Kategori İsmi: Biyoloji

Biyoloji Volvoks

Tek Hücreliden Çok Hücreli Canlılara Geçiş : Koloniler

0

Tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara geçiş konulu sayfamız. Koloni nedir, kolonilerin çeşitleri ve özellikleri nelerdir? Tek Hücreliden Çok Hücreli Canlılara Geçiş : Koloniler Gelişmiş canlılardaki yapısal organizasyonu; “Hücre —> Doku —> Organ —> Sistem —> Organizma” şeklinde özetleyebiliriz. Tek hücreliler ile gelişmiş yapılı canlılar arasında, çok hücreliliğin en basit örneğini oluşturan canlılara ise koloni

Biyoloji Prokaryottan Ökaryota

Prokaryottan Ökaryota (9.sınıf)

0

9. Sınıf Prokaryottan Ökaryota konu anlatımı. Prokaryotlarda ökaryotlara farklılaşmanın evrimsel anlatımı, hakkında bilgi. Prokaryottan Ökaryota (9.sınıf) Evrimsel görüşü savunan bazı bilim insanları, ökaryot ve prokaryot canlılar arasındaki bazı genlerin benzer olmasının, uzun zaman önce ökaryotların prokaryotlardan farklılaşmasından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Buna bağlı olarak, ökaryot hücrelerde bulunan kendine ait DNA ve RNA bulunduran mitokondri ve kloroplast

Biyoloji Hücre

Prokaryot ve Ökaryot Hücre Nedir? Özellikleri Nedir?

0

Prokaryot hücre ve ökaryot hücre ne demektir? Prokaryot ve ökaryot hücrelerin genel özellikleri nelerdir? Prokaryot hücre ve ökaryot hücre Hakkında bilgi Prokaryot ve Ökaryot Hücre Nedir? Özellikleri Nedir? Hücreler, çekirdek zarlarının bulunup bulunmamasına göre, prokaryot ve ökaryot hücreler olmak üzere iki gruba ayrılır. *** Prokaryot hücrelerde çekirdek zarı bulunmaz. Kalıtım materyali olarak bulunan DNA, çember

Biyoloji Taksonomi

Canlılar kaç alemde incelenir?

0

Canlılar kaç alemde incelenir? Canlıları genel olarak kaç alemde toplayabiliriz. Canlıların toplandıkları alemlerin isimleri aşağıda yazmaktadır. Canlılar kaç alemde incelenir? Canlılar altı alemde toplanır ve incelenir. Aşağıda isimleri ve açıklamaları yazmaktadır. ARKELER Prokaryot hücre yapısında ve bir hücreli canlılardır. Bazı özellikleri bakterilere çok benzer. Ototrof ve heterotrof türleri vardır. BAKTERİLER Prokaryot hücre yapısına sahip bir

Biyoloji Koful

Koful Nedir? Görevleri Kısaca

0

Koful nedir? Koful ne demek? Kofulun görevleri ile ilgili kısaca bilgi paylaşan sayfamız aşağıda yer almaktadır. Hücrelerde artık madde, mineral, besin ve bazı pigmentlerin depolandığı, tek katlı zara sahip, torba şeklinde yapılara koful denir. Koful genellikle, golgi aygıtı ve endoplazmik retikulumdan meydana gelir. İçinde tuzlar, alkoloidler, karbonhidratlar, organik asitler ve diğer organik moleküller (koful özsuyu)

Biyoloji Lizozom

Lizozom Nedir? Lizozomun Görevleri ve Özellikleri Nelerdir?

0

Lizozom nedir? Lizozom ne demek? Lizozomun görevleri ve özellikleri nelerdir? Lizozom hakkında genel bilgiler. İçlerinde hidrolitik (parçalayıcı) enzimleri bulunan, tek katlı zarla çevrili, kese şeklindeki yapılardır. Lizozomda bulunan enzimler ribozomlarda sentezlenir, endoplazmik retikulumla golgiye getirilir ve burada paketlenerek kesecikler halinde salınır. Lizozom, alyuvarlar hariç bütün hayvan hücrelerinde, özellikle pinositoz ve fagositoz yapan hücrelerde bol miktarda

Biyoloji Eksositoz

Ekzositoz Nedir?

