Kategori İsmi: Tarih

Tarih Paraguay Bayrağı

Paraguay Tarihi İle İlgili Bilgi

0

Paraguay tarihi. Güney Amerika ülkelerinden birisi olan Paraguay tarihi ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız. Paraguay Tarihi İle İlgili Bilgi Avrupalıların bugünkü Paraguay topraklarına ulaşmasından çok önce, zengin doğal kaynakların bulunduğu Paraguay ve Yukarı Parana ırmakları arasındaki bölgede Guarani dili konuşan Yerli kabileleri yaşıyordu. Savaşçılıklarıyla Gran Chaco bölgesindeki kabilelere boyun eğdiren bu kabilelerin

Tarih

Bahriye Nezareti Ne Demek? Ne Zaman Kuruldu?

0

Bahriye nezareti ne demek? Bahriye nezareti hangi padişah döneminde kuruldu? Bahriye nezareti ile ilgili bilgiler. Bahriye Nezareti, Tanzimat sonrası dönemde Osmanh Devleti’nde deniz kuvvetleri ve tersaneyle ilgili işleri yürüten örgüt. Umur-ı Bahriye Nezareti ilk kez 1804’te, III. Selim dönemi ıslahatları çerçevesinde kaldırılan Tersane Eminliği’nin yerine kuruldu. Ama III. Selim’in 1807’de tahttan indirilmesinden sonra, onun kurduğu

Tarih Bahamalar

Bahamalar Tarihi

0

Doğal güzellikleri ile meşhur olan Bahamalar takımadaları ve aynı isimli Bahamalar ülkesinin tarihi hakkında kısa ve genel bilgiler. Bahamalar Tarihi Bahamalar’ın ilk sakinleri Kristof Kolomb‘un Lucayan adını verdiği Aravak Yerlileriydi. Bunların kökeni Güney Amerika’dan gelen ve Karayipler tarafından kuzeye, Antil Denizine sürülen Aravaklara dayanmaktaydı. Komşu Karayiplerin tersine, genellikle barışçı olan Aravaklar daha çok balıkçılık ve

Tarih Bagirmi Krallığı Haritası

Bagirmi Krallığı Hakkında Bilgi

0

Bagirmi Krallığı Hakkında Bilgiler. Afrika’da bugünkü Çad ülkesinin bulunduğu bölgede kurulmuş olan tarihi bir devlet olan Bagirmi Krallığı Hakkında Bilgi Bagirmi Krallığı Hakkında Bilgi Bagirmi Krallığı, baguirmi olarak da yazılır, 16. yüzyılda Çad Gölünün hemen güneydoğusunda kurulmuş tarihsel devlet. Çad Cumhuriyeti’nin bugünkü Chari-Baguirmi iliyle (prefecture) kabaca örtüşüyordu. Avrupalılar, Bagirmi’nin ve öteki güçlü Orta Afrika devletlerinin

Tarih Afgan - Rus Savaşı

Afgan – Rus Savaşı Hakkında Bilgi

0

1979 Aralık ayında başlamış ve 9 yıl boyunca sürmüş olan Afgan Rus savaşı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Afgan – Rus Savaşı Sovyetler Birliği’nin Aralık 1979’da Afganistan’ı işgali, 9 yıl sürecek bir maceraya atılmasına; Sovyetlerin dağılmasına varan gelişmelere ve hem iç ve hem de dış etkilere maruz kalmasına sebep oldu. Afganistan krallıkla

Tarih

Doğu Bloku’nun Dağılması Sonrası Balkanlardaki Gelişmeler

0

Doğu Bloku’nun dağılması sonrası Balkanlar’da ki gelişmeler ve bu gelişmelerin yaşandığı ülkelerdeki yaşanan olaylar hakkında bilgi. Doğu Bloku’nun Dağılması Sonrası Balkanlardaki Gelişmeler Sovyetlerin barışçıl bir şekilde dağılması, eski komünist ülkelerin demokrasiye geçişleriyle oluşan yeni düzen eskiye bir çizgi çizmekle beraber herşeyin daha iyi olacağı düşüncelerini de beraberinde getirmişti. Ancak Yugoslavya’da ortaya çıkan milliyetçilik akımı Avrupa’daki

