paramaribo, Surinam’ın başlıca limanı, en büyük kenti ve başkenti. Atlas Okyanusundan 15 km içeride yer alır. Bir Yerli köyü olarak kuruldu ve yaklaşık 1640’ta bir Fransız yerleşmesi haline geldi. Lord Willoughby’nin 1651’de kurduğu İngiliz kolonisi bölgenin 1816’da Hollandalıların denetimi altına

Coğrafya Bahia

Bahia Nerededir? Bahia Hakkında Bilgi

0

Bahia nerededir? Brezilya’da yer alan Bahia ile ilgili coğrafi, tarihi ve kültürel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Bahia Nerededir? Bahia Hakkında Bilgi Bahia, Brezilya’nın doğu kesiminde eyalet (estado). Kuzeybatıdan Piauı, kuzeyden Pernambuco, kuzeydoğudan Alagoas ve Sergipe, doğudan Atlas Okyanusu, güneydoğudan Espı’rito Santo, güneyden Minas Gerais, batıdan da Goiâs ile çevrilidir. Yüzölçümü 561.026 km2’dir. Eyalet merkezi Salvador,

Coğrafya Baharampur (Berhampore)

Baharampur (Berhampore) Nerededir?

0

Baharampur (Berhampore) nerededir? Baharampur ya da bilinen diğer adı ile Berhampore kenti ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Baharampur (Berhampore) Nerededir? Baharampur, berhampur olarak da bilinir, Hindistan’ın kuzeydoğusunda, Batı Bengal eyaletindeki Mürşidâbad ilinin merkezi. Bhagirathi Irmağının hemen doğusunda bulunur. İngiliz Doğu Hindistan Kumpanyasının 1757’de kurup tahkim ettiği Baharampur, 1870’e değin askeri üs olarak kullanıldı.

Coğrafya Bafra Ovası

Bafra Ovası Nerededir? Bafra Ovasının Özellikleri

0

Bafra ovası nerededir? Bafra ovasının coğrafi ve zirai özellikleri nelerdir? Bafra ovası ile ilgil olarak genel bilgiler. Bafra ovası hangi bölgededir? Bafra Ovası Nerededir? Bafra Ovasının Özellikleri Bafra Ovası, Karadeniz Bölgesi’nin orta kesiminde delta ovası. Kızılırmak’ın alüvyonları ile oluşan ovanın kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda genişliği 46 km’dir. En dar yeri 6-7 km olan ovanın uzunluğu, kuzeydeki Bafra

Coğrafya Baffin Körfezi Haritası

Baffin Körfezi Nerededir? Baffin Körfezi Hakkında Coğrafi Bilgiler

0

Baffin Körefiz nerededir? Baffin körfezinin özellikleri nelerdir? Baffin körfezi ile ilgili coğrafi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Baffin Körfezi Nerededir? Baffin Körfezi Hakkında Coğrafi Bilgiler Baffin Körfezi, Baffin denizi olarak da bilinir, Kuzey Atlas Okyanusunun, doğuda Grönland kıyıları ile batıda Baffin Adası asında kalan kolu. Kuzey Kutbu’nun .450 km güneyinde, 689.000 kilometrekarelik bir alan kaplar. Genişliği

Coğrafya Baffin Adası

Baffin Adası Nerededir? Kanada-Grönland Arasındaki Ada

0

Denizci William Baffin tarafından bulunduğu için Baffin Adası ismini taşıyan Grönland ile Kanada arasında yer alan ada hakkında kısa bilgi. Baffin Adası Nerededir? Baffin Adası, kuzeyde Grönland ile güneyde Kanada’nın Labrador-Ungava Yarımadası arasında kalan adadır. Hudson Körfezinin karşısında güney yönünde uzanır; Grönland ile arasında Baffin Körfezi yer alır. Yüzölçümü 507.451 kilometrekaredir. Yönetsel olarak Kanada’nın Kuzeybatı

Coğrafya Azerbaycan Bayrağı

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri (Kısa)

0

Kardeş ülke Azerbaycan’ın coğrafi özelliklerinin kısaca yer aldığı sayfamız. Azerbaycan’ın doğal yapısı ile ilgili bilgiler. Azerbaycan, resmî adı Azerbaycan Cumhuriyeti, Asya’nın güneybatısında ülke. Kafkaslar’m güney yamaçlarında yer alan üç devletten (öbürleri Ermenistan ve Gürcistan’dır) en doğuda olanıdır. Güneyinde İran Azerbaycanı, doğusunda Hazar Denizi, batısında Ermenistan, kuzeyinde Gürcistan ve Rusya bulunur. Yüzölçümü 86.600 kilometrekare. Başkenti, eski

Coğrafya Azak Denizi Harita

Azak Denizi Nerede

0

Azak Denizi nerede? Azak denizi haritası ve Azak denizi coğrafi özellikleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Azak Denizi, Rusça azovskoye ya da azovskoe more, Azov Denizi olarak da bilinir, Atlantik Havzasına bağlı içdeniz. Rusya’nın Avrupa topraklarının güney ve Ukrayna’nın güneydoğu kıyılarında yer alır. Yüzölçümü yaklaşık 38.000 kilometrekare, en derin yeri ise 14

Coğrafya Azad Keşmir Haritası

Azad Keşmir Hakkında Bilgi

0

Azad Keşmir Pakistan’a bağlı olan bir ülke konumundadır. Azad Keşmir ülkesi ile ilgili genel ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız. Azad Keşmir, Hint Yarımadasının kuzeybatısında Cemmu ve Keşmir’in Pakistan kesiminde, Hindistan’ın bölünmesinden sonra 1947’de kurulan devlet. Pakistan’ın eyaleti ya da idari bölgesi olmamasına ve Pakistan tarafından “bağımsız” olarak nitelendirilen bir yönetime sahip olmasına karşın, ekonomik ve

Coğrafya Avusturya Hallstatt Bergsee Gölü

Avusturya Coğrafi Özellikleri

0

Avusturya’nın coğrafi özellikleri nelerdir? Bir Orta Avrupa ülkesi olan Avusturya’nın yüzey şekilleri, ırmak, göl ve akarsuları ile iklimi hakkında kısa bilgiler. Avusturya, tam adı Avusturya cumhuriyeti, Almanca Rebuplik Österreich, Orta Avrupa’nın güneyinde, denize kıyısı bulunmayan dağlık ülke. Yüzölçümü 83.856 kilometrekaredir. Başkenti Viyana’dır. Batıda İsviçre ve Liechtenstein, kuzeybatıda Almanya, kuzeyde Çek Cumhuriyeti, kuzeydoğuda Slovakya, doğuda Macaristan,

1 9 10 11 12 13 15