0

Eksositoz nedir? Eksositoz nasıl tanımlanır? Eksositoz olayını kısaca açıklayan genel ve temel bilgileri veren sayfamız. Ekzositoz Nedir? Daha önce de açıklandığı gibi, hücreye endositozla alınan maddeler, lizozom enzimleri ile küçük moleküllere parçalanır (hücre içi sindirimi). Kesecik içinde sindirim sonucu oluşan artık maddeler ve dışarı salgılanması gereken bazı metabolik ürünler hücreden dışarıya atılır. Bu olaya ekzositoz

Biyoloji Endositoz

Endositoz Nedir?

0

Endositoz nedir? Endositoz nasıl tanımlanır? Fagositoz ve Pinositoz ile ilgili genel tanım ve bilgilerin yer aldığı sayfamız. Endositoz Nedir? Pasif ve aktif taşıma ile taşınan moleküller, doğrudan hücre zarından veya porlardan geçerken, büyük moleküllerden olan; yağ, nişasta, glikojen, protein vs. geçemez. Bu moleküller zarın değişikliğe uğraması ile enerji harcanarak hücre içine alınır. Bu olaya endositoz

Biyoloji Aktif Taşıma

Aktif Taşıma Nedir?

0

Biyoloji’de aktif taşıma nedir? Aktif taşıma ne anlama gelir? Aktif taşıma ile ilgili olarak kısa ve genel bilgiler. Aktif Taşıma Nedir? Bir maddenin konsantrasyonunun düşük olduğu ortamdan, yüksek olduğu ortama doğru, enerji (ATP) harcanarak taşınmasına aktif taşıma denir. Bir başka ifade ile aktif taşıma, maddelerin yokuş yukarı hareketidir. Bu olay, canlı zarlar üzerinde, enzim ve

Biyoloji

Katalaz Enziminin Hidrojen Peroksite Etkisi – Deney

0

Katalaz enzimiyle hidrojen peroksitin parçalanması deneyi nasıl yapılır, amaç ve sonuç nedir? Katalaz enizminin hidrojen peroksite etkisi Katalaz Enziminin Hidrojen Peroksite Etkisi – Deney Amaç Enzimlerin özelliklerini ve etki şeklini gözlemlemek. Araç ve Gereçler ♦ Filtreli huni ♦ Filtre kağıdı ♦ Rende – Bıçak ♦ Ölçekli küçük silindir ♦ Cetvel – Beher ♦ 77 adet

Biyoloji Proteinlerin Özellikleri Nelerdir?

Proteinlerin Özellikleri Nelerdir?

0

Protein nedir? Proteinler ne işe yarar? Proteinlerin genel özellikleri nelerdir? Proteinler nelerden oluşur yapılarında neler vardır? Canlılarda en çok bulunan organik moleküllerden olan proteinler, hücrelerde yapı ve metabolik faaliyetlerde rol oynar. Proteinler hücrelerde 3. dereceden enerji kaynağı olarak kullanılır. Proteinlerde, karbonhidrat ve yağlardan farklı olarak yapılarında; karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) atomlarından başka,

Biyoloji

Bitkiler Neden Su, Güneş ve Toprağa İhtiyaç Duyar?

0

Bitkiler büyümek için nelere ihtiyaç duyar? Bitkiler su, güneş ve toprağa neden ihtiyaç duyar ve bunları nasıl kullanır? Bitkiler Neden Su, Güneş ve Toprağa İhtiyaç Duyar? Bitkiler ototrofik organizmalardır, yani inorganik bileşenlerden bir karbon enerji kaynağı oluştururlar. (Kendi besinlerini kendileri üretirler) Hücre bakımı ve büyümesi ve enerji üretmek için güneş ışığı, su ve atmosferik karbondioksidi