Tarih Kıbrıs Barış Harekatı

Kıbrıs Sorunu Hakkında Bilgiler

0

Kıbrıs sorunu ile ilgili tarihi bilgiler. Kıbrıs’a Türkiye’nin yapmış olduğu harekatlar ve bu harekatların sebepleri. Eski tarihlerden itibaren stratejik bir konuma sahip olan Kıbrıs, Osmanlı Devleti zamanında Venedikle , yapılan mücadele sonrasında hakimiyet altına alınmıştır. Adanın 1914’te çıkan I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere tarafından ilhak edilişi Lozan Barış Antlaşması ile İtalya’nın savaş tazminatı olarak Onikiadayı

Tarih İran Irak Savaşı

İran – Irak Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0

İran Irak savaşı ile ilgili bilgiler. İran – Irak Savaşı neden çıktı? İran Irak savaşının sebepleri gelişmesi ve sonuçları ile ilgili kısa bilgiler. Savaşın Nedenleri; Soğuk Savaş boyunca Irak – İran ilişkileri iyi olmadı. 1969 Nisan ayında, Amerika Birleşik Devletleri’nin de desteğini alan İran Şahı, önemli bir su yolu olan ve 1937 yılı İran –

Tarih Vietnam Savaşı

Vietnam Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

0

Vietnam Savaşı ile ilgili olarak kısa bilgi. 1965 ile 1973 yılları arasında gerçekleşmiş olan Vietnam Savaşı ile ilgili kısa bilgi. Vietnam Savaşı Hakkında Kısa Bilgi Vietnam Savaşı (1965- 1973) 1854 Cenevre Antlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam adında bağımsız devletler ortaya çıkmış, bu ülkelerden Kuzey Vietnam Kominizm rejimini benimsemiştir. ABD bu olay karşısında Güney Vietnamla

Tarih Yumuşama (Detant) Dönemi Politikasının Oluşumu

Yumuşama (Detant) Dönemi Politikasının Oluşumu

0

Yumuşama (Detant) dönemi nedir? Küba Krizi ile birlikte yumuşama döneminin başlangıcı ve Helsinki Deklarasyonu ile ilgili bilgiler. Yumuşama (Detant) Dönemi Politikasının Oluşumu Yumuşama, farklı ekonomik ve toplumsal sistemlere sahip ülkeler ya da ülke grupları arasında, son aşamada barış içinde bir arada yaşamayı öngören, yeterli sayıda şarta bağlanmış uzun süreli ve kapsamlı bir işbirliğine varacak, gerginliğin

Tarih Keşmir Sorunu

Keşmir Sorunu Nedir?

0

Keşmir sorunu nedir? Dünya üzerinde ki bitmeyen ve sonlanamayan sorunlardan birisi olan Keşmir Sorunu ve 1965 Hindistan Pakistan Savaşı hakkında bilgiler. Keşmir Sorunu Nedir? 1947’de Pakistan ve Hindistan İngiltere’den bağımsızlıklarını ilan ettiklerinde, Keşmir halkı yapılan mutabakata göre uygulanan seçim haklarını Müslüman Pakistan’dan yana kullanmıştı. Ne var ki, Keşmir’in yöneticisinin ülkeyi para karşılığı Hindistan’a verip İngiltere’ye

Tarih İkinci DÜnya Savaşı

2.dünya savaşı öncesi devletlerin durumu

0

İkinci dünya savaşı öncesi dünyadaki önemli devletlerin durumu nasıldı? Mihver ve Müttefik devletlerinin oluşması ve savaşın nedenleri. Mihver Ve Müttefik Devletlerin Oluşması Geniş anlamıyla Almanya ile II. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yanında savaşa katılan italya ve Japonya’ya MİHVER DEVLETLER adı verilir. 1936’da Nazi Almanyası ile Faşist İtalya arasında kurulan birlikten sonra ortaya çıkmıştır. Almanya ve İtalya’nın

Tarih Avrupa Haritası - Ülkeler

İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Avrupa’daki Gelişmeler

0

İki dünya savaşı arasında Avrupa’da yaşanmış önemli olaylar ve önemli gelişmeler hakkında genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Avrupa’daki Gelişmeler I. Dünya Savaşı’ndan sora imzalanan antlaşmalarda sınırlar milliyetçilik etkeni gözardı edilerek çizildiğinden kalıcı bir barış uzun süre sağlanamamıştır. II. Dünya Savaşı’nın sebepleri I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarında yattığı için II. Dünya Savaşı’nı

