Kuranı Kerim’deki Sureler ve Anlamları

0
Advertisement

Kuranı Kerim’de kaç tane sure bulunur? Kuranı Kerim’deki surelerin anlamları, ayet sayıları, özellikleri, hakkında bilgi.

Kur'an-ı Kerim

Kuranı Kerim’deki Sureler ve Anlamları

Bugünkü mushaflarda ilk sure Fatiha ve son sure ise Nas’dır. Surelerin sıralanması kronolojik veya tematik bütünlüğe göre değil, kabaca en uzun olanından en kısa sureye doğru yapılmıştır. En uzun sure 286 ayetten meydana gelen Bakara Suresi, en kısa sure ise 3 ayetten meydana gelen Kevser Suresidir. Kuranda Tevbe Suresi dışındaki sureler besmeleyle başlar. Surelerin yerlerinin Peygamber tarafından tayin edildiğine ve üçüncü Halife Osman’ın, Hicret’in 25. senesinde yazdırdığı altı mus’haf’ta bu sureleri yerlerine konulduğuna inanılır.

Surelerin anlamları, metinleri ve özellikleri için üstlerindeki linklere tıklayınız.

1. Fatiha Suresi

2. Bakara Suresi

3. Al-i İmran Suresi

Advertisement

4. Nisa Suresi

5. Maide Suresi

6. En’am Suresi

7. A’raf Suresi

8. Enfal Suresi

9. Tevbe Suresi

Advertisement

10. Yunus Suresi

11. Hud Suresi

12. Yusuf Suresi

13. Ra’d Suresi

14. İbrahim Suresi

15. Hicr Suresi

16. Nahl Suresi

17. İsra Suresi

18. Kehf Suresi

19. Meryem Suresi

20. Ta-Ha Suresi

Advertisement

21. Enbiya Suresi

22. Hac Suresi

23. Mü’minun Suresi

24. Nur Suresi

25. Furkan Suresi

26. Şu’ara Suresi

27. Neml Suresi

28. Kasas Suresi

29. Ankebut Suresi

30. Rum Suresi

31. Lokman Suresi

Advertisement

32. Secde Suresi

33. Ahzab Suresi

34. Sebe’ Suresi

35. Fatır Suresi

36. Yasin Suresi

37. Saffat Suresi

38. Sad Suresi

39. Zümer Suresi

40. Mü’min Suresi

41. Fussilet Suresi

42. Şura Suresi

Advertisement

43. Zuhruf Suresi

44. Duhan Suresi

45. Casiye Suresi

46. Ahkaf Suresi

47. Muhammed Suresi

48. Fetih Suresi

49. Hucurat Suresi

50. Kaf Suresi

51. Zariyat Suresi

52. Tur Suresi

53. Necm Suresi

Advertisement

54. Kamer Suresi

55. Rahman Suresi

56. Vakı’a Suresi

57. Hadid Suresi

58. Mücadele Suresi

59. Haşr Suresi

60. Mümtehine Suresi

61. Saff Suresi

62. Cum’a Suresi

63. Münafikun Suresi

64. Teğabün Suresi

Advertisement

65. Talak Suresi

66. Tahrim Suresi

67. Mülk Suresi

68. Kalem Suresi

69. Hakka Suresi

70. Me’aric Suresi

71. Nuh Suresi

72. Cin Suresi

73. Müzzemmil Suresi

74. Müddessir Suresi

75. Kıyamet Suresi

Advertisement

76. İnsan Suresi

77. Mürselat Suresi

78. Nebe’ Suresi

79. Nazi’at Suresi

80. Abese Suresi

81. Tekvir Suresi

82. İnfitar Suresi

83. Mutaffifin Suresi

84. İnşikak Suresi

85. Büruc Suresi

86. Tarık Suresi

Advertisement

87. A’la Suresi

88. Gaşiye Suresi

89. Fecr Suresi

90. Beled Suresi

91. Şems Suresi

92. Leyl Suresi

93. Duha Suresi

94. İnşirah Suresi

95. Tin Suresi

96. Alak Suresi

97. Kadr Suresi

Advertisement

98. Beyyine Suresi

99. Zilzal Suresi

100. Adiyat Suresi

101. Kari’a Suresi

102. Tekasür Suresi

103. Asr Suresi

104. Hümeze Suresi

105. Fil Suresi

106. Kureyş Suresi

107. Ma’un Suresi

108. Kevser Suresi

Advertisement

109. Kafirun Suresi

110. Nasr Suresi

111. Tebbet Suresi

112. İhlas Suresi

113. Felak Suresi

114. Nas Suresi


Leave A Reply