Biyoloji Azı dişi

Azı Dişi Nedir? Azı Dişleri Hakkında Bilgi

0

Azı dişi nedir? Azı dişleri hakkında genel ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız aşağıda yer almaktadır. Azıdişi, kısaca Azı olarak da bilinir, memelilerde, çene kemiklerinin arka bölümünde, köpek dişlerinden sonra yer alan ve ön bölümdeki kesici dişler ile köpek dişlerinin parçaladığı besinleri çiğneyerek öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı. Ağzın en gerisindeki büyük azı dişleri ile daha

Bilgi Dünyası

Mantar Çeşitleri (5. Sınıf Kısaca)

0

5. sınıf fen bilimleri dersi mantarlar ve çeşitleri hakkında kısaca bilgi. Mantar çeşitlerinin özellikleri nelerdir? Mantar Çeşitleri (5. Sınıf Kısaca) Mantarlar; ***Kendi besinlerini üretemeyen basit yapılı canlılardır. ***Bitki değildirler. Kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi organları yoktur. Bu yüzden fotosentez yapamazlar. ***Ilık ve nemli bölgelerde yaşarlar. Mantarlar Hakkında Daha Detaylı Bilgi Mantarlar 4 çeşittir. 1-

Biyoloji

Bakterilerde Plazmid Ne İşe Yarar?

0

Plazmid nedir? Bakterilerde Ekstra DNA Halkası olan pazmidler ne işe yarar? Plazmidlerin özellikleri hakkında bilgi. Bakterilerde Plazmid Ne İşe Yarar? Bakteriler basit, tek hücreli organizmalardır ve Dünya’daki en bol bulunan yaşam türüdür. Tipik bir bakteri hücresi, bir hücre zarı, iç yapılar ve dış uzantıları içerir. Memeliler ve diğer ökaryotlardan farklı olarak, bakteriler bir çekirdeğe sahip

Bilgi Dünyası bakteri

Bakteriler Nasıl Ortamlarda Yaşarlar?

0

Bakteriler nerede yaşarlar? Bakterilerin yaşaması için gereken ortamlar nelerdir, nasıl ortamlarda yaşayabilirler, hakkında bilgi. Bakteriler Nasıl Ortamlarda Yaşarlar? Bakteriler dünyada sayısı en çok olan organizmalardır. Onların bu kadar çok olmasının ve her yerde bulunmasının sebebi, farklı ortam türlerinde yaşayabilmeleridir. Aslında, bazı bakteri türleri insanın bildiği en sert organizmalar arasındadır ve başka hiçbir organizmanın bulunamayacağı yerlerde

Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri

0

Canlıların ortak özellikleri, canlılık belirtileri nelerdir? Üreme, beslenme, metabolizma gibi özelliklerin açıklaması, hakkında bilgi. CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Canlılar, çok sayıda belirgin özelliklere sahiptir. Bu nedenle canlılığı, canlıların neler yaptığına bakarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla bizler, bir köpeğin; bir sineğin ve bir ağacın canlı olduğunu, bir kayanın ise cansız olduğunun farkına varırız. Burada canlılarda görülen belirgin özellikler dikkate

Biyoloji

Baskın Gen (Dominat Gen) Nedir? Kısaca

0

Genetikte baskın gen, baskınlık, dominantlık ne demektir? Baskın genin özellikleri nedir, ne zaman keşfedilmiştir, hakkında bilgi. Baskın Gen (Dominat Gen) Nedir? Genetikte baskınlık, aynı kalıtsal özellikten sorumlu olan bir gen çiftindeki (alel genler) genlerden birinin öbüründen daha baskın ve etkili olmasıdır. Baskınlık, ilk kez 19. yüzyılın ikinci yarısında, Avusturyalı biyoloji bilgini Gregor Mendel‘in kısa ve

Biyoloji Kurbağa İskeleti

İç İskelet Nedir? Özellikleri

0

İç iskelet nedir, özellikleri nelerdir? İç iskeletin yapısı, iç iskelet bulunduran canlılar nelerdir, hakkında bilgi. İç İskelet İç iskeleti, yani endoskeleti, bulunan hayvanların en çoğu omurgalı (vertebrat) hayvanlardır. Bu grupta balıklar, ikiyaşayişlılar (amphibia), sürüngenler, kuşlar ve memeliler vardır. Bunların hepsinin kemik ya da kıkırdaktan yapılmış bir içiskeletleri bulunur. Omurgasız (invertebrat) hayvanlardan pek azında da sert

Biyoloji

Karaciğerde Üre Sentezi Nasıl Yapılır? Ornitin Devri Nedir?