Tarih

Baden Devleti Tarihi

0

Tarihi eski Baden devleti ile ilgili bilgiler. Almanya’da Ren ırmağı kenarında kurulmuş olan Baden devletinin tarihçesi. Baden Devleti Tarihi Baden, Ren Irmağı üzerinde, bugün Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin (Land) batı kesimini oluşturan eski devlet. Baden markgraflığı 1112’de oluşturuldu. Zâhringen ailesinden gelen Baden markgrafları, 1218’de Breisgau kontluğunun bir bölümünü ele geçirdiler. Daha sonra, Ren’ in batısında da

Tarih İstanbul'un Fethi Harita

İstanbul’un Fethinin Nedenleri ve Sonuçları

0

Tarihteki en önemli olaylardan birisi kabul edilen bir çağ kapatıp çağ açan İstanbul’un Fethi ile ilgili nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler. İstanbul’un Fethinin Nedenleri ve Sonuçları Dünyanın en güzel kentlerinden birisi olan en büyük şehrimiz İstanbul, 29 Mayıs 1453 Salı günü Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. İstanbul’un alınışı; Ortaçağı sona erdirdi. Yeniçağı başlattı. Osmanlılar, 1356’da

Tarih Kutsal Macar Tacı - Korona

Aziz Istvan Tacı Hakkında Bilgi

0

Aziz Istvan Tacı ya da Macar Kutsal Korona Tacı ile ilgili genel ve kısa bilgilerin yer aldığı sayfamız. Aziz Istvan Tacı, Macaristan’ın krallık tacı ve ulusal simgesi. Macar halkının büyük bir saygı gösterdiği bu tacı taşımayan bir hükümdar, gerçek anlamda kral olarak tanınmazdı. 11. yüzyıla ait mücevherli bir Bizans baş süsünden yapılmış olan taca, 12.

Tarih

Aziz George Yortusu Ayaklanması

0

Aziz George Yortusu Ayaklanması ya da 1343 Estonya Ayaklanması olarak tarihe geçen olay ile ilgili tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Aziz George Yortusu Ayaklanması, 1343 estonya ayaklanması olarak da bilinir (1343-45), Estonya’nın kuzey kesiminin Danimarka’nın denetiminden çıkıp Töton Şövalyeleri’nin bir kolu olan Fratres Militiae Christi’nin eline geçmesiyle sonuçlanan büyük bir köylü ayaklanması. 1227’de Estonya’nın kuzey

Tarih Azerbaycan Bayrağı

Azerbaycan Tarihi Hakkında Bilgi

0

Komşumuz kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın tarihi. Tarih boyunca Azerbaycan ve Azerbaycan toprakları ile halklarının tarihi ile ilgili bilgiler. Halkları aynı kökenden gelen Kafkas Azerbaycanı ile komşusu İran Azerbaycanı 11. yüzyıldan 1723’e değin ve 1735-1813 arasındaki İran yönetimi sırasında bir bütün oluşturmuştur. Romalılarca Albania, Araplarca ise Aran olarak bilinen Azerbaycan’ı 642’de Müslüman Araplar fethetti. 9. yüzyılda bu

Tarih

Osmanlı Döneminde Kimlere “azap” denirdi?

0

Osmanlı döneminde azap kimlere denilirdi? Osmanlı döneminde ki azap olarak nitelendirilen kişiler ile ilgili bilgiler. azap (Arapçada “bekâr erkek“), Anadolu Beylikleri’nde donanma hizmetinde kullanılan asker, Osmanlı ordu ve donanmasında hafif piyade askerine verilen isimdir. İlk azap örgütü Aydınoğlu Umur Bey tarafından 14. yüzyılın ilk yarısında İzmir’de kuruldu. Umur Bey Ege Adalarına düzenlediği akınlarda bu donanma

Tarih

Ayyar Ne Demek?

0

Ayyar ne demek? Ayyar nedir? Arapça bir kelime olan Ayyarın tarihi bilgiler ışığında ne anlama geldiğini anlatan sayfamız. Ayyar (Arapçada “serseri”, “dolandırıcı”), Arapça çoğul ayyarun, Farsça çoğul ayyaran, 9-12. yüzyıllarda Irak ve İran’da görülen bir tür savaşçı. Genellikle ortaçağ İslam kentlerindeki fütüvvet örgütlenmesiyle bağlantılı olarak ele alınır. Tarihte ayyarlara İç Asya sınırlarında İslamiyeti yaymak için

Tarih Ayn Calut Savaşı

Ayn Calut Savaşı Ne Zaman ve Kimler Arasında Olmuştur? Özeti

0

Dünya tarihi açısından da önemli bir savaş olan Ayn Calut (Ayn-ı Calut ) Savaşı ile ilgili olarak kısa ve özet bilgilerin yer aldığı sayfamız. Ayn Calut Savaşı, Memlûklerin istilacı Moğollara karşı kazandıkları kesin zafer (3 Eylül 1260). Mısır’ı ve İslamlığı Moğol tehlikesinden kurtararak Moğol İmparatorluğu‘nun batıya doğru yayılmasını durdurmuştur. İlhanlı hükümdarı Hulagu komutasındaki Moğolların 1258’de

Tarih Aydınoğulları Beyliği

Aydınoğulları nerede hüküm sürmüş olan bir Türk beyliğidir?

0

Aydınoğulları nerede hüküm sürmüş olan bir Türk beyliğidir? Aydınoğulları beyliğinin tarihi ve genel özellikleri ile ilgili bilgiler içeren sayfamız. Aydınoğulları, 1308-1426 arasında Aydın-İzmir bölgesinde egemenlik kuran, denizcilikte başarılı bir Anadolu beyliği. Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti üzerinde önce süzerenlik (1243) ve ardından doğrudan denetim (1277) kurmasından sonra baş gösteren kargaşa ortamında, sınırlardaki uç beylerinin nüfuzu arttı;

Tarih

Aydınlanma Çağı Düşünce Akımları ve Felsefesi

0

Aydınlanma çağı düşünce akımları hakkında bilgi. Aydınlanma çağı felsefesi nedir? Aydınlanma çağı kökenleri, bilimsel devrim dönemi hakkında bilgiler. Aydınlanma, İngilizce enlightenment, Fransızca siecle de lumieres (Aydınlık Çağı), Almanca aufklârung, 17. ve 18. yüzyıllarda Tanrı, us, doğa ve insan kavramlarının yeni bir birleşime ulaşmasıyla ortaya çıkan ve Avrupa’da sanat, felsefe ve siyaset alanlarında devrimci gelişmelere yol

Tarih Aydın Vilayeti Haritası

Osmanlı Aydın Vilayeti Hakkında Bilgi

0

Osmanlı Aydın Vilayeti haritası. Osmanlı Aydın Vilayeti ile ilgili olarak genel tarihi bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. Aydın Vilayeti, Tanzimat döneminde kurulan ve Batı Anadolu’nun büyük bir bölümünü kaplayan vilayet. II. Mahmud döneminde (1808-39) Osmanlı Devleti’nin geleneksel yönetim yapısında da değişikliklere gidildi ve bütün Batı Anadolu’yu kaplayan Anadolu Eyaleti 1836’da Ankara, Hüdavendigâr (Bursa) ve Aydın müşirliklerine

Tarih Aydınoğulları Beyliği

Aydınoğulları (İzmiroğulları) Beyliği Hakkında Bilgi

0

Aydınoğulları (İzmiroğulları) Beyliği ne zaman, nerede, kimler tarafından kurulmuştur? Aydınoğulları Beyliği tarihçesi, hakkında bilgi. Aydınoğulları ; Anadolu Türk Beyliğidir(1308-1426). Kurucusu, Aydınoğlu Mübarizettin Mehmet Bey’dir. Günümüzdeki Aydın ili ve çevresinde egemenlik kurdu. Germiyanoğlu Yakup Bey, yanında subaşı olarak bulunan Mehmet Bey’i, Aydın dolaylarını ele geçirerek orada bir beylik kurmakla görevlendirdi. Menteşe Bey’in damadı olan Sasa Bey’e