0

Karaciğerde üre sentezi nedir, nasıl yapılır? Ornitin devri nedir? Karaciğerde üre sentezinin açıklaması, şeması hakkında bilgi. KARACİĞERDE ÜRE SENTEZİ Protein sentezinde kullanılmayan aminoasitler, oksijenli solunumda kullanılınca NH3 (amonyak) oluşur. Oluşan amonyak molekülleri, kan ile karaciğere getirilir. Karaciğerde bir NH3 molekülü, bir C02 (karbondioksit) ve ornitin aminoasidi ile birleşir. Böylece sitrülin aminoasidi oluşur. Sitrülin, bir başka

Biyoloji Oksijenli Solunum

Hücre Solunumu Nedir? Çeşitleri

0

Hücre solunumu nedir, nasıl gerçekleşir? Hücrede solunum yapan organel hangisidir? Oksijenli ve oksijensiz solunumun özellikleri, hakkında bilgi. Hücre Solunumu; Hücrede meydana gelen çeşitli hayat olayları için enerjiye ihtiyaç vardır. Hücreler,bu enerjiyi besin maddelerinin yakılmasıyla temin ederler. Hücredeki enerji veren bu olaya “solunum” denir. Solunum, oksijenli ve oksijensiz olmak üzere iki şekilde meydana gelir. Hücrenin besin

Biyoloji

RNA Çeşitleri ve Protein Sentezindeki Görevleri

0

RNA Çeşitleri nelerdir? RNA Çeşitlerinin protein sentezindeki görevleri konu anlatımı, açıklamaları. RNA Çeşitleri ve Protein Sentezindeki Görevleri; a) Elçi RNA: (mRNA): DNA molekülünün, herhangi bir proteinin yapımı ile ilgili bilginin alındığı dizisine anlamlı dizi denir. m.RNA, DNA molekülünün anlamlı dizisinin bir bölümü üzerinden (DNA nın genetik kod sırasına göre) RNA polimeraz enzimi aracılığı ile sentezlenir.

Biyoloji KOL

Kol Nedir?

0

Kol neresidir? Kol nedir, ne işe yarar? Kolun bölümleri, Kol kemiği, Kolun yapısı ile ilgili…

Biyoloji mastodon

Mastodon Nedir?

0

Mastodon (Mammut) nedir? Mastodon hayavanı ne zaman, nerede yaşamıştır, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Mastodon; Bundan…

Biyoloji Eklem

Eklem Çeşitleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

8

Eklem nedir? İnsan vucudunda bulunan eklemler, eklem çeşitleri nelerdir? Eklemlerin özellikleri, yapısı hakkında bilgi. Eklem Çeşitleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi Eklem; insan ve omurgalı hayvanların kemiklerini birbirine bağlayan ve bütünlüğünü sağlayan yapılar. Hareket sırasında kaldıraca benzer görev alan eklemler, oynama miktarlarına göre üç ana bölüme ayrılırlar: Oynamaz eklemler: Kafatası iskeletinde yer alan ve kemiklerini kımıldamasına

Biyoloji beyincik

Beyinciğin Yapısı ve Görevleri

0

Beyincik nedir? Beyinciğin yapısı ve görevleri nelerdir? Beyinciğin vücudumuzdaki yeri ve önemi. Beyincik ile ilgili bilgi. Beyincik ya da Cerebellum, denge organlarımızdan biridir.Kasların düzenli çalışmasını sağlar.Fossa cranii posterior’da,bulbus ve pons’un üst arka kısmında bulunur. Beynin ikinci büyük (beynin 1/8’i kadar), rhombencephalon’nun en büyük parçası olan beyincik 150 gr ağırlığındadır. Yukarıdan aşağıya biraz basık, ovalimsi şekilde

1 8 9 10