Tarih Aydın İli Haritası

Aydın İlinin Tarihi

0

Aydın ilinin tarihi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.Aydın ilinin kuruluşundan günümüz Cumhuriyet dönemine kadarki tarihi geçmişi. Eskiden Karların yaşadığı topraklar İÖ 11. yüzyıldan sonra Yunanistan’dan gelen İonların istilasına uğradı. Kar ve Ion kültürlerinin iç içe geçtiği bu yöre Karya ile İonya bölgelerinin sınırında yer alıyordu. Aralarında Miletos, Myos ve Priene’nin de bulunduğu 12

Tarih Ayakkabının Tarihçesi

Ayakkabının Tarihçesi

0

Ayakkabının tarihçesi ile ilgili bilgiler. Ayakkabı nedir? Ayakkabının tarihsel gelişimi nasıl olmuştur? Ayakkabıların özellikleri nelerdir? Ayakkabının Tarihçesi Ayakkabı, pabuç olarak da bilinir, ayağı korumaya yarayan giyecek.Genellikle deriden yapılır, sert, kalın bir topuk ve tabanı bulunur ve (çizmeden farklı olarak) genellikle ayak bileğini aşmaz. Tarihçe. İlk uygarlıkların çoğunda yaygın olarak sandal kullanılmakla birlikte ayakkabı da giyilirdi.

Tarih Ayacucho Savaşı

Ayacucho Savaşı Hakkında Bilgi

0

Ayacucho Savaşı ile ilgili bilgiler. Ayacucho savaşı ne zaman nerede ve kimler arasında gerçekleşmiştir. Ayacucho savaşı hakkında bilgiler. Ayacucho Savaşı Hakkında Bilgi Ayacucho Savaşı, Latin Amerika bağımsızlık savaşları sırasında, yurtseverlerin Peru’da Ayacucho yakınlarındaki yüksek platoda kralcılara karşı zafer kazandıkları savaş (9 Aralık 1824). Bu savaş Peru’nun İspanyol egemenliğinden kurtulmasını ve yeni kurulan Güney Amerika cumhuriyetlerinin

Tarih Avusturya Hastanesi

Avusturya Sankt Georg Hastanesi Tarihi

0

İstanbul’da bulunan ve tarihi 1830’lu yıllara kadar uzanan ülkemizin ilk özel hastanesinin kuruluşu ve tarihi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Avusturya Sankt Georg Hastanesi Tarihi Avusturya Sen Jorj (Sankt Georg) Hastanesi, Türkiye’deki en eski özel yabancı hastanelerden biri. 1830’larda Avusturya hükümetince kurulmuş, 1840’ta resmen tescil edilmiştir. İstanbul’un Taksim semtinde hizmete giren Avusturya Hastanesi, gemicilerin

Tarih

Baalbek Nerededir? Baalbek Tarihi Hakkında Bilgi

0

Baalbek nerededir? Baalbek kenti özellikleri, kalıntıları, tarihi, tarihçesi nedir, hakkında bilgi. Baalbek Baalbek, Yunanca heliopolis (Güneş Kenti), Lübnan’da, el-Bikaa ilinin (muhafaza) başlıca kenti ve tarımsal merkezidir. Eski Roma kentinin kalıntıları da buradadır. Yöre hakkında, Suriye’nin Eski Yunanlılarca fethinden (İÖ 332) öncesine ilişkin hiç bilgi yoktur. Büyük İskender’in ölümünden (İO 323) sonra bölge Mısır’daki Ptolemaios hanedanının

Tarih turkler

Türk İslam Devletleri Kronolojik Sıralaması

0

Türk İslam devletlerinin tarihi, kronolojik sıralaması, özellik ve etkinlikleri, hükümdar ve kurucuları ile siyasi kronolojisi Türk İslam Devletleri Kronolojik Sıralaması Devletler Hakimiyet Alanları Bilinen önemli kurucu ve Hükümdarları Özellikleri – Etkinlikleri Karahanlılar Batı Türkistan Bilge Kül Kağan Satuk Buğra Han zamanında Müslümanlığa kitlesel katılımlar başlar. 840 -1212 Maveraünnehir Satuk Buğra Han Gerçek anlamada ilk Türk

Tarih İslamiyet

Türklerin İslamlaşma Süreci Konu Anlatımı

0

8. ve 13. yüzyıllar arası Türklerin islamlaşma süreci safhaları, Çatışma ve Kaynaşma Dönemi konu anlatımı. TÜRKLERİN İSLAMLAŞMA SÜRECİ VIII. – XIII. YY I. ÇATIŞMA DÖNEMİ • Gök-Türklerin yıkılmasından sonra geleneksel yurtlarını terk eden bazı Türk kitleler. Seyhun-Ceyhun bölgesine yerleşirler (Maveraünnehir) • Türkler Müslüman Araplarla bu bölgede karşılaşırlar. • Daha önce Kafkaslarda Hazarlarla karşılaşan Müslümanlar Belencer

Tarih

Avusturya Flemenki Nerededir? Avusturya Flemenki Tarihi

0

Avusturya Flemenki nedir? Avusturya Flemenki nerededir? Avusturya Flemenki ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. Avusturya Felemenki (1713-95), günümüzde kabaca Belçika ve Lüksemburg’u kapsayan ve bir zamanlar İspanyol Fele-menki’nin başlıca bölümünü oluşturan bölgenin güneyinde yer alan eyaletler. Habsburg hanedanından İspanya kralı 11. Çarlos’un ölümü (1700) üzerine İspanya ve İspanya’ya ait öbür topraklar XIV. Louis’

Tarih En ünlü Bushranger Ned Kelly

Avustralya Haydut Çeteleri (Bushranger) Hakkında Bilgi

0

Bushranger olarak isimlendirilen Avustralya Haydut Çeteleri ile ilgili kısaca bilgi veren sayfamız. Avustralya haydut çeteleri, Avustralya İngilizcesinde BUSHRANGER, 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyılda “vahşi kır” ya da “taşra” olarak bilinen uzak ve geri kalmış bölgede göçmenlere, madencilere ve sınır bölgesi Yerlilerine rahat vermeyen haydut çeteleri. Serüvenleri Avustralya tarih ve folklorunda önemli bir yer tutar.

Tarih Cuma Selamlığı

Cuma Selamlığı Nedir?

0

Cuma selamlığı nedir? Cuma selamlığının amacı, uygulanışı, hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Cuma Selamlığı; Cuma namazında Osmanlı padişahları için yapılan merasime verilen isimdir. Cuma selâmlığına Cuma alayı, Selâmlık resm-i âlisi de denilirdi. Osmanlı padişahları aynı zamanda İslâm halifesi olduğu için İslâm dininin sosyal prensiplerinden olan Cuma toplanışı ve o gün hutbe adı altında verilen haftalık

Tarih

Altranstädt Antlaşmaları Hakkında Bilgi

0

Büyük Kuzey Savaşı sırasında yapılmış olan Altranstädt Antlaşmaları ile ilgili tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Altranstâdt antlaşmaları, Büyük Kuzey Savaşı (1700-21) sırasında, İsveç kralı XII. Karl’ın 24 Eylül 1706’da Polonya kralı ve Saksonya elektörü II. August (Güçlü) ve 1 Eylül 1707’de de Kutsal Roma-Germen imparatoru I. Josef ile yaptığı antlaşmalar. August, 15 Eylül 1697’de Polonya

Tarih

Altmark Barış Antlaşması Hakkında Bilgi

0

25 Eylül 1629 yılında gerçekleşmiş olan Polonya ile İsveç arasındaki savaşı sonlandırmış olan Altmark Barış Antlaşması hakkında bilgiler Altmark Ateşkes Antlaşması, Polonya ile İsveç arasında imzalanan ve Polonya-İsveç Veraset Savaşı’nın (1600-60) 1625-29 arasındaki evresini sona erdiren altı yıllık barış antlaşması (25 Eylül 1629). Aşağı yukarı günümüzdeki Letonya ve Güney Estonya bölgelerini kapsayan Livonya’nın büyük bölümü

Yakın Tarih Altına Hücum

Altına Hücum Dönemi Ne Zaman ve Nerede Olmuştur? Tarihi

0

Dünyanın bir çok döneminde yaşanmış ancak özellikle Amerika’da ki Altına Hücum dönemi kastedilen altın hücum dönemi hakkında kısa bilgi. Altına Hücum Dönemi Hakkında Bilgi Altına hücum, servet arayıcılarının altın cevherlerinin keşfedildiği yerlere hızla akın etmesi. Bohemya (1550), Avustralya (1850’ler), Rodezya (1880’ler) ve Sibirya (19. yüzyıl sonu) gibi birçok yerde benzer olaylar görülmüş olmakla birlikte, bu

Tarih Altın Mahmuzlar Savaşı

Altın Mahmuzlar Savaşı Hakkında Bilgi

0

Tarihe Altın Mahmuzlar Savaşı olarak geçmiş olan Flamanlar ile Fransızlar arasında geçen savaş ile ilgili bilgiler. Altın Mahmuzlar Savaşı Hakkında Bilgi Altın Mahmuzlar Savaşı, courtrai savaşı ya da kortruk savaşı olarak da bilinir, Flandre’da Kortrijk yakınlarında lonca üyesi zanaatçılardan, özellikle de dokumacılardan oluşan eğitimsiz bir Flaman piyade milis gücünün, Fransız askerleriyle soylu Flamanlardan kurulu bir

Tarih

Altın Ferman Nedir?

0

Altın ferman nedir?Tarihte birbirinden bağımsız bir şekilde 1222 ve 1356 yıllarında yayımlanmış olan iki Altın Ferman ile ilgili ansiklopedik bilgiler. Altın Ferman Nedir? Altın Ferman (1222), altın yasa olarak da bilinir. Macar soylularının ve din adamları sınıfının temel hak ve ayrıcalıklarıyla kralın gücünün sınırlarını belirleyen ferman. II. Andrâs tarafından 1222’de çıkarılmıştır. Andrâs’ın zulüm ve israfına

Tarih Matematik

Matematik Tarihi

0

Matematik tarihi ile ilgili detaylı bilgiler. Eski dönemdeki matematikçiler ve matematiğin tarih boyunca gelişimi ile ünlü matematikçiler ve çalışmaları Eski büyük medeniyetleri gözden geçirecek olursak Mısırlılar’ın, Romalılar’ın matematiğe büyük bir gelişme getirmediklerini buna karşılık Babilliler’le, Eski Yunanlılar’ın bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini görürüz. Matematikte ilk önemli hamleyi yapmak şerefi Babilonyalılar’la Sümerler’e aittir. M.Ö. 1700 yıllarında

Tarih Altı-Yedi Eylül Olayları

Altı Yedi Eylül Olayları Hakkında Bilgi

0

Cumhuriyet tarihinin menfur ve kara olaylarından birisi olarak kayda geçmiş olan Altı Yedi Eylül Olayları hakkında ansiklopedik bilgiler. Altı-Yedi Eylül Olayları, Eylül 1955’te patlak veren ve özellikle Rum yurttaşlara yönelik saldırılar biçimine dönüşen olaylar. 1950’lerin ortalarında Türkiye’de Demokrat Parti (DP) iktidardayken, Kıbrıs sorununun uluslararası alanda yeniden gündeme gelmesi Türk kamuoyunu tedirgin etmiş, Yunanlılara karşı duyarlılık

Tarih

Çin Altı Hanedan Hakkında Bilgi

0

Altı hanedan ile ilgili tarihi bilgiler. Çin’de Han hanedanının sonu ile Sui hanedanının kuruluşu arasındaki dönem ile ilgili tarihi bilgiler. Çin Altı Hanedan Hakkında Bilgi Çin Altı Hanedan (İS 220-589), Çin’de Han hanedanının sonu ile (İS 220) Sui hanedanının kuruluşu (581; güneyin fethi, 589) arasındaki dönem. Adını, Çin’in orta kesimindeki Nanjing kentinde peşpeşe hüküm süren

Tarih Berlin Duvarının Yıkılması

İki Almanya Dönemi Hakkında Bilgi

0

İkinci Dünya Savaşı sonrası ikiye bölünen Almanya’nın yeniden birleşmesine kadar olan sürede olanlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. İKİ ALMANYA DÖNEMİ. Almanya II. Dünya Savaşı’nın ardından dört işgal bölgesine ayrıldı. Ülkenin güneybatısı Fransa’nın, kuzeybatısı İngiltere’nin, güneyi ABD’nin, doğusu da SSCB’nin denetimine verildi. Tümüyle Sovyet bölgesinde kalan Berlin kentinin de dört işgal bölgesine ayrılması kararlaştırıldı.

İnkılap Tarihi Atatürk ve Laiklik

Laikliği Doğuran Nedenler

0

Laikliği doğuran nedenler nelerdir? Laik devlet nedir ve neden gerekli olmuştur? Laikliğin nedenleri hakkında bilgi. Laikliği Doğuran Nedenler Fransızcadan dilimize geçmiş olan laiklik Yunanca ‘Laikos’ sözcüğünden türemiştir. Terim olarak ise, din ve devlet işlerinin birbirlerinde ayrı olarak yürütülmesidir. Laiklik Avrupa’da Hristiyan din adamlarının oluşturduğu ve hayatın her alanına uyguladığı aşırı baskının ve şiddetin kurumsal egemenliğine

Yakın Tarih

1929 Dünya Ekonomik Buhranı Nedir?

0

1929 Dünya Ekonomik Buhranı nedir, nedenleri nelerdir? 1929 Dünya Ekonomik Buhranı nasıl yaşanmıştır, tarihçesi ve özellikleri hakkında bilgi. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı Kuzey Amerika ve Avrupa merkezli olarak yaşanan ekonomik bunalımın etkisine bakıldığında, Dünya’da 50 milyon insanın işsiz kalmasına, yeryüzündeki toplam üretimin % 42, dünya ticaretinin de % 65 oranında azalmasına neden olduğu için “Büyük

İnkılap Tarihi

1. Dünya Savaşı Sonrası Barışı Korumak İçin Yapılan Faaliyetler

0

1. Dünya Savaşı Sonrası Barışı Korumak İçin Yapılan Faaliyetler nelerdir? Barışı koruma çabaları açıklaması, hakkında bilgi. 1. Dünya Savaşı Sonrası Barışı Korumak İçin Yapılan Faaliyetler Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) Wilson Prensipleri çerçevesinde dünya barışını sağlamak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler örgütünün temeli sayılabilecek bir organizasyondur. Paris Barış Konferansı’nın 25 Ocak 1919’da yapılan toplantısında; uluslararası

Yakın Tarih Gazi Musfafa Kemal Atatürk

1923 – 1938 Döneminde Dış Politika

0

1923 Cumhuriyet’in ilanından 1938 Atatürk’ün ölümüne kadar dış politika nasıldı? Bu dönemdeki sorunlar, çözümleri, yaklaşımlar hakkında bilgi. 1923 – 1938 Döneminde Dış Politika I. 1923 – 1936 Döneminde Dış Politika Bu dönemin genel politikasını Lozan’da çözümlenemeyen sorunları çözümleme ve komşu devletlerle olan ilişkileri düzeltme gayesi oluşturur. A. Nüfus Mübadelesi (Değişimi) Sorunu – Etabli Meselesi  Lozan

Yakın Tarih

Türk Ordusu Kıbrıs’ta

0

Türk ordusu Kıbrıs’a ne zaman ve neden girmiştir, nasıl sonuçlanmıştır? Türk ordusunun Kıbrıs Harekatı hakkında bilgi. TÜRK ORDUSU KIBRIS’TA Üç asır boyunca Türk hakimiyetinde kalan Kıbrıs; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı(93 Harbi)nda Osmanlıları destekleme karşılığında İngiltere’ye geçici olarak bırakılmıştır. Ancak İngiltere, I. Dünya Savaşı’nın başında bir oldu bittiye getirerek adayı işgal etmiştir. Kıbrıs İngiltere’nin idaresi altında iken

Yakın Tarih Eğitim

2. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler

0

2. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’deki ekonomi, kültür, sanat, spor, sağlık ve eğitim alanındaki gelişmeler nelerdir, hakkında bilgi. 2. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler Türkiye II. Dünya Savaşı sırasında tarafsızlığını koruyarak savaşın dışında kalmayı başardı. Ancak buna rağmen tedbir amaçlı da olsa savunma harcamalarında artış görüldü. Savaşın bittiği 1945 yılı ve sonraki dönemler Türkiye’nin siyasi, kültürel,

1 13 14 15 